Over Alkmaar Taal Thuis

Nadat Alkmaar Freedom House in mei 2019 na drie jaar haar deuren van de Vrijheidskerk sloot, wilde een groep van ongeveer 50 vrijwilligers graag doorgaan met het helpen van statushouders, vreemdelingen en vluchtelingen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. We vonden een nieuw gastvrij onderkomen in één van de zalen van wijkcentrum de Rekere in Huiswaard, aan de Drechterwaard 16 in Alkmaar. 

Vanaf 18 juni 2019 is het gratis taalcafé van Alkmaar Taal Thuis [ATT] elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14-16 uur geopend. Het is ontzettend motiverend, dat mensen ons weten te vinden. De deur van De Rekere gaat automatisch open voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren beheersen EN voor alle vrijwilligers, die een ander hiermee wil helpen! 

De werkgroep heeft kunnen constateren, dat de ATT activiteiten nog steeds in een echte behoefte voorzien! Door de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers fungeert het taalcafé 2x per week voor circa 20-25 buitenlandse bezoekers als voorportaal voor de Alkmaarse maatschappij. Om aan het initiatief van ATT (Jaarbudget ca. 3500 Euro) financiële continuïteit te geven werkt de werkgroep Alkmaar Taal Thuis vanaf november 2019 nauw samen met Stichting De Zwaan. De Zwaan is een oecumenisch centrum dat samen met 11 geloofsgemeenschappen is aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken. Zowel ATT als De Zwaan zetten zich in voor de belangen van medemensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden! 

Als u ons initiatief ook zou willen ondersteunen, dan is dat mogelijk door overmaking van een donatie op: NL31 INGB 0677 469578 t.n.v. Stichting de Zwaan te Alkmaar o.v.v. Alkmaartaalthuis (omdat de Zwaan heeft ANBI status heeft, zijn donaties aftrekbaar van de belasting).

Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bij voorbaat onze hartelijke dank!! 

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bestaat uit:

Wil Bos

Solveigh van Zaal

Josje Toby

Sybren van Rozendal, namens stichting de Zwaan

u kunt ons vinden op Drechterwaard 16, 19624EX Alkmaar

Alkmaar Taal Thuis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wijkcentrum de Rekere: http://derekere2.nl

IT bedrijf Infra Blocks, Alkmaar: http://infrablocks.nl

Stichting de Zwaan https://www.dezwaan-alkmaar.nl/

ICT vanaf Morgen: https://ictvanafmorgen.nl

Stichting Wij Doen Mee: https://www.wijdoenmee.nu/

Stichting X op X https://stichtingxopx.wordpress.com

Stichting Alkmaar Kan Het https://www.facebook.com/alkmaarkanhet/

Reacties zijn gesloten.