Stichting de Zwaan

Met ingang van november 2019 zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met stichting de Zwaan. Alkmaar Taal Thuis heeft daarmee een goede financiële basis en we hopen ook op wederzijdse verrijking van onze programma’s. Daartoe is er regelmatig bestuurlijk overleg.

We kunnen blijven bestaan, dankzij fondsen en giften. Giften zijn welkom op: NL31 INGB 0677 4695 78
t.n.v. Stg. de Zwaan te Alkmaar onder vermelding van AlkmaarTaalthuis (Giften zijn aftrekbaar van de belasting, want de Zwaan is een ANBI-instelling).

Stichting De Zwaan is een oecumenisch centrum vanuit de geloofsgemeenschappen die zijn aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken.

De Zwaan heeft momenteel drie afdelingen, het inloophuis, het programma en een steunpunt voor Verlies en Rouw. Hier komt Alkmaar Taal Thuis dus bij als vierde afdeling.

Inloophuis

In het inloophuis in het Swaenennest op de Oudegracht kan men van dinsdag tot en met vrijdag van half elf tot half één terecht voor een kop koffie of thee, een luisterend oor en hulp. In het inloophuis werken ongeveer twintig vrijwilligers. De vrijwilligers van de Zwaan zorgen voor de koffie en een fijne sfeer. U kunt met hen over allerlei onderwerpen praten.

Steunpunt Verlies en Rouw

Het Steunpunt Verlies en Rouw is er voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Doel van het Steunpunt is een luisterend oor te bieden en gelegenheid te geven aan lotgenoten in rouw om elkaar te ontmoeten. Tevens is er veel informatie aanwezig over verlies- en rouwverwerking. 
Het Steunpunt is ontstaan vanuit Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan en wordt begeleid door Marja Ligterink en Eva Snieder-Nieuwhof, beiden ervaren rouwbegeleiders. 
Het Steunpunt is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Er wordt een bijdrage in de kosten van € 5,00 gevraagd.

Van 14.00 tot 14.45 uur is er inloop en kunt u elkaar ontmoeten en luisteren we naar uw verhaal. 
Van 14.45 tot 16.30 uur wordt er een thema besproken of is er een workshop of andere activiteit. 
Locatie: ’t Swaenennest Oudegracht 185 1811 CD Alkmaar.

Alkmaar Taal Thuis

Vanaf november 2019 is ook Alkmaar Taal Thuis een van de ’takken’ van de Zwaan. Wij blijven werken vanuit de Rekere (Drechterwaard 16), de samenwerking zal vooral ‘achter de schermen’ merkbaar zijn.

Reacties zijn gesloten.