Werk

Wetten & regels

De mogelijkheid voor vluchtelingen om in Nederland te werken of om ondernemer te worden, is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Volgens deze wet mogen vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning gewoon in Nederland werken of een bedrijf starten. Asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen alleen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Vluchtelingen en werken in Nederland

Wanneer de IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ verleent, is hij erkend als vluchteling. Een erkend vluchteling is volgens de Wet arbeid vreemdelingen vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt (artikel 1c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). Op zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; twv niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Mogen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn.  Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Tewerkstellingsvergunning

Een TWV is een document dat aantoont dat een asielzoeker mag werken. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft de TWV aan de werkgever van de asielzoeker. Dit gebeurt als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het 1ehalfjaar kan een asielzoeker dus niet werken. Het UWV controleert ook of de werkgever genoeg loon betaalt. Een asielzoeker heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders. 

Werken als zelfstandig ondernemer met TWV

Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hij krijgt de vergunning van het UWV. Ook in dit geval krijgt hij de TWV pas als zijn asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

U kunt een tewerkstellingsvergunning aanvragen op de site van het UWV.

Eigen bijdrage asielzoeker

Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een eigen bijdrage. Onder meer voor de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal € 185 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden. 

Zelf werk zoeken

Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet.

Werkzaamheden in asielzoekerscentrum (azc)

Asielzoekers kunnen ook werkzaamheden verrichten in het asielzoekerscentrum (azc). Bijvoorbeeld schoonmaken en helpen bij onderhoud van de gebouwen of de tuin. Dat kan maximaal 25 uur per week. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De asielzoeker ontvangt hiervoor een kleine vergoeding: € 0,56 tot € 1,10 per uur met een maximum van € 14 per week.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hebben zij geen verblijfsvergunning, dan is er een vrijwilligersverklaring van UWV nodig.

In dienst nemen van een vluchteling

Als werkgever vindt u meer informatie over het in dienst nemen van vluchtelingen op de website van vluchtelingenwerk.nl.

Refugee work

Op de website https://www.refugeework.nl vindt u vacatures, in uw regio, ingedeeld in (inburgering)taalniveau, welke talen u spreekt en in de branche waarin u wilt gaan werken.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de rechten en plichten van asielzoekers en statushouders die (willen) werken.

Refugee Talent Hub

Refugee talent hub is een andere organisatie die nieuwkomers helpt bij het vinden van passend werk

Hieronder kun je lezen wat zij doen en waarmee ze kunnen helpen. Deze tekst is ook beschikbaar in 

Arabisch:معلومات

Perzisch: من جویای کار هستم

Tigrinya: ትግርኛ ፊደል

Turks: İş arıyorum

український: Я ШУКАЮ РОБОТУ

Wat is Refugee Talent Hub?

Veel vluchtelingen in Nederland willen graag aan het werk, maar het is vaak moeilijk voor hen om een betaalde baan te vinden. 

Dit heeft verschillende redenen. Diploma’s zijn niet altijd hetzelfde, taal is vaak een struikelblok en het blijkt lastig om werkervaring of vaardigheden van vluchtelingen op waarde te schatten. 

Daarnaast hebben vluchtelingen vaak te maken met vooroordelen. Maar, misschien wel het belangrijkst: als je nieuwkomer bent, heb je vaak een klein netwerk.

Dit is jammer en een gemiste kans voor iedereen. Werk gaat namelijk over veel meer dan inkomen. Werk geeft structuur en toegang tot sociale contacten – en je voelt je gewaardeerd en verbonden. Bovendien, als je je talent, kennis en ervaring kunt inzetten, dan heb niet alleen jij daar wat aan, maar ook een werkgever en de maatschappij profiteren daarvan. Een win-win dus!

Daarom brengt Refugee Talent Hub – een werkgeversinitiatief – jou in contact met organisaties. Want zij geloven dat elke kans op een baan begint met een persoonlijke ontmoeting.

Wat doet Refugee Talent Hub?

Refugee Talent Hub organiseert bedrijfsbezoeken, trainingen, werkervaringstrajecten en andere werkgerelateerde activiteiten. Alle activiteiten hebben als doel om de kans op werk te vergroten. Soms direct, via een recruitment event. En soms indirect, via training van vaardigheden die gewild zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hier vind je een uitleg van hun aanpak. En het complete aanbod van hun Nederlands- en Engelstalige evenementen vind je hier.

Op de hoogte blijven van kansen en activiteiten?

Ben je een vluchteling en wil je jouw kans op een baan vergroten? Registreer je snel voor één van hun activiteiten of meld je aan voor hun nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van de activiteiten en de activiteiten van onze maatschappelijke partners. Ook kunnen zij jou zo bereiken als werkgevers kandidaten zoeken.

Verder vind je al hun activiteiten op InstagramLinkedIn en Facebook.Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem direct contact met hen op. 

Ter voorbereiding op je ontmoeting met werkgevers is het handig om alvast:

Je CV klaar te hebben liggen; 

Je diploma te laten waarderen. Diplomawaardering maakt het voor werkgevers makkelijk om inzicht te krijgen in jouw opleiding. Meer informatie vind je hier

Waardering Diploma

Heb je in een ander land diploma’s behaald? Dan kun je die laten omzetten naar een Nederlands diploma:

Hoe kun je diploma’s geldig kunt maken in Nederland?

Je gaat naar deze website: https://www.idw.nl/werken/

Om een diplomawaardering aan te vragen heb je in ieder geval deze documenten nodig:

  • een kopie van het te waarderen diploma;
  • een kopie van de bijbehorende cijferlijsten of het volledige diploma-supplement;
  • een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart
  • Een vertaling van je diploma, als deze niet Engels, Duits of Frans is. De vertaling moet worden gemaakt een beëdigde vertalers (die vind je in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers)

Soms moet je extra documenten uploaden, bijvoorbeeld:

  • kopieën van uw bachelor en bijbehorende cijferlijst(en) als je een diplomawaardering aanvraagt voor een master;
  • een kopie van de documenten van uw vooropleiding als je hiermee vrijstellingen heeft gekregen in de opleiding waarvoor je een diplomawaardering aanvraagt;

Het aanvragen van een Nederlands diploma gaat in vier stappen:

1. Jouw diploma’s uploaden. Heb je geen scanner? Die heb ik wel. Als ik weet wanneer je naar ons taalcafé komt (op een maandag want dan ben ik er) wil ik wel een scanner en mijn laptop meenemen voor je.

2. Als je een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering heeft, kun je een gratis diplomawaardering aanvragen. Vraag hiervoor een goedkeurende verklaring aan bij je contactpersoon bij het UWV WERKbedrijf en stuur deze mee met je aanvraag.

Als je geen uitkering hebt, kost het aanvragen € 148,83.

3. Als je de aanvraag hebt verzonden duurt het even voor er antwoord komt. Je ontvangt mails als er nog gegevens missen. 

4. Als je diplomawaardering klaar is dan ontvang je daar een mail over. Je kunt de diplomawaardering vanaf dat moment downloaden in je account. In Mijn IDW klik je op het pdf-bestand om het te downloaden.

Reacties zijn gesloten.