Nieuws

 Open!

De bloemen staan op tafel, de koekjes liggen al klaar. Wij zijn er helemaal klaar voor! Kom je ook? We zijn elke maandag en donderdag van 14-16 uur open. Ons adres: Ontmoetingscentrum Wijkwaard, Muiderwaard 236D, Alkmaar

Tot snel!

PS: Kom op tijd!

Vrijwilligersmiddag

 29-03-23

Vanmiddag organiseerde de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis een middag om onze vrijwilligers te bedanken en kennis en vaardigheden op te laten doen die zij kunnen inzetten tijdens ons taalcafé.

Spelling\ grammatica

Na een gezellige inloop met koffie/thee en heerlijke door Margot gebakken koekjes, kon Henk als eerste spreker beginnen.
Op verzoek van velen gaf hij een korte opfriscursus grammatica. 
Oefeningetjes met o.v.t, o.t.t., de persoonsvorm, het gezegde, bijvoeglijk naamwoord enz, alles kwam aan bod. Fijn, weer even opfrissen van wat we vroeger geleerd hebben.
Als klapper had Henk een “grammatica lied” gemaakt op een melodie van drs P. Een prachtig lied en een knap staaltje werk! Onderaan dit bericht kunt u de gehele tekst van dit lied terugvinden. 

Vragen aan de advocaat Vreemdelingenrecht

Tot voor kort werkte Lydia Mentink als asiel- en vreemdelingenrecht advocaat. Ze is nu docent bij Vluchtelingenwerk. 
Naar aanleiding van door ons ingediende vragen vertelde zij iets over de asielprocedure. De Dublinverordening, veilige landen, het moeten bewijzen wie je bent. Het steeds verplaatsen van asielzoekers en de impact op kinderen. De inburgeringscursus en gezinshereniging. En alle problemen die daarbij komen kijken. De tijd was veel te kort om alle vragen te beantwoorden.

Tijd voor een traktatie van Huizhen en Guicheng

Daarna was het tijd voor ontspanning. Onze Chinese bezoekers Huizhen en Guicheng hebben voor ons gekookt. Er waren dumpings, Ba Pao en Xian Bing. De recepten vindt u tussen de foto’s hieronder.

Workshops

Na de pauze waren er drie workshops: 

1. De escape-koffer

Marielle Harte en Suzanne Zwaan van het taalhuis Bibliotheek Kennemerland begeleidden een ontzettend leuk spel waarin we konden ervaren hoe lastig het is om laaggeletterd te zijn. Er waren stukjes tekst in spiegelbeeld geschreven en achterste voren en één stukje kon je pas goed lezen door twee voorwerpen op elkaar te leggen. Door het maken van puzzeltjes konden alle groepen uiteindelijk de koffer openen en de puzzel oplossen. Het was ontzettend leuk om te doen!

2. Grenzen aangeven

Corine Mooijer van (Ed)Inova zette in haar workshop met de deelnemers op een rij waar zij tegenaan lopen als ze met hun taalmaatje werken. Wat vertel je wel, wat niet, hoe ga je ermee om als er vragen gesteld worden waar je het antwoord niet op weet of dit antwoord liever niet wil geven? Soms is ‘nee’ ook een antwoord waarmee je iemand weer verder helpt, bijvoorbeeld door een bezoeker door te sturen naar iemand die wel kan helpen. Als taalmaatje fungeer je als een soort wegwijzer, waarin je, door het bewaken van je eigen grenzen, de bezoekers toch zo goed mogelijk probeert te helpen. 

3. Taalniveau van je bezoeker bepalen

Wim Meyles van het open leercentrum (OLC) verzorgde deze boeiende workshop en legde uit hoe je snel kunt bepalen wat het taalniveau is van je taalmaatje. 

Hij vroeg ons in het Frans, Duits en Engels te vertellen over een praatplaat. In het Frans wisten we slechts een paar woorden. Dat niveau noem je niveau 0. In het Duits kwamen we al ietsje verder. We bedachten korte zinnetjes over wat er op de praatplaat te zien was. Dat niveau noem je niveau 1. Tot slot vroeg Wim ons om in het Engels te vertellen over de praatplaat. Hier bleken we beter in te zijn. Er kwamen details voorbij, bijvoorbeeld over de kleur van het bedsprei, de mensen die er woonden, hoe laat het was. Dit noemen we niveau 3. 

Wim gaf alle deelnemers een aantal voorbeelden van wat je met bezoekers in elk taalniveau kunt doen. Heel praktisch en handig!

Alle sprekers en workshopleiders hebben we hartelijk bedankt met een klein presentje. 

De middag eindigde rond 16.45 uur. Samen hebben we de zaal opgeruimd en vertrok iedereen met een glimlach om de mond en een rugzak vol nieuw verworven kennis!

Hieronder vindt u een foto- impressie van de middag en onderaan dit bericht vindt u de tekst van het lied dat Henk Pielage speciaal voor ons heeft geschreven.

Het lied:

Alkmaar Taal Thuis werkwoordspelling

(Melodie: De dodenrit, drs. P)

De spelling van het werkwoord, daar zit je wel eens mee

want eindigt het nou op een d , een t of zelfs dt?

Wanneer gebruik je o.v.t. en wanneer v.v.t.?

Het is zo lastig allemaal, je hebt soms geen idee.

Ik kom daarom vandaag met tips en ook wat theorie

dus na het zingen hebben wij wat meer neerlandici.

En mocht u dat al zijn, geen nood, en zing dan vrolijk mee

al is het slechts bij het refrein van doctorandus P.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

We leerden vroeger van de stam als ik het doe in ’t nu.

Als jij het doet is ’t stam plus t, dat heb je ook met u.

Dus als ik moord, schrijf je een d, dat lijkt me nogal glad.

Als jij de moord pleegt, stam plus t (en van het rechte pad).

De onvoltooid verleden tijd kan sterk zijn of zwak.

Een sterk voorbeeld: ging, kwam, deed, dat gaat met veel gemak.

Bij deed een d, omdat je ’t hoort wanneer je ’t langer maakt

Je hoort dan duidelijk deden, die zaak is uitgemaakt. 

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Bij zwakke werkwoorden pas je andere regels toe

Je let dan op ’t kofschip of ’t fokschaap, snappez-vous? 

Bij brommen wordt het bromde, dus dat eindigt op d-e,

Bij kussen wordt het kuste, dus daar schrijf je weer een t.

Maar suisde komt van suizen, want het kofschip heeft geen z.

En wuifde komt van wuiven, want het fokschaap is niet vet. 

Let op, hij doodde krijgt twee o’s en ook nog dubbel d

en stootte heeft dezelfde o’s, maar dan met dubbel t.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Het voltooid deelwoord komt aan bod wanneer iets is gebeurd

of als de slager heeft geslacht, zijn eigen vlees gekeurd.

Dit noem je dan de v.t.t. want het is afgerond,

maar vóór die tijd was ’t dier gekocht, dat toen dus nog bestond.

Dat noem je dus de v.v.t., voorafgaand aan het feit

dat werd genoemd in v.t.t., ‘k leg uit die moeilijkheid:

Bijvoorbeeld als ik heb gedouchtwas ik al opgestaan

en voor ik heb gegeten, had ik boodschappen gedaan.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Soms wordt het voltooid deelwoord niet als werkwoord gebruikt

maar als bijvoeglijk naamwoord als je enkel is verstuikt.

Je zegt verstuikte enkel en je zegt geleden pijn,

Pas op voor het gedode hert, hij doodde niet het zwijn.

Tenslotte zijn er woorden die vaak fout worden gespeld:

het is vermeld, dus met een d, maar hij of zij vermeldt,

(persoonsvorm, dus stam plus t), zo ook in: hij bewoont,

terwijl als voltooid deelwoord hij ‘t al jaren heeft bewoond.

ATT, doe maar mee,

wordt eindigt soms op dt.

ATT, doe maar mee,

maar word jij is weer met een d.

ATT, doe maar mee,

miste is soms met één t.

ATT, doe maar mee,

maar het mistte, dubbel t.

ATT, doe maar mee,

‘k heb gezongen: v.t.t.

ATT, doe maar mee,

‘k had gedicht, dus v.v.t.

ATT, doe maar mee,

nooit meer fouten, hupsakee!

ATT, doe maar mee,

ik beloof teveel, o jee…

ATT, doe maar mee,

’t blijft heel lastig, ach en wee.

29-03-2023, geschreven door Henk Pielage

Asielzoeker wil meer werken en stapt naar de rechter

29-03-23

Asielzoekers moeten het recht krijgen om meer dan 24 weken per jaar te werken. Dat is de inzet van een bodemprocedure die vandaag dient voor de rechtbank in Arnhem.

De 24-weken-eis staat in de Wet Arbeid Vreemdelingen en is bedacht met als doel dat asielzoekers nooit recht op een werkloosheidsuitkering krijgen. Volgens de regering zou er een ingewikkelde situatie ontstaan als een asielaanvraag wordt afgewezen en de asielzoeker dan nog wel recht op een WW-uitkering heeft.

De procedure is aangespannen door asielzoeker Elvis, die niet met zijn achternaam in dit artikel wil, en Maarten van Panhuis. Hij helpt als werkgever asielzoekers en statushouders aan werk. Van Panhuis gaat aanvoeren dat in de Werkloosheidswet staat dat iemand die niet in Nederland woont, sowieso geen recht heeft op een WW-uitkering. De regering hoeft dus niet bang te zijn dat asielzoekers er aanspraak op maken, zegt hij.

Elvis en Van Panhuis hopen dat een positieve uitspraak een precedent schept voor alle werkende asielzoekers.

Al langer discussie over de 24-weken-eis

In 2020 stelde de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk orgaan, voor om de wet te wijzigen. De 24-weken-eis is volgens de raad in strijd met de opvangrichtlijn die in Europees verband is vastgesteld.

Een jaar later onderzocht de landsadvocaat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken of de 24-weken-eis inderdaad in strijd is met Europese wetgeving. De conclusie was dat geen enkele rechter zich heeft uitgesproken, maar ingeschat werd dat het Hof van Justitie van de EU zich desgevraagd kritisch zou opstellen, omdat de toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijk recht is.

Met deze adviezen in de hand onderzoekt het ministerie momenteel, nogmaals, de belemmeringen van asielzoekers op de arbeidsmarkt. Het hoopt dit voorjaar met een advies te komen, maar wil daar nu niet op vooruitlopen.

Van Panhuis kan niet langer wachten. “In 2020 en in 2021 concludeerden juristen dat de eis in strijd is met Europese wetgeving, het is ondertussen 2023 en asielzoekers die willen werken zitten nog altijd het grootste deel van het jaar duimen te draaien.”

‘Ik voel me minder mens’

In 2020 vlucht de 25-jarige Elvis met zijn partner uit Nigeria. Sinds 2021 woont hij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk. Kort daarna vindt hij werk bij een slachterij in de buurt.

In 2021 en in 2022 werkt hij het maximum van 24 weken, maar hij wil meer werken. “Als ik werk krijg ik energie, het is fijn om onder de mensen te zijn.” Elvis stelt dat het werk goed is voor zijn integratie. Een deel van zijn verdiende geld moest hij afdragen, voor kost- en inwoning in het asielzoekerscentrum. “Het voelde nuttig om zo wat bij te dragen aan Nederland.”

Elvis hoopt dat de rechter snel een uitspraak doet, niet alleen voor hem, maar ook voor de andere asielzoekers. “Werken is goed voor je, je komt onder de mensen en leert de taal, dat is heel fijn en belangrijk.” Nu hij niet werkt zegt hij zich nutteloos te voelen: “Ik voel me minder mens.”

Bron: https://nos.nl/artikel/2469285-asielzoeker-wil-meer-werken-en-stapt-naar-de-rechter

KOOK zoekt vrijwilligers

 28-03-23

Een van onze vrijwilligers vroeg ons het volgende oproepje te plaatsen: 

KOOK is een kringloopwinkel. Een organisatie die tweedehands goederen inneemt en verkoopt.
De opbrengst gaat naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
Bij deze stichting werken alleen vrijwilligers, dus niemand verdient er geld.

KOOK is op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Als vrijwilliger werk je samen met een team van enthousiaste mensen die jou helpen om te leren wat jij gaat doen bij KOOK. 

Wat kun je bij KOOK als vrijwilliger doen?

 1. Inname en Sortering Goederen:

Je neemt de goederen aan die bij de ingang worden afgeleverd en brengt deze naar de verschillende sorteerplekken. Daar worden de spullen op hun kwaliteit beoordeeld en klaargemaakt voor de winkel.

 • Transport:

Je haalt samen met een collega goederen op voor de winkel en levert grotere artikelen bij mensen thuis af.

 • Winkel:

In de winkel hebben we verschillende afdelingen: Elektra, Meubelen, Boeken, CD’s & DVD’s, Kleding & Schoenen, Galanterie, speelgoed en sieraden.

               Je helpt klanten en zorgt dat de afdeling er altijd netjes uitziet.

 • Keuken:

Je zorgt op gezette tijden voor koffie, thee e.d. en deelt deze tijdens winkeluren rond aan de medewerkers. Op dinsdagen en donderdagen drinken de aanwezige vrijwilligers gezamenlijk koffie/thee. Je zorgt de keuken er altijd spic en span uitziet en dat de vaatwasser op tijd aangaat en uitgeruimd wordt.

Lijkt het je leuk om in deze kringloopwinkel te komen helpen? 

Het telefoonnummer van KOOK is 072 5117891

Je kunt ook mailen naar kook_alkmaar@outlook.com

Het adres van KOOK is Zijperstraat 36a
1823 CX Alkmaar

Openingstijden:
KOOK is op maandag en woensdag geopend van 10 tot 15 uur. Ook op de eerste zaterdag van de maand open van 10 tot 15 uur.

Premiere ‘Ook mijn plek’

 22-3-23

Gisterenavond (21 maart 2023) was de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis aanwezig bij de première van ‘Ook mijn plek’. In deze korte documentaire spreken wijkmoeders en nieuwkomers in Alkmaar over de discriminatie die zij ervaren en over het niet ten volle benutten van het eigen potentieel. 

We discrimineren allemaal, onbewust. Deze film die op verschillende locaties in Alkmaar zal worden vertoond, biedt een opening om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken en te komen tot oplossingen.

Voor meer informatie klik hier

Ook mijn plek

 13-03-23

Korte documentaire: Ook mijn plek

Hoe maken we van Alkmaar een gemeente zónder racisme en discriminatie?

Korte documentaire: Ook mijn plek

Op 21 maart 2023 – de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie – start het nieuwe Alkmaarse project Ook mijn plek. Het is een korte documentaire die tussen 21 maart en 20 mei door de wijken van Alkmaar reist en inwoners de kans biedt om actief mee te denken over hoe we een gemeente kunnen worden waar iedereen zichzelf kan zijn – een gemeente zonder racisme en discriminatie. De uitkomsten worden (anoniem) gebundeld en aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Documentaire
In Alkmaar werken al veel mensen met veel passie aan meer verdraagzaamheid in hun wijk, ze worden wel ‘pioniers’ genoemd, of ‘wijkmoeders’ en ’wijkvaders’. Twee van deze pioniers werden voor de documentaire gevolgd: Zahra en Sefanja. Zij vertellen wat ze tegenkomen, dagelijks in hun wijken, en hoe zij denken dat het anders kan.

Motie
Ook mijn plek volgt uit een motie die in 2020 door de Alkmaarse gemeenteraad werd aangenomen. Daarin is afgesproken dat in kaart gebracht wordt hoe racisme en discriminatie spelen door met elkaar in gesprek te gaan – en te blijven. Met als doel om een gemeente te worden waarin meer verdraagzaamheid is voor elkaar. En daarbij gaat het om alles vormen van racisme en discriminatie, op grond van kleur, geaardheid, sociale status, uiterlijk, geloofsovertuiging, beperking, sekse enzovoort.

Wethouder Diversiteit Gijsbert van Iterson Scholten, staat volledig achter het project: “Racisme en discriminatie horen niet thuis in Alkmaar. Het is hoog tijd dat we onze nek uitsteken en de problemen rond racisme en discriminatie onder ogen zien. Het gesprek met elkaar aangaan en verbinding zoeken is daarbij het allerbelangrijkste. Ik realiseer me dat discriminatie en racisme niet van de ene op de andere dag de wereld uit zijn. Maar laten we dit jaar, waarin Alkmaar 450 jaar Ontzet viert, belangrijke stappen zetten, zodat iedere Alkmaarder zichzelf kan zijn.”

Iedereen kan gratis meedoen met Ook mijn plek. De data nu bekend (er volgen er meer):
21 maart : Première TAQA Theater de Vest – Alkmaar (besloten)
26 maart : Stadsstrand De Kade – Alkmaar
20 april : De Rietschoot – Koedijk
21 april : Wijkcentrum De Blauwe Boom – Alkmaar
3 mei : De Groene Zwaan – Graft-de Rijp
11 mei : Wijkcentrum Mare Nostrum – Alkmaar
12 mei : PCC Het Lyceum – Alkmaar (besloten)
16 mei : Wijkcentrum Mare Nostrum – Alkmaar
17 mei : Wijkcentrum Overdie Ontmoet – Alkmaar
20 mei : Skatepark STRAAT – Oudorp (samen met Safe Space)

Houd de socials in de gaten voor updates, tijden en nieuwe locaties: LinkedIn: Ook mijn plek en Instagram: @ookmijnplek. Wil je met je eigen omgeving, wijkcentrum, buren, vrienden, collega’s in gesprek over racisme en discriminatie en de film daarvoor gebruiken – ook na 20 mei? Dat kan! Neem contact op via ookmijnplek@gmail.com.

Bureau Stennis
Ook mijn plek is een project van het Alkmaarse productiehuis Bureau Stennis in opdracht van Gemeente Alkmaar. Bureau Stennis, opgericht door o.a. filmmaker/impact-producent Chris Vijn, stelt programma’s samen die gesprek over maatschappelijke kwesties op gang te brengen. Het bureau zit onder meer achter de productie van VPRO’s Tegenlicht Meet-ups in Alkmaar, filmproject 072doc en randprogrammering bij tentoonstellingen van onder meer het Stedelijk Museum en HAL 25. Bureau Stennis is verbonden aan de Urban Nomads Club, Laat 49 in Alkmaar.

bron: https://flessenpostuitalkmaar.nl/korte-documentaire-ook-mijn-plek/

Artikel Wijkkrant Alkmaar Noord

6-3-23

In de Wijkkrant van Maart 2023 heeft columniste Theodora Klaver haar rubriek ‘Op het bankje’ gewijd aan ons taalcafé. Het is een prachtig verhaal geworden, waarin onze bezoekers Meral en Ruhia vertellen over wat ze bij Alkmaar Taal Thuis doen. 

U kunt het hele artikel hier inzien.

Nieuwe kussentjes voor Wijkwaard

 6-3-23

Onze Braziliaanse bezoeker Iramaia heeft prachtige kussentjes en tafelkleden gemaakt voor het restaurant-gedeelte van ontmoetingscentrum Wijkwaard. We zijn heel erg trots op haar! 

Internationale vrouwendag- markt

5-3-23

Vandaag is er in Alkmaar een internationale vrouwendag-markt. Alkmaar Taal Thuis heeft ook een kraampje! Kom je even langs?

Zondag 5 maart van 13:00 tot 17.00 uur

Dit jaar is het thema ‘Onbeperkt leefbaar’. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we een onbeperkte leefomgeving creëren?

Het festival vindt plaats bij de Urban Nomads Club (Laat 47) en Laatmakers (Laat 27). Twee locaties op 1 minuutje loopafstand van elkaar.

Het programma bestaat uit 2 workshoprondes en doorlopend een markt. Verder is er kunst te zien, is er eten en drinken en aan de kids is ook gedacht.

Het event is gratis toegankelijk.

Nog meer lekkers!

 3-3-23

Wat boffen wij met onze bezoeker Meral! Als chefkok weet zij alles van lekker eten en van gastvrijheid! Deze jarige Job heeft op maandag EN op donderdag getrakteerd! 

We hadden op maandag ook bezoek van mensen van het Taalhuis in Heerhugowaard en van Zaffier (nieuwe naam, voortgekomen uit fusie van Haltewerk en WNK personeelsdiensten). Onze gasten vielen met hun neus in de boter!

Open in de vakantie!

 24-02-23

Volgende week is het voorjaarsvakantie op de scholen. Maar niet bij ons! Wij zijn gewoon open!

Toch geen beslissing over asielopvang Alkmaar, beveiligde vergadering gedwarsboomd 

20 februari 2023, 22.18 uur · Aangepast 09.25 uur · Door Maaike Polder

D-day werd geen D-day in Alkmaar: de raadsvergadering, vanavond in het teken van de mogelijke ingebruikname van het voormalig belastingkantoor als opvang voor vluchtelingen, is na tien minuten gestopt. Een meerderheid van de raad stemde in met een voorstel om het punt voor nu van de agenda af te halen. “Te veel vragen.”

Beveiliger voor de raadszaal – Maaike Polder / NH Nieuws 

Op allemaal plekken in het stadhuis in het Alkmaarse centrum stonden beveiligers. Ook werden er geen kopjes, maar kartonnen bekers koffie geschonken. En de publieke tribune zat overvol, er zouden ook insprekers zijn. Kortom: er werd vuurwerk verwacht.

Maar er kwam een ‘ordevoorstel’. En wel binnen tien minuten, door Ben Bijl van coalitiepartij BAS. Een verzoek om het punt (voor nu) van de agenda te schrappen. “Dit is een belangrijke vergadering en een belangrijk punt, toch doen wij dit.”

Ze hebben ‘niet genoeg informatie’, luidt zijn motivatie na vraag van voorzitter van de vergadering burgemeester Anja Schouten. “We willen meer weten over het businessplan en de aangekondigde spreidingswet. En ik verwacht niet dat dit er binnen een week ligt.”

Met de spreidingswet dwingt het Rijk gemeenten en provincies om vluchtelingen op te nemen.  Er is kritiek op de uitvoerbaarheid – te complex en te onduidelijk, zo oordeelde de Raad van State begin deze maand. 

Waar gaat het allemaal over? Vanavond zou er door de gemeenteraad een beslissing genomen worden over een hot topic in Alkmaar: het leegstaande voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. Wordt het een zogenoemde Centrale Ontvangstlocatie (COL) voor vluchtelingen? 

Er moeten, zo verzoeken het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Staatssecretaris Asiel en Migratie, zo’n 250 asielzoekers ‘voor korte duur’ worden opgevangen na hun aanmelding en eerste screening door de vreemdelingenpolitie in Ter Apel.

‘Afspraken met COA moeten goed’

Een soort tweede station na hun aankomst in Nederland, met een kantoor voor de IND en medici. Ook zijn er plannen aangekondigd voor de twee andere gebouwen: de gemeente wil daar plek voor vluchtelingen mét een verblijfsvergunning en (Alkmaarse) spoedzoekers. Twee weken geleden was er al een informatieavond voor omwonenden in Hoefplan.

Bij de vorige Alkmaarse coalitie kwam meer vluchtelingenopvang er niet door, maar de huidige staat er – met een samenstelling van andere politieke partijen en een wethouder met ervaring op het dossier – welwillend tegenover.

Omdat de coalitie een meerderheid heeft in de raad, was de kans er dat het voorstel er door zou komen vanavond. In de krant werd gesproken van ‘D-day’. Maar toen volgde dus het ordevoorstel. Zeventien raadsleden stemden tegen het voorstel van Ben Bijl, twintig stemden voor. En dus is het punt ‘ingebruikname Robonbosweg’ voor nu uitgesteld. 

D66 is één van de oppositiepartijen die instemde met het voorstel van BAS. Waar die partij in augustus nog aandrong op de ingebruikname, sprak raadslid Simone Meijnen zich vorige week kritisch uit

“We zijn bang dat er geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden met het COA”, licht ze haar stem vanavond toe. “We willen zeker weten dat we goed voor die mensen kunnen zorgen. Er zijn nog te veel vraagtekens en we moeten uitgebreider praten.”

David Rubio Borrajo van PvdA stemde tegen het schrappen van het punt de agenda en is voor de ingebruikname van de Robonsbosweg. Hij reageert ook op de welgeteld tien minuten durende raadsbijeenkomst.

“Er waren acht insprekers gekomen vanavond. Allemaal voor niks”Publiek tijdens de raadsvergadering

“Wat mij betreft hadden we het voorstel vanavond wel behandeld. Maar het is een moeilijk dossier.” Dat zijn coalitiegenoot dit voorstel indiende, is dit een vertrouwensbreuk? “We hadden deze geluiden al gehoord. Ik zie geen val van de coalitie. Er zijn onduidelijkheden. Wat de raad uitgesproken heeft, is dat ze meer tijd wil hebben om beraadslaging en afweging te maken. Zo werkt de democratie. En het voorstel is niet afgeschoten.”

Wanneer het agendapunt nu wordt behandeld door de raad is nog niet duidelijk. Op de volle publieke tribune klinkt wat ergernis. “Er waren acht insprekers gekomen vanavond. Allemaal voor niks. En jij? Dat wordt een kort artikel zeker?”

De partijen die tegen het voorstel voor het schrappen van het agendapunt stemden waren Leefbaar Alkmaar, PvdD, SP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdA.

De partijen die voor het schrappen van het agendapunt stemden waren BAS, Seniorenpartij Alkmaar, Forum voor Democratie, VVD, Onafhankelijke Partij Alkmaar, D66.

bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/315125/toch-geen-beslissing-over-asielopvang-alkmaar-beveiligde-vergadering-gedwarsboomd

KOKEN EN KIEKEN

17-02-23

KOKEN & KIEKEN – 450 jaar Alkmaar Victorie

Hou jij van lekker eten en heb je geen last van cameravrees? Dan nodigen we jou uit om op 29 april 2023 bij ons in Eetlokaal KEK te komen eten met een dierbaar persoon. Dit kan een ouder(s) en kind(eren) zijn, een persoonlijk maatje uit de buurt, vriend(in) of de buurman/vrouw. De deelname is gratis, maar er wordt wel gefotografeerd voor een boek en expositie. Er worden traditionele/wereldse gerechten gekookt met een verhaal en een fotograaf. Dit vanwege 450 jaar Alkmaars Victorie.

Dit jaar wordt 450 jaar Alkmaars Victorie uitgebreid gevierd. Daarvoor heeft Het Fotocafé een mooie subsidie gekregen om 6 à 7 diverse wijkcentra in Alkmaar Koken & Kieken te organiseren. Eetlokaal KEK van Ontmoetingscentrum Wijkwaard wordt 1 van de locaties. Er wordt samengewerkt met het Fotocafé en Kees Beets van Thuis aan Tafel.

Kees gaat samen met Nezha en nog een vrijwilliger 2 gerechten maken. Tijdens de avond leggen twee fotografen (van Fotocafé) komen deze avond de voorbereidingen/het koken en het eten vastleggen op beeld.

De foto’s worden geselecteerd en verwerkt tot een boek. Ook worden de foto’s later dit jaar geëxposeerd in Alkmaar. Heb jij interesse en geen cameravrees? Kom dan even langs bij OntmoetingsCentrum Wijkwaard, Muiderwaard 240 of mail naar CSA@Wijkwaard.nl. Vooraf vragen we je wel of je een document wilt ondertekenen voor portretrechten. Dit i.v.m. privacy technische beweegredenen.

Noord Hollands Dagblad

 17-02-23

Vandaag stond bijgaand stukje in het NHD. Wat leuk dat er in die krant aandacht aan ons taalcafé wordt besteed!

Jaaroverzicht 2022

 15-02-23

Ons jaarverslag 2022 is klaar! U kunt het terugvinden op www.alkmaartaalthuis.nl\nieuwsbrieven

Oproep Wij doen mee

14-02-23

Van stichting ‘Wij doen mee’ ontvingen we onderstaand verzoek. Mocht u hieraan mee willen doen of meer informatie willen, dan kunt u mailen naar info@wijdoenmee.nu.

Oproep: Deel je verhaal!

Onderdeel van: MYgration: Een initiatief om elkaar beter te begrijpen en polarisatie tegen te gaan

Ons verzoek aan jou:

Ben je in je leven gemigreerd naar Nederland? Kwam je ergens naartoe, zoals werk, studie, de liefde – of vluchtte je ergens vandaan, zoals oorlog, werkloosheid, of armoede? Zou je het leuk en belangrijk vinden om je persoonlijke ervaring hieromtrent met anderen te delen?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Het initiatief MYgration zoekt mensen met een migratieachtergrond (welke dan ook), die in de periode februari-mei beschikbaar zijn om hun verhaal te delen. Concreet betekent dit: 

 • Je vindt het leuk als jouw verhaal in geschreven vorm verschijnt. 
 • Je bent beschikbaar voor een gesproken interview (via een podcast)
 • Je bent bereid om je foto te laten nemen
 • Je vindt het leuk om tot slot, deel te nemen aan een evenement (in Amsterdam, mei-juni) waarin we met elkaar in gesprek gaan over jou verhaal en die van anderen.

We verwachten dat je hier in totaal maximaal 4 dagen aan kwijt bent (verspreid over enkele maanden). Onkosten als reizen worden vergoed in overleg. Je wordt gedurende het hele traject persoonlijk begeleid door ons team. 

Wat is het MYgration initiatief?

We zien dat de Nederlandse samenleving steeds verder polariseert. In Nederland is een ontwikkeling gaande waarin verschillen tussen mensen worden misbruikt. Deze verschillen worden misbruikt om aan te zetten tot discriminatie en haat.  De kernvraag die het initiatief MYgration hiermee adresseert is: Hoe kunnen we de beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond realistischer maken en positief beïnvloeden?

Mensen komen om verschillende redenen naar Nederland: voor werk, als vluchteling, voor de liefde, om te studeren. Dit initiatief beoogt deze persoonlijke verhalen van mensen met verschillende migratieachtergronden, te delen met het publiek:

 • Lezen: Publiceren van persoonlijke, geschreven verhalen
 • Luisteren: Delen van een podcast met interviews
 • Zien: Opzetten van een expositie (foto’s + verhaal) op een publieke plaats (plein of park)
 • Spreken: Organiseren van een fysiek gespreksevent waarin 40+ mensen in gesprek gaan 
 • Verbinden: Mogelijkheid tot verdere betrokkenheid via een netwerk 

Wie organiseert het?

MYgration is een samenwerking van Correspondents of the World – een wereldwijde organisatie die beter begrip voor elkaar stimuleert door het delen van persoonlijke ervaringen – en Wijdoenmee! – een samenwerking van verschillende fondsen,  gecoördineerd  door de Haëlla stichting, dat initiatieven steunt voor asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden en statushouders.

Het kernteam bestaat uit Joost Backer (Oprichter Correspondents of the World), Zoé Bander (Changemaker bij Disrupt Development), en Elise Kant (Directeur Haëlla stichting/ Team Wijdoenmee). 

Record aantal bezoekers

 14-2-23

Gisteren (13 februari 2023) hebben we een record gebroken! Het hoogste aantal bezoekers ooit!

Veel bezoekers kwamen voor Klaas, die theorielessen voor het autorijbewijs verzorgt op de maandag. Anderen hadden via via gehoord dat het heel gezellig is bij Alkmaar Taal Thuis. We hebben een heel leuke middag gehad met z’n allen!

Nieuwsgierig? Stap gerust eens bij ons binnen! U bent van harte welkom!

Nieuws over de AlkmaarPas

 03-2-23

Vanuit de gemeente Alkmaar ontvingen we nieuwe informatie over de AlkmaarPas. U kunt het hieronder lezen.

AlkmaarPas met tegoed nu ook gratis voor middeninkomens 

De inkomensgrens voor een gratis AlkmaarPas met tegoed is verhoogd. Alkmaarders met een lager middeninkomen kunnen in 2023 nu ook een gratis pas aanvragen. Het tegoed kun je gebruiken voor sporten, de bioscoop, het kopen van schoolspullen en nog veel meer. De AlkmaarPas kan worden aangevraagd op www.zaffier.nl/alkmaarpas en wordt uitgegeven door Alkmaar Marketing.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van het college om de inkomensgrens voor een gratis pas in 2023 te verhogen van 120 naar 150 procent van de bijstandsnorm. Hieronder staat wat 150 procent van de bijstandsnorm is en wat iemand dus maximaal aan inkomen en vermogen, zoals spaargeld, mag hebben voor een gratis pas. 

Maximaal inkomen en vermogen voor een gratis AlkmaarPas

Vanaf 21 jaar tot pensioensleeftijd 
Gehuwden en samenwonenden: € 2.434,02 netto per maand  
Alleenstaanden en alleenstaande ouders: € 1.703,82 netto per maand 

Vanaf pensioensleeftijd 
Gehuwden en samenwonenden: € 2.575,26 netto per maand  
Alleenstaanden: € 1.896,21 netto per maand  

Bovenstaande bedragen zijn zonder vakantiegeld.  

Maximaal vermogen 

Alleenstaande: € 7.605 

Alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonende: € 15.210 

Meer informatie over de bijstandsnorm staat op www.zaffier.nl/geldzaken/bijstandsnormen. De hoogte van het pastegoed hangt af van je leeftijd en inkomen. 

Steuntje in de rug voor middeninkomens 

Het college van Alkmaar ziet dat ook steeds meer Alkmaarders met een lager middeninkomen moeite hebben om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. De hoge inflatie en energieprijzen spelen daarin een grote rol. Door de pas ook voor Alkmaarders met een middeninkomen gratis te maken wil het college hen in 2023 een steuntje in de rug geven, zodat ook deze inwoners ondanks financiële onzekerheden mee kunnen blijven doen met de samenleving.  

Hogere tegoeden voor de lagere inkomens 

Ook wil het college de Alkmaarders met de laagste inkomens extra ondersteunen. Daarom is het tegoed op hun pas in 2023 fors verhoogd. Het gaat hierbij om Alkmaarders met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm, zij hadden al recht op een gratis pas. Volwassenen hebben 100 euro meer aan tegoed ontvangen en senioren 130 euro meer dan vorig jaar. Ook de tegoeden voor kinderen zijn verhoogd. 

AlkmaarPas kopen 

Inwoners van wie het inkomen of vermogen te hoog is voor een gratis pas, kunnen de pas kopen op www.alkmaarpas.nl en gebruik maken van allerlei kortingen en acties. 

Meer informatie over de AlkmaarPas

Voor praktische zaken, bijvoorbeeld als de pas niet goed werkt, vragen over het aanbod of de hoogte van het tegoed, kunnen inwoners terecht bij Alkmaar Marketing: www.alkmaarpas.nl. Informatie over de voorwaarden voor een gratis pas staat op www.zaffier.nl/alkmaarpas

Voor vragen over het inkomen of de bijstandsnorm kunnen inwoners terecht bij Zaffier (voorheen Halte Werk). Zaffier ondersteunt inwoners onder andere bij werk en geldzaken.

Taart!

 30-1-23

Soms gebeurt er iets op het taalcafé waar je alleen maar heel dankbaar voor kan zijn! 

Meral (een van onze bezoeksters die chefkok is) heeft chocoladetaart met noten gebakken, als dank voor de inzet van alle vrijwilligers van Alkmaar Taal Thuis. Hoe lief is dat!

We hebben gesmuld in de pauze! Dankjewel Meral!

Belastingkantoor Alkmaar weer in gebruik als vluchtelingenopvang

 30-1-23

Het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar wordt opnieuw in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat heeft het gemeentebestuur besloten na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een van de drie kantoorpanden wordt ingericht als ontvangstlocatie voor de screening van asielzoekers.

Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg – NH Nieuws/ Anne Klijnstra

In de andere twee panden wil de gemeente dat er ruimte komt voor Alkmaarse statushouders en bijvoorbeeld spoedzoekers. Het Rijk moet meebetalen aan de opvang van die Alkmaarders, stelt de gemeente als vereiste.

In Alkmaar worden er op dit moment al maximaal 280 statushouders opgevangen aan de Picassolaan. Die opvang daar eindigt eind dit jaar.

(bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/314025/belastingkantoor-alkmaar-weer-in-gebruik-als-vluchtelingenopvang)

Kijktips

 24-01-23

The people’s story

Momenteel zendt NPO een indrukwekkende documentaire serie uit; ‘The people’s story’. Bijgevoegde link leidt u naar de aflevering van 12 januari 2023 en gaat over Mariupol.

https://www.npostart.nl/2doc/12-01-2023/VPWON_1342517

Onze man bij de Taliban

Bij de VPRO is momenteel: ‘Onze man bij de Taliban’ te zien.  https://www.vpro.nl/programmas/onze-man-bij-de-taliban/afleveringen.html

Dit is een vervolg op ‘Onze man in Teheran’  https://www.vpro.nl/programmas/onze-man-in-teheran.html

Kom ook naar de frisse start in ontmoetingscentrum Wijkwaard

24-1-23

Vanaf maandag 16 januari (“Blue Monday”) van 09.00 tot 12.00 initieert Nezha voor alle buurtbewoners uit de Huiswaard een niet deprimerende inloop. Namelijk: De Frisse Start! Een activiteit voor ouderen als jongeren. 

Wil je bij komen van het afgelopen weekend, de komende week bespreken, een krantje lezen, je breiwerk voortzetten, gewoon een kopje koffie of thee in gezelschap drinken, een spelletje spelen of bijvoorbeeld gewoon je huiswerk maken? 

Kom dan lekker buurten in Eetlokaal KEK.

Adres: Muiderwaard 236 D in Alkmaar

Wegwijs op de laptop

 10-1-23

Eén van onze bezoekers kwam gisteren met de vraag of er iemand is die hem wil helpen met het leren omgaan met zijn laptop. Bij deze doen we graag een oproepje: 

Wie wil onze Eritrese bezoeker hiermee helpen? 

Voor meer informatie mail naar Alkmaartaalthuis@gmail.com of vraag aan de dag-coördinatoren Wil of Josje in ontmoetingscentrum Wijkwaard op maandag- of donderdagmiddag.

De Steiger zoekt…

 13-12-22

De Steiger/De Zwaan is op zoek naar nieuwe vrijwiligers. Zij zoekt jou als… je houdt van buiten zijn…

 • voor hun wandelactiviteit op zondagmiddag en/of
 • voor hun Babbelbakkie op maandagochtend.

Ze zijn met ingang van half januari op zoek naar vrijwilligers die graag buiten zijn en het mooi vinden om in contact te zijn met anderen.

Al wandelend een goed gesprek,

of niets zeggen maar met de blik op oneindig…..

Of koffie/thee aanbieden op de Paardenmarkt en zo in gesprek komen met een ander.

Dit laatste vraagt wel moed om op iemand toe te stappen, maar dat levert vaak leuke gesprekken op en soms nieuwe gasten in hun huiskamer.

Met koffie en aandacht zijn zij buiten ook present!

Lijkt je dit leuk of ken je iemand, laat het hen weten via:

Luttik Oudorp 93,1811 MV Alkmaar

info@aanloophuisdesteiger.nl

http://www.aanloophuisdesteiger.nl

http://www.facebook.com/AanloophuisDeSteiger/

Chocoladeletters!

 5-12-22

Vandaag is het 5 december. Sinterklaas is vandaag jarig. Veel families hebben vanavond pakjes-avond, dan liggen er allemaal cadeautjes klaar voor de kinderen, maar soms ook voor volwassenen. 

Ook bij Alkmaar Taal Thuis heeft de Sint weer chocoladeletters gebracht. Er waren genoeg letters voor alle vrijwilligers, bezoekers en andere mensen in Wijkwaard. Dank u Sinterklaasje!

Wie zoet is krijgt letters…

De traditie van de chocoladeletter begon in de middeleeuwen. Kinderen leerden namelijk met brooddeeg letters te maken, die ze mochten opeten zodra het ze was gelukt om een goede letter te kneden. Wat brooddeeg te maken heeft met chocoladeletters wordt duidelijk rond 1890. In die periode daalden de cacaoprijzen zo sterk, dat de letters van brooddeeg werden vervangen door chocolade.

Er is er een jarig hoera hoera!

 28-11-22

Vanmiddag was er een klein feestje bij ons taalcafé. Onze Josje vierde haar 50e verjaardag! Er werd gezongen er voor iedereen was er een confetti-koek met een vlaggetje. 

Josje kreeg van een bezoeker een prachtige tas en een orchidee en van een andere bezoeker een doosje chocolade. 

Hier kun je luisteren naar het verjaardagsliedje:

Gezellige middag met live muziek

 17-11-22

Wat een gezelligheid vanmiddag bij het taalcafé! We hadden een record-aantal bezoekers en na de pauze ook nog eens een live optreden van een van onze Syrische bezoekers die een beroemde musicus is. Dit muziekinstrument heet een Oed.

Het gaat ontzettend goed met ons taalcafé. Benieuwd? Kom ook eens kijken en zie wat ons taalcafé zo uniek maakt. Vooral op de donderdagen kunnen we nieuwe vrijwilligers heel goed gebruiken! 

Gift van Speel-o-theek Overdie

 16-11-22

Na 23 jaar met heel veel plezier speelgoed te hebben uitgeleend, is besloten dat de speel-o-theek gaat stoppen. Dat is verdrietig nieuws. Toch zat er voor ons taalcafé een hele mooie kant aan. We hebben een berg spelletjes van hen gekregen die in de komende weken in onze materialenkast zullen worden gezet. 

Heel veel dank aan Miranda van de Speel-o-theek en veel succes met alles dat op je pad komt!

Burgemeester Schouten op bezoek

10-11-22

Vanmiddag, 10 november 2022, kwamen burgemeester Schouten van Alkmaar en gemeenteraadslid Pinar bij ons op bezoek. Het was gezellig, heel ongedwongen. De burgemeester vond het heel bijzonder dat er zoveel mensen elke maandag en donderdagmiddag samen komen om de Nederlandse taal te oefenen. De politici schoven aan bij verschillende groepjes om kennis te maken en te praten over ons taalcafé. Voor ons als werkgroepleden was het prachtig om te merken dat de burgemeester verschillende bezoekers (en vrijwilligers) herkende van eerdere ontmoetingen. Dit is duidelijk een sociale, lieve vrouw die midden tussen de mensen staat. We mogen als Alkmaarders trots zijn op onze burgemeester. 

kadootje

Na afloop hadden we een natuurlijk een presentje voor burgemeester Schouten en raadslid Pinar, een klein aandenken aan ATT. We hopen dat zij nog eens komen, zij zijn bij ons altijd van harte welkom! Tot slot een woord van dank aan Kivilcim Pinar, dat hij de burgemeester heeft meegenomen naar ATT!

Sint Maarten

 10-11-22

Morgen is het 11 november. Dan gaan kinderen in de avond langs de deuren om liedjes te zingen. Ze dragen mooie lampionnen mee, met lichtjes erin.

Alle mensen zorgen voor snoepjes (in verpakking) of mandarijntjes, zodat ze de kinderen iets lekkers kunnen geven. In Amerika noemen ze dit ’trick or treat’. 

Wie was Sint Maarten?

Sint Maarten werd geboren in 316 in Hongarije. Hij was een soldaat die op een dag zijn jas deelde met een arme naakte bedelaar. Op 8 november van het jaar 397 overleed hij. Op 11 november werd hij begraven. Omdat Martinus zo lief was geweest voor iedereen, werd hij heilig verklaard. Hij werd Sint-Maarten. Op 11 november vieren we zijn liefdadigheid met Sint-Maarten.

Sint Maarten bij Alkmaar Taal Thuis

Johanna, de lieve vrouw die elke pauze voor ons de koffie en thee verzorgt, had vandaag iets lekkers mee voor ons, omdat het morgen Sint Maarten is. We hebben voor haar het lied van 11 november gezongen. En in de pauze was er voor iedereen iets lekkers! Dankjewel Johanna! Hieronder hoor je kinderen dit liedje zingen.

Alkmaar Taal Thuis in het nieuws

 DOOR JOSJE7 NOVEMBER 2022NIEUWS

Donderdag 3 oktober kwam NH nieuws bij ons kijken. Zij hebben Josje geïnterviewd en wat bezoekers van ons taalcafé. Hieronder vind je dat artikel\ interview. Het is zelfs op het landelijke nieuws van de NOS beland.

Alkmaarse Josje is klaar met negativiteit over nieuwkomers: “Kom eens naar ons taalcafé”

Elke maandag en donderdag ontvangt vrijwilliger Josje Toby uit Alkmaar tientallen nieuwkomers die Nederlands willen leren in het taalcafé van Alkmaar Taal Thuis. De nieuwkomers zijn enorm blij met de hulp van Josje, maar op sociale media krijgt ze een boel haatreacties. “Ik zou graag het gesprek met deze mensen aangaan.”

Vrijwilliger Josje helpt nieuwkomers in Taalcafé

In het taalcafé van Taal Thuis in Ontmoetingscentrum Wijkwaard worden nieuwkomers geholpen met leren van de taal. “Maar het is geen school”, legt Josje Toby uit. “Mensen gaan gezellig bij elkaar zitten, om de taal te oefenen, huiswerk te maken voor de inburgeringscursus, of spelletjes te doen voor de gezelligheid en leren hoe Nederlanders met elkaar omgaan. Het is écht gezellig.”

Meer dan taal alleen

Josje heeft inmiddels een hechte band met de nieuwkomers. “Daar zit een vrouw uit Somalië, dat noem ik mijn Somalische zusje. Ze komt hier niet alleen om de taal te leren, het is veel breder dan dat. Als zij bijvoorbeeld een coronaprik moet halen, dan ga ik even met haar mee.” Ook onderling ontstaan er vriendschappen tussen de nieuwkomers. “Ze voelen zich op hun gemak bij elkaar en ze weten elkaar te vinden als ze problemen hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Nieuwkomer Homayun uit Iran

“Dit is Homayun, hij wordt ‘de dokter’ van de groep genoemd”, vertelt Josje, die wijst naar één van haar leerlingen. “In Iran was hij verpleegkundige, daarom gaat iedereen uit de groep altijd eerst naar hem toe als ze iets hebben.”

De taalbarrière is daarbij geen probleem volgens haar. “Het is voor hen het belangrijkst dat ze zich bij iemand op hun gemak voelen als ze over hun problemen praten. Hier zitten ze tenminste allemaal in hetzelfde schuitje. Ze komen er verder met vertaalapps wel uit.”

Haat en onwaarheden

Josje verzorgt ‘haar’ nieuwkomers met veel liefde, maar krijgt ook een boel haat over zich heen op sociale media, met name op Facebook. “Er zijn veel misverstanden over de nieuwkomers”, stelt Josje. “Wat ik ontzettend rot vind, is dat er zoveel onwaarheden en vooroordelen leven onder onze bevolking.”

“Het is bijvoorbeeld helemaal niet zo dat er meer moslims zijn bijgekomen. En ja, in elke groep mensen zit een rotte appel. Maar in een groep nieuwkomers zitten er niet ineens méér.” Josje nodigt daarom mensen die negatief reageren op sociale media uit om het gesprek aan te gaan. “Ik gun het ze om in het echt te zien hoe de nieuwkomers zijn. Dan zal het tegendeel bewezen worden.”

Interactie

Het is volgens Josje belangrijk om nieuwkomers te helpen. “Dat we de mensen die hier al zijn en blijven, op een positieve manier helpen, en een bijdrage leveren aan hoe iemand zich hier thuis gaat voelen.”

“Anders houden we altijd vast aan hoe het was, en krijg of houd je bijvoorbeeld getto’s”, stelt Josje. “In die wijken is geen interactie tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Dat is wat mij betreft het ergste wat er kan gebeuren in een land. Dan wordt het nooit één, nooit een samenhangend geheel.”

NH Nieuws

Vandaag was NH Nieuws bij ons taalcafé op bezoek.

De bezoekers vertelden over hun ervaringen en Josje van de werkgroep legde uit waarom ATT zo waardevol is voor onze stad.

Waarschijnlijk wordt het maandag 7 november 2022 uitgezonden, zodra dat bekend is, delen we hier uiteraard een linkje naar het nieuws-item.

De regisseuse van NH nieuws was zo enthousiast over ATT, dat die vrijwilliger wil worden bij ons en er ontstond een plan om anonieme portretten te maken over bezoekers van Alkmaar Taal Thuis

Er heerst altijd zo’n fijne, positieve, gezellige sfeer…

We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel iemand z’n wereld beter maken. En dat proberen we elke maandag en donderdag, met hart en ziel!

We zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers zodat we elke bezoeker één op één de aandacht kunnen geven die hij verdiend!

Kom gerust een keer kijken en laat je inspireren!

Nieuwsbrief oktober 2022

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. U vindt deze hier.

Open Maaltijd bij inloophuis de Steiger

Elke woensdag kunt u bij inloophuis de Steiger eten. Het kost 5 EUR. Het begint om 17.45 uur. Het adres is: 

Luttik Oudorp 93
1811 MV Alkmaar

Voor meer informatie klik hier

Fietsproject COA Heerhugowaard

 1-10-22

Via via hoorden wij over een fietsproject dat al jaren loopt om kinderen van asielzoekers van 3-18 jaar aan een deugdelijke fiets te helpen. Wij hebben de heer Bruin, initiatiefnemer en contactpersoon gevraagd om iets te vertellen over dit project. Hij schrijft:

Fietsproject  COA Heerhugowaard:

Het project is opgezet in maart 2014 in samenwerking met COA Alkmaar om kinderen van asielzoekers van 3-18 jaar aan een deugdelijke fiets te helpen. 

Er stond een reparatiewerkplaats op het terrein waar we3x per week fietsen repareerden en lesfietsen onderhielden. Initiatiefnemer is ondergetekende Theo Bruin die als diaken van de Vrijheidskerk Alkmaar iets voor asielzoekers wilde gaan doen.

Met de sluiting van het COA in Alkmaar in 2018 is het project verhuisd naar het reeds jaren bestaande COA HHW

We werden op een warme manier welkom geheten door mevr. Jeanine Stricker, de locatiemanager. 

En werd voor ons werk een container van 10×3 meter ter beschikking gesteld aan de achterzijde van het COA. Vanwege een zware storm is het dak eraf gewaaid en kregen we een nieuwe keet. Tevens is er een reservecontainer.  

Ons team bestaat uit 2 vrijwilligers uit de PKN HHW en 3 uit de PKN Alkmaar. Zie foto’s

Onze organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers en heeft geen rechtspersoon. 

De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door Geert Jongsma, een van de vrijwilligers en staan onder controle van de diaconie Protestantse Kerk Alkmaar. Jaarlijks wordt verslag gedaan.

De werktijden zijn woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur op het COA terrein HHW, van Noortwijklaan 2. 

Werkzaamheden kort samengevat:

 • Gratis reparatie aan alle kinderfietsen.
 • Repareren van gedoneerde fietsen en gereed maken voor verkoop via Interkerkelijke organisatie CYAN, kringloopwinkel. Nijverheidsplein 2D te HHW. Met Stephan Barendse, directeur van CYAN is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij de inkomsten fifty-fifty verdeeld worden. De fietsen worden gedoneerd door gemeenteleden van de PKN Alkmaar en PKN Heerhugowaard, van huis opgehaald, door ons nagekeken en opgeknapt. De fietsen worden voor een gereduceerde  prijs verkocht aan asielzoekers en pasjeshouders van HHW.

De afgelopen 9 maanden zijn er 30 fietsen op deze wijze door CYAN verkocht. Gemiddelde prijs was ± € 40,00.                                                      

Het geld wordt besteed aan aanschaf gereedschap, kabels, verlichting, buiten- en binnenbanden van grote en kinderfietsen, remmen, zadels, etc, etc.

 • Advies geven aan volwassenen met fietspech. We helpen hen zelf banden te leren plakken en fietsen te repareren, zoals verlichting in orde maken, remmen stellen, ketting smeren en regels voor het onderhoud van hun fietsen. Ze hebben een gereedschapskist  tot hun beschikking zodat ze zelf zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan.
 • Lesfietsenprogramma. Veilig Verkeer Nederland organiseert fietslessen op het COA terrein, gegeven door vrijwilligers. De fietsen hebben we ter beschikking gesteld en ook in onderhoud.
 • We hebben een goede re relatie met de leidinggevenden van het COA. Ons werk staat onder supervisie van Daniel Zoetelief, en de materiële service wordt verleend door de huismeesters van het COA. Ze hebben ook voor de electriciteitsaansluiting gezorgd.
 • De sfeer in ons team is uitstekend en we voelen ons gezegend met dit mooie en noodzakelijke werk.

Heiloo, 1 oktober 2022

geschreven door Dhr. T.J.J. Bruin. 

(contactgegevens zijn bij ons bekend. Als u hier iets over wilt vragen of contact op wilt nemen met meneer Bruin dan kunt u mailen naar alkmaartaalthuis@gmail.com. Dan zorgen wij ervoor dat uw bericht bij hem terecht komt).

Belastingkantoor Alkmaar weer in beeld als AZC 

29 september 2022, 16.59 uur

Het voormalige belastingkantoor aan de Alkmaarse Robonsbosweg is opnieuw in beeld voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een memo die naar de raadsleden is gestuurd. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) had naar aanleiding van de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een verzoek ingediend. Het college laat in de memo weten bereid zijn mee te werken. 

het oude belastingkantoor op de Robonsbosweg

In eerste instantie had het COA z’n oog laten vallen op een hotel in Alkmaar voor de opvang van reguliere asielzoekers, statushouders (vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, red.) en nareizigers. De aanleiding was een kort geding over de opvang in de gemeente Velsen. Op een cruiseschip in Velsen-Noord worden daar nu honderden mensen opgevangen. Uit angst voor vertraging door het kort geding zocht het COA naar een alternatief. 

Het college van Alkmaar heeft dit verzoek geweigerd omdat het graag zelf, in overleg met de gemeenteraad, de regie in handen wilde houden. Gisteren is er opnieuw een gesprek geweest met het COA waarbij er gesproken is over de huisvesting in het voormalige belastingkantoor. Het college wil naast asielzoekers ook Alkmaarders met hoge woningnood, de zogenoemde ‘spoedzoekers’, in het pand huisvesten. 

Inhumane situatie

“Zoals u weet zijn wij bereid om – zeker gezien de inhumane situatie in Ter Apel en onveilige situatie elders in de wereld – mee te werken aan de opvang”, zo staat te lezen in de brief aan de gemeenteraad. “Voor verzoeken op kortere termijn geldt dat er wel ruimte dient te zijn voor een zorgvuldige afweging en voorbereiding. Ook het betrekken van omwonenden hoort hierbij.”   

Het voormalige belastingkantoor deed eerder dienst als opvangcentrum voor asielzoekers. Van mei 2016 tot oktober 2018 werden 590 asielzoekers opgevangen in het kantoorgebouw. Het pand, dat eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, stond daarna een tijd te koop. Om hoeveel mensen het nu gaat is nog niet bekend. 

bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/309151/belastingkantoor-alkmaar-weer-in-beeld-als-azc

Hoge gas- en elektriciteit rekening

 27-09-2022

Door de oorlog in Oekraïne is er minder gas voor alle mensen in Nederland. Daarom gaan de prijzen omhoog.

Iedereen moet dus meer geld betalen voor gas en elektriciteit. 

De regering en de energiebedrijven gaan mensen helpen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Zo willen ze voorkomen dat mensen komende winter worden afgesloten van het gas en licht. Er komt een noodfonds met geld voor mensen die in de problemen komen. 

In dit filmpje hoort u wat de plannen van de regering zijn en vertelt een mevrouw wat zij doet om gas te besparen. (van 00:31 tot 03.03)

Adviesgesprek

Inwoners van de gemeente Alkmaar kunnen zich vanaf nu aanmelden voor persoonlijk en gratis advies over hun woning van een gecertificeerd energie-adviseur. Deze adviseur komt aan huis en adviseert over verbeteringen op het gebied van isolatie en verwarming.

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op www.susteen.nl/acties/alkmaar

Bent u geïnteresseerd in tips om direct energie te besparen in huis zonder (grote) investeringen te doen? Hiervoor kunt u een bezoek van een Energiecoach aanvragen via duurzaambouwloket.nl/energiecoaches-in-alkmaar

Tips besparen op gas

Op internet staat veel informatie over hoe je gas kunt besparen. Hieronder vind je een link naar zo’n lijstje met tips. 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/#kleine-aanpassingen

Boottocht

 

Op dinsdag 20 en woensdag 21 september 2022 gingen we varen in de boot van Mariëtte en Dick. Het was heel leuk! We zagen van alles; woonboten, drijvende tuinen, bruggen, de Waegh, de Accijnstoren, de Josephkerk, de molen van Piet. Er zwommen eenden, meerkoeten en futen in het water. We mochten bellen bij de Mient. Toen kregen we van kapitein Dick een ijsje. Dat was leuk en lekker! 

Soms moesten we bukken bij een brug. Dat was spannend!

We hebben veel foto’s gemaakt en heel erg gelachen. Dankjewel Mariëtte en Dick!

Hulp gevraagd voor de donderdagen!

 15-09-22

Dit is alweer de tweede week na onze verhuizing naar wijkcentrum Wijkwaard, de kop is eraf!

De eerste maandagmiddag (29-8) werd nog niet heel goed bezocht, maar vanaf de tweede week hebben we met een veel te klein vrijwilligers-clubje geprobeerd een dubbel aantal bezoekers te helpen.

En dus zijn we op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken MET NAME OP DE DONDERDAG! (Op de maandag zijn we voorlopig voorzien.) U hoeft geen ervaring te hebben, een luisterend oor en een vriendelijke, positieve instelling, is genoeg!

Hier kunt u lezen hoe een taalcafé-middag bij ons verloopt en hoe we onze bezoekers helpen.

Er is plek voor iedereen in Wijkwaard, de zaal is heel groot en lekker koel. Ook de zonnige en rustige patio kan worden gebruikt.

Interesse? Loop eens bij ons binnen en kijk of het iets voor u is.

Tot ziens op maandagen en of donderdagen van 13.45-16.00u in wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 236D.

Verkeersles- theorie Autorijbewijs

 8-9-22

Onze vrijwilliger Klaas gaat de gratis verkeerslessen weer opstarten. We gaan kijken of het lukt om de theorieles in onze zaal te geven TIJDENS het taalcafé.

Wil je meedoen met de gratis theorieles? Kom dan op maandagen om 13.55u naar Wijkcentrum Wijkwaard en meld je bij Klaas of Josje.

De kop is eraf!

 29-08-22

Vandaag, 29 augustus 2022, waren we voor het eerst geopend in wijkcentrum Wijkwaard. Het was heel gezellig! Er waren oude en nieuwe bezoekers en ook onze vrijwilligers kwamen weer helpen! 

Als je Wijkwaard binnenloopt, zie je zaal 1A links-achter het restaurant. Daar is ons gratis taalcafé. 

De zaal is heel groot, er is plek genoeg voor iedereen! Achter in de zaal is een deur naar de patio. De tuin is heel mooi. Daar zijn ook in de tuin tafels en stoelen dus als je wilt, kun je ook buiten aan het werk. 

Alle boeken en spelletjes staan in onze kast. Er is genoeg te doen en voor ieder wat wils.

Op het bord hangt informatie over de boottocht die we gaan maken op 20 en 21 september. Wil je ook mee varen? Zet dan je naam op de lijst.

In de pauze is er voor iedereen gratis thee en koffie met een koekje. 

Het is belangrijk dat iedereen er is om 14.00u want dan beginnen we. Kom niet te laat!

We hopen je snel te mogen ontmoeten in wijkcentrum Wijkwaard!

Ons nieuwe adres is Muiderwaard 236D, Alkmaar.

Groots Alkmaar

Groots Alkmaar is een maandelijks online televisie programma voor en door ouderen uit Groots Alkmaar. In het programma komen verschillende items over kunst, cultuur en natuur aan bod. In de uitzending van 1 september 2022 komt onze vrijwilliger Frans aan het woord. 

Frans kwam in 1953 op 14-jarige leeftijd van Indonesië (toen nog Nederlands Indië) naar Alkmaar. Hij beschrijft hoe het voor hem was om als nieuwkomer in te burgeren in Nederland. Frans legt ook uit welke verschillen hij ziet met de nieuwkomers die hij nu als vrijwilliger van Alkmaar Taal Thuis, helpt met het leren van onze taal. 

In onderstaande video is hij te zien van de 20e minuut tot 27e minuut. We zijn heel trots op deze vrijwilliger die zich al jaren inzet voor nieuwkomers in Alkmaar.

Financiële steun

  26-07-2022

Alkmaar Taal Thuis wordt gerund door vrijwilligers. We bestaan dankzij giften, fondsen en subsidies.

Met uw gift aan Alkmaar Taal Thuis steunt u ons taalcafé. 100% van onze inkomsten wordt besteed aan de huur van de ruimte in wijkcentrum Wijkwaard en de aanschaf van leermaterialen. Uw bijdrage is hard nodig om open te blijven!

Klik hier om meer te lezen over manieren waarop u ons kunt steunen:

Afscheid van wijkcentrum de Rekere

14-07-2022

Vanmiddag namen we op gepaste wijze afscheid van wijkcentrum de Rekere. We hebben drie geweldige jaren gehad hier. Iedereen had iets lekkers meegenomen, de tafels stonden overvol! Het was een drukbezochte en heel gezellige middag.

Een grote verrassing was de aanwezigheid van onze oud-voorzitter Guus die vorig jaar verhuisde naar Paasloo. Geweldig dat hij de moeite heeft genomen om helemaal naar Alkmaar te komen voor dit afscheidsfeest!

Josje had voor iedereen een klein bedankje meegenomen en werd zelf ook in het zonnetje gezet door de vrijwilligers. 

Op 29 augustus gaan we weer door met hetzelfde dream-team (beheerders, werkgroep, vrijwilligers en bezoekers), maar dan vanuit wijkcentrum Wijkwaard (Muiderwaard 236D) We wensen u allen een fijne zomervakantie en hopen u op onze nieuwe lokatie weer te mogen begroeten vanaf maandag 29 augustus 2022.

Dan zijn we iedere maandag- en donderdagmiddag geopend van 14-16 uur in de grote zaal.

NOS Nieuws van de week

 19-4-2022

Experiment: NOS Nieuws van de Week - Over NOS

De NOS is begonnen met een proef. Het NOS Nieuws van de Week: drie onderwerpen in makkelijke taal

Dit is een journaal voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal (NT1’ers en NT2’ers), waarin drie nieuwsonderwerpen van die week aan bod komen. 

Het NOS Nieuws van de Week is een journaal van 10 minuten in makkelijke taal voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.

Elke week verschijnt er een nieuwe video op YouTube. Klik hier om naar het nieuwe YouTube kanaal te gaan.

Afscheid van onze voorzitter

Wil met cadeautjes voor Guus

Vanmiddag heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis afscheid genomen van onze Guus. Guus Keilman was vanaf het begin van de oprichting van het Alkmaar Freedom House betrokken bij het taalcafé. Talloze mensen (nieuwkomers maar ook vrijwilligers) zijn door hem geholpen of geïnspireerd. Na de sluiting van Alkmaar Freedom House nam hij het initiatief tot een doorstart en zo ontstond Alkmaar Taal Thuis. 

Wil had een toepasselijk cadeau voor Guus meegebracht en onze Sybren schreef speciaal voor Guus een afscheidslied.

Uiteraard gaat Alkmaar Taal Thuis door. We hebben een nieuwe voorzitter gevonden; Carla Vermeulen. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan we weer werken vanuit wijkcentrum de Rekere.

Guus verhuist binnenkort naar Overijssel. We wensen hem en zijn vrouw Alette nog vele gelukkige en gezonde jaren toe in het nieuwe huis!

uitpakken en genieten in de zon

Onze Guus in het nieuws

Onze voorzitter, Guus Keilman, komt vanavond op TVNoord Holland samen met bezoeker Natsnet, in een programma over huisvesting van statushouders. Dit wordt van 17u tot 19u op ieder hele uur uitgezonden.

Om 18.15u vanavond is er een interview op radio Noord Holland, in het kader van voorbereiding op verkiezingen. Ook hierin is onze Guus te gast. 

Tweede video over online taalhulp, 18 juni 2020

In deze tweede video leggen we uit hoe er door onze vrijwilligers GRATIS online taalhulp wordt gegeven (in verband met de Coronacrisis). Wil jij ook videobellen met een van onze vrijwilligers? Mail dan naar alkmaartaalthuis@gmail.com.

Voor onze vrijwilligers zijn er aanvullende suggesties te zien in deze`video. Allemaal even kijken dus!

Vanaf 1 september hopen we weer vanuit wijkcentrum de Rekere te kunnen gaan werken.https://www.youtube.com/embed/fS4bW6Fp-cU?feature=oembed

Update online taalhulp

Nadat wijkcentrum de Rekere haar deuren sloot (vanwege het Coronavirus) en we ons taalcafé niet langer in zaal 412 konden organiseren, hebben we gezocht naar een andere manier om met onze bezoekers contact te houden en online taalhulp te organiseren. 

De dagcoördinatoren maakten een filmpje waarin ze uitlegden op welke manier Alkmaar Taal Thuis online door wilde gaan. Dat filmpje vind je hier.

Inmiddels zijn er 23 bezoekers wekelijks aan het videobellen met onze vrijwilligers. Het is voor de meesten niet echt een les-moment, er is ruimte om met elkaar te praten over wat er allemaal in de wereld gebeurt, wat voor effect dat heeft op het leven, etc. Sommige mensen begrijpen niet helemaal wat de maatregelen van de regering inhouden, ook dan is het goed om met elkaar te praten zodat het wél duidelijk wordt. 

Verder hebben we nog van een aantal bezoekers niet gehoord of zij in deze periode online begeleidt willen worden. 

Wil jij ook met onze vrijwilligers videobellen? Stuur ons dan een email

Huis aan huiswaard

Redacteur Cock de Vries maakte een prachtig artikel over ons, dat verscheen in de september 2019 editie van bovengenoemd blad. 

Artikel in Huis aan Huiswaard 1
Artikel in Huis aan Huiswaard 2

Alkmaar Taal Thuis succesvol van start

aug 27,2019Een reactie plaatsen

Langzaam maar zeker, verspreidt het nieuws zich, dat er een nieuw taalcafé is gekomen in Alkmaar. Onderstaand artikel verscheen zojuist op de website van het Alkmaars Weekblad. Hopelijk komt dit artikel ook in de papieren versie die huis aan huis wordt verspreid in Alkmaar, op de zondag. https://alkmaarsweekblad.nl/lokaal/verenigingen/alkmaartaal-thuis-succesvol-van-start-631284

Vrijwilligers Freedom House door in Taal Thuis

aug 26,2019Een reactie plaatsen

Op de website van de Alkmaarse Vrijwilligerscentrale (de VCRA) staat sinds juni onderstaand artikel over ATT

Vrijwilligers, die actief waren bij het Freedom  House, zijn een nieuw project gestart: Alkmaar Taal Thuis in Wijkcentrum De Rekere. Vanaf 18 juni kunnen nieuwkomers hier twee keer per week terecht.  

Van mei 2016 tot mei 2019 was de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2 te Alkmaar de lokatie van het Alkmaar Freedom House. Elke doordeweekse middag van 14 tot 16 uur konden vluchtelingen en Alkmaarders elkaar treffen in het Taalcafé. Het laagdrempelige en de vrijblijvendheid bleek een succes. In de hoogtijdagen waren er meer dan 100 bezoekers, met een vrij regelmatige bezetting van 20/25 vrijwilligers.

Nadat het AZC definitief gesloten werd, is besloten om ook het Freedom House te sluiten. Omdat de vrijwilligers, net als de bezoekende nieuwkomers, toch graag door wilden gaan, is er een nieuw initiatief ontstaan: Het Alkmaar Taal Thuis. Deze heeft sinds kort haar deuren geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 14-16 uur in Wijkcentrum De Rekere, Drechterwaard 16. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken.

Op de facebookpagina van Alkmaar Taal Thuis en op de website wordt je op hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes omtrent het nieuwe initiatief. Je vindt hier ook de verschillende activiteiten en verslagen van vrijwilligers en bezoekers.

Meer informatie of vragen? Mail dan naar: alkmaartaalthuis@gmail.com

Gezellige drukte

jul 18,2019Een reactie plaatsen

gezelligheid, gastvrijheid en een luisterend oor 

Vanmiddag was het weer een gezellige drukte bij Alkmaar Taal Thuis! steeds meer mensen vinden de weg naar wijkcentrum de Rekere waar we elke dinsdag en donderdag van 14-16 uur werken met iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken. 

We zijn van start!!!

jun 18,2019Een reactie plaatsen

Op 18 juni kwam de eerste groep vrijwilligers en bezoekers bijeen in wijkcentrum de Rekere. Ondanks het warme weer hadden we een goede opkomst! Het was al met al een feestelijke, gezellige en zeer geslaagde dag! 

We zijn van start
feestelijke versnaperingen voor bij de thee of koffie

Onze viertalige flyer is klaar!!

mei 31,2019Een reactie plaatsen

Reacties zijn gesloten.