Alkmaar Thuis

Met ingang van november 2019 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met stichting de Zwaan. Sinds november 2023 heeft de Zwaan een nieuwe naam: Alkmaar Thuis.

Alkmaar Taal Thuis heeft daarmee een goede financiële basis en we hopen ook op wederzijdse verrijking van onze programma’s. Daartoe is er regelmatig bestuurlijk overleg.

We kunnen blijven bestaan, dankzij fondsen en giften. Giften zijn welkom op:

Stichting Alkmaar Thuis: NL24 INGB 0005 9317 20
t.n.v. Stg. Alkmaar Thuis te Alkmaar onder vermelding van AlkmaarTaalthuis (Giften zijn aftrekbaar van de belasting, want Alkmaar Thuis is een ANBI-instelling).

Stichting De Zwaan is een oecumenisch centrum vanuit de geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.

De Zwaan heeft momenteel vier afdelingen, het inloophuis, het programma, een steunpunt voor Verlies en Rouw en Alkmaar Taal Thuis.

Open maaltijd

Alle woensdagen biedt de Steiger om 18:00 uur een betaalbare en volwaardige warme maaltijd van 3-gangen aan voor €5,00. Ook is de Open Maaltijd gericht op het bieden van gastvrijheid, geborgenheid en ontmoeting. De maaltijd wordt door professionele en vrijwillige koks klaargemaakt. De maaltijd wordt voor u opgediend en u krijgt een kop koffie of thee na afloop. De Steiger vraagt u om uiterlijk 17:45 uur binnen te zijn. Wilt u een keer mee-eten? Van harte welkom!  

Steunpunt Verlies en Rouw

Het Steunpunt Verlies en Rouw is er voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Doel van het Steunpunt is een luisterend oor te bieden en gelegenheid te geven aan lotgenoten in rouw om elkaar te ontmoeten. Tevens is er veel informatie aanwezig over verlies- en rouwverwerking. 
Het Steunpunt is ontstaan vanuit Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan en wordt begeleid door Marja Ligterink en Eva Snieder-Nieuwhof, beiden ervaren rouwbegeleiders. 
Het Steunpunt is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Er wordt een bijdrage in de kosten van € 5,00 gevraagd.

Van 14.00 tot 14.45 uur is er inloop en kunt u elkaar ontmoeten en luisteren we naar uw verhaal. 
Van 14.45 tot 16.30 uur wordt er een thema besproken of is er een workshop of andere activiteit. 
Locatie: ’t Swaenennest Oudegracht 185 1811 CD Alkmaar.

Alkmaar Taal Thuis

Vanaf november 2019 is ook Alkmaar Taal Thuis een van de ’takken’ van Alkmaar Thuis. Wij werken vanuit wijkcentrum Wijkwaard, de samenwerking is vooral ‘achter de schermen’ merkbaar.

We blijven een eigen entiteit.

Reacties zijn gesloten.