Over Alkmaar Taal Thuis

Nadat Alkmaar Freedom House in 2019 de deuren van de Vrijheidskerk sloot, zijn wij onder de noemer Alkmaar Taal Thuis doorgestart op 18 juni 2019. Eerst in de Rekere, eind augustus 2022 verhuisden wij naar ontmoetingscentrum Wijkwaard, adres Muiderwaard 236D in Alkmaar. 

Alkmaar Taal Thuis [ATT] is elke maandag- en donderdagmiddag van 14-16 uur GRATIS geopend. De deur van Wijkwaard gaat automatisch open voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren beheersen EN voor alle vrijwilligers, die een ander hiermee willen helpen! 

  1. Door de inzet en het enthousiasme van onze circa 40 vrijwilligers fungeert het gratis taalcafé 2x per week voor circa 20-30 buitenlandse bezoekers als voorportaal voor de Alkmaarse maatschappij.
  2. Naast het wekelijkse taalcafé bieden we op maandagen van 14-16 uur ook gratis(ondersteunende) theorielessen voor het autorijbewijs voor nieuwkomers. Aanmelden is niet nodig, maar zorg wel dat je op tijd bent.
  3. Ook maken we iedere week de Alkmaar Taal Thuis weekkrant met Alkmaars positief nieuws in makkelijke taal.
  4. Tot slot hebben we ook een digitaal taalmaatje ontwikkelt met kunstmatige intelligentie. Nieuwkomers kunnen bij ons taalcafé een PIM-code halen waarmee ze thuis kunnen oefenen met schrijven, lezen en luisteren. Het oefenen van spreken zal ook in de toekomst mogelijk zijn, maar dit is nog in ontwikkeling.

Om aan het initiatief van ATT (Jaarbudget ca. 4000 Euro) financiële continuïteit te geven werkt de werkgroep Alkmaar Taal Thuis vanaf november 2019 nauw samen met Stichting de Zwaan (sinds nov 2023 is hun nieuwe naam Alkmaar Thuis). Alkmaar Thuis is een oecumenisch centrum dat samen met 11 geloofsgemeenschappen is aangesloten bij de Alkmaarse Raad van Kerken. Zowel ATT als Alkmaar Thuis zetten zich in voor de belangen van medemensen met verschillende culturele, religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden! 

Als u ons initiatief ook zou willen ondersteunen, dan is dat mogelijk door overmaking van een donatie op: 

Stichting Alkmaar Thuis NL24 INGB 0005 9317 20 t.n.v. Alkmaar Thuis te Alkmaar o.v.v. Alkmaartaalthuis (omdat Alkmaar Thuis heeft ANBI status heeft, zijn donaties aftrekbaar van de belasting).

Namens de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bij voorbaat onze hartelijke dank!! 

De werkgroep van Alkmaar Taal Thuis bestaat uit:

Wil Schriek

Solveigh van Zaal

Josje Toby

u kunt ons vinden op Muiderwaard 236D, 19624XV Alkmaar

Alkmaar Taal Thuis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ontmoetingscentrum Wijkwaard

IT bedrijf Infra Blocks

Stichting de Zwaan

ICT vanaf Morgen

Stichting Wij Doen Mee

Stichting X op X

Stichting Alkmaar Kan Het

Gemeente Alkmaar

Aanloophuis de Steiger

Stichting DoesGoed

Otto’s

Reacties zijn gesloten.