Nuttige adressen

In dit document vindt u alle instanties die u wellicht in Alkmaar nodig zou kunnen hebben. Veel van de in dit bestand genoemde adressen vindt u ook hieronder op alfabetische volgorde:

ALKMAARPAS

Is je inkomen tot 150% van het minimum-inkomen? Dan krijg je van de Gemeente Alkmaar gratis een AlkmaarPas. Met de AlkmaarPas krijg je korting bij meer dan 300 winkels in Alkmaar. In februari 2023 werden de voorwaarden voor deze gratis pas aangepast. U leest er hier alles over.

Heb je een AlkmaarPas van de gemeente gekregen? Dan staan er tegoeden op je pas. Welke tegoeden er op staan, hangt af van je leeftijd. Hiermee kun je bijvoorbeeld:

 • Sporten
 • Naar de bioscoop
 • Lid worden van verenigingen
 • Buskaartjes voor Connexxion kopen
 • En nog veel meer.

Kijk hier voor het hele overzicht van adressen waar je kunt betalen met AlkmaarPas-tegoed.

Hoeveel tegoed je krijgt op je Alkmaarpas hangt af van je leeftijd

 • Volwassenen 18 – 65 jaar en 9 maanden: € 80,-.
 • Ouderen 65 jaar en 9 maanden en ouder: € 160,-.
 • Kinderen  4 – 17 jaar: kijk hier voor een overzicht van de tegoeden van kinderen

voor meer informatie: https://alkmaarpas.nl/

COA

COA   (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

COA heeft vijf taken:

 • onderdak bieden aan asielzoekers
 • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
 • opvanglocaties verwerven en beheren
 • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
 • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Adres:              postbus 30203

                        2500 GE Den Haag

tel.:                   088-7157000 (maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 17.30 uur)

email:               info@coa.nl

www.coa.nl

DE VRIJE TAAL

De Vrije Taal is de enige taalschool in Alkmaar en Zaanstad die zich spe-
cifiek richt op midden- en hoger opgeleiden. 
U kunt bij ons werken aan:
 
Inburgering: examens A2, KNM en ONA
Staatsexamen 1 (niveau B1)
Staatsexamen 2 (niveau B2)
Hogere niveaus (niveau C1)
Examentraining
KNM
ONA
Voorbereiding AKV toets
 
Verhoging van uw taalvaardigheid zonder specifiek doel.
U kunt bij De Vrije Taal terecht voor Nederlands als Tweede Taal (NT2): 
-in kleine groepen 
-privéles
-in bedrijfstrainingen                                                                                          
 

Adres: Edisonweg 10 1821 BN Alkmaar tel. 06 44108771 / 06 82745008. https://www.devrijetaal.nl

DNO DOEN

Wij zijn dnoDoen. Wij helpen kwetsbare mensen die door diverse problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden. Wij helpen met begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij een veilige plek in een van onze woonvoorzieningen. Ons werkgebied is Noord-Holland. Wij hebben locaties in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaanstad.

DNO Doen   Begeleiding, Opvang, Wonen. 
adres:   Postbus 1018 1810 KA Alkmaar
tel.:      072 514 29 86 
website: www.dnodoen.nl

(ED)INOVA

INOVA verzorgt de begeleiding en registratie van migranten en vluchtelingen in Alkmaar. Inova begeleidt mensen op de weg naar sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid vormt de basis voor een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Concreet betekent dit:

 • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en het vinden van je weg in de maatschappij
 • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
 • ondersteuning bij participatie, integratie, vinden van vrijwilligerswerk/stage.

Edinova is de ’taal-poot’ van Inova. In kleine groepen worden statushouders toegerust met taal, kennis over de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en een sociaal netwerk. Anderzijds wordt gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk maken van het maatschappelijk veld en bedrijfsleven.  De doelen van het programma zijn:

 • De startpositie en eigen kracht van de statushouder versterken op de terreinen taal, vaardigheden, arbeid en participatie.
 • De statushouder durft zich met meer zelfvertrouwen te presenteren en deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.
 • De kansen op (vrijwilligers)werk voor deelnemers vergroten en hun sociale netwerk uitbreiden via coaches (vrijwilligers) en mededeelnemers.

Adres:
Tesselschadestraat 17
1814 EK Alkmaar Tel. 072 515 94 83. https://www.inova-alkmaar.nl

Edinova heeft ook locaties in Hoorn en Beverwijk.

GEMEENTEHUIS ALKMAAR

(afdeling asiel en integratie/participatie vergunninghouders)

Adres: Mallegatsplein 10 1815 AG Alkmaar tel. 14072, kiezen voor ‘Alkmaar’ www.alkmaar.nl

INLOOPHUIS DE ZWAAN

In Inloophuis De Zwaan kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er gezellig. Er is een stem die zegt: goed dat je er bent!

Vier dagen in de week is ’t Swaenennest geopend voor een ieder die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelligheid en /of een goed gesprek. De vrijwilligers van de Zwaan zorgen voor de koffie en een fijne sfeer. U kunt met hen over allerlei onderwerpen praten. Mocht u behoefte hebben aan een meer vertrouwelijk gesprek dan kunnen zij voor u een afspraak maken met de coödinator van het Inloophuis of met Eva Hali van Chaja. geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur

Adres: ’s Sweanennest, Oudegracht 185 1811CD Alkmaar https://www.dezwaan-alkmaar.nl/inloophuis-open-kerk

Giften zijn welkom op:
NL31 INGB 0677 4695 78
t.n.v. Stg. De Zwaan te Alkmaar

Aanloophuis de Steiger

Aanloophuis De Steiger is een gezellige huiskamer in Alkmaar. Iedereen is welkom voor een gratis kopje koffie of thee, een luisterend oor en ontmoeting. Zij bieden al onze bezoekers een veilige plek; gastvrij, warm, gestructureerd en geborgen.

· Luisterend oor

Het delen van uw verhaal kan een opluchting zijn. De Steiger luistert zonder direct een oordeel te geven. Ze accepteren uw situatie en kijken hoe we u kunnen helpen.

· Brug naar hulpverlening

Heeft u vragen rondom praktische zaken in uw leven, een hulpvraag of vragen over zingeving? Zij adviseren u graag over de ondersteuning die zij kunnen bieden of een brug naar andere instanties.

· Volwaardig mens-zijn voor iedereen

Vanuit hun christelijke identiteit streeft de Steiger naar een volwaardig mens-zijn voor iedereen. Ze doen dat graag samen met anderen omdat ze van onze stad en haar bewoners houden. Dat betekent ook, dat zij willen bijdragen aan de leefbaarheid van Alkmaar.

· U bent welkom

Wilt u andere mensen ontmoeten? Zoekt u hulp? Of gewoon een praatje?  Kom dan eens langs of kijk rustig rond op de site om te zien wat er bij de Steiger te doen is.

Adres: Luttik Oudorp 93 www.aanloophuisdesteiger.nl

1811 MV Alkmaar

tel 072-5200804 of 06-19880639
info@aanloophuisdesteiger.nl

JAR

Een alfabetiseringscursus, inburgering, het staatsexamen NT2 of andere taalcursussen.Bij ons kun je het allemaal volgen. Altijd op je eigen niveau. Ook een combinatie van meer cursussen is mogelijk. Zowel in Alkmaar, Castricum als Heerhugowaard. Wij maken graag een voorstel op maat. 

Nederlandse les in Alkmaar en omgeving 

JAR Opleidingen biedt al jaren Nederlandse les in Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard. Je kunt bij ons terecht voor een groot aantal cursussen. Bij ons leer je op je eigen manier. Als cursist sta je bij ons altijd centraal. Dat betekent dat je altijd kunt rekenen op een persoonlijke begeleiding en een persoonlijk lesschema. 

Alfabetisering 

Alfabetisering is er voor iedereen die Nederlands wil leren maar nog niet kan lezen of schrijven. Leer bij ons op een eenvoudige manier Nederlands spreken, schrijven en lezen!

Inburgering

Ben je nieuw in Nederland? Dan moet je volgens de nieuwe wet inburgeren. Wij helpen je graag bij dat traject met onder meer Nederlandse les in Alkmaar, Heerhugowaard en Castricum.

Staatsexamen NT2 

Wil je studeren in Nederland en is Nederlands niet je moedertaal? Dan moet je staatsexamen NT2 doen. Graag bereiden wij jou voor op dit examen. Uiteraard op jouw eigen niveau.

Adres:
Edisonweg 10
Ingang Marconistraat
1821 BN Alkmaar tel. 072 – 512 82 22. https://www.jaropleidingen.nl

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR ALKMAAR

Heb je moeite om de contributie te betalen voor je kind, bij een sportvereniging, dan kun je hier hulp vragen.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/alkmaar/

LUBA

Luba Uitzendbureau begeleid veel lager opgeleide migranten naar werk. Luba Alkmaar leidt ook mensen op, van cursus tot mbo 4.

Adres: Houttil 2 1811 JM Alkmaar tel 072-5023300 www.luba.nl

MEE EN WERING

De contactpersoon van Mee en de Wering voor statushouders heet Nursen Sahin. Zij is de spin in het web tussen alle samenwerkingspartners die te maken hebben met statushouders. De contact- persoon is bekend bij de diverse hulpverleners, en die weten op hun beurt waar ze de contactpersoon voor kunnen inzetten; ze kennen de breedte van de taak van de contactpersoon.De contactpersoon creëert een samenwerkings- relatie met organisaties die een rol kunnen spelen in het leven van status-houders, zoals taalscholen, wijkcentra, het CJG en Halte Werk.

De contactpersoon is op de hoogte van het hulp- aanbod van deze organisaties en kan indien nodig daarnaartoe verwijzen en/of een warme overdracht verzorgen. De lijnen naar de hulpverlening worden zo korter en organisaties en instellingen die te maken hebben met statushouders kunnen elkaar beter vinden. De contactpersoon kan beter doorverwijzen, doordat zij de kennis over en een relatie met de organisaties heeft.De contactpersoon kan bovendien worden inge- schakeld als sparringpartner bij het levensbreed verhelderen van de hulpvraag van de statushouder en deze vervolgens uitzetten bij de juiste organisatie.

De contactpersoon zoekt naar de juiste aansluiting voor statushouders na het eerste jaar Vluchte- lingenwerk. Er is duidelijkheid over de bestaande hulpverlening waar statushouders na het eerste jaar begeleiding door Vluchtelingenwerk gebruik van kunnen maken. Door breed te kijken naar de hulpvraag van de statushouder is er een betereaansluiting tussen de voorzieningen van Vluchte- lingenwerk en de tijd daarna.

De contactpersoon organiseert spreekuren op plekken waar statushouders komen, ook op andere plekken dan bij de gemeente. Deze spreekuren zijn laagdrempelig en goed bereikbaar voor status- houders. Hierbij kijkt de contactpersoon ook of het bestaande aanbod kan worden aangepast aan de hulpvraag en/of nieuw aanbod kan worden opgezet.

De contactpersoon heeft een signaalfunctie als de toegang naar voorzieningen niet goed gaat. Ze laat deze signalen weten aan de Beleidsmedewerker bij de gemeente Alkmaar.

De contactpersoon is aanspreekpunt voor er-varingsdeskundigen, die op den duur ook ingezet kunnen worden voor (gedeeltelijke) cliënt- ondersteuning voor zolang het project duurt. Met hen bouwt de contactpersoon een (vertrouwens-) relatie op, waardoor de ervaringsdeskundigen makkelijk contact kunnen opnemen.

De contactpersoon is ook aanspreekpunt voor de tolken en begeleidt hen bij het eventueel bieden van (gedeeltelijke) cliëntondersteuning.

De contactpersoon statushouders is een pro- ject in het kader van het koplopersproject Proeftuinen Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning. Neem voor meer informatie of overleg contact op met Nursen Sahin, tel 088-0075000 of mobiel: 06-28320230, N.sahin@meewering.nl

OPEN EMBASSY

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg kunnen vinden in Nederland. Dat doen we door te bouwen aan inclusieve gemeenschappen, door mensen direct te ondersteunen, vanuit hun eigen wensen en ambities, en door het systeem om hen heen te verbeteren.

We hebben een online helpdesk waar ervaren Nederlanders vragen van nieuwkomers beantwoorden. Ook ondersteunen we nieuwkomers bij complexe bureaucratische problemen.

voor meer informatie: https://www.openembassy.nl/nl/openembassy/

ROC HORIZONCOLLEGE

Op het Horizoncollege kun je een beroepsopleiding volgen. Er is van alles mogelijk; via deze link kom je bij het actuele opleidingsaanbod.

Beroepskeuze Wat kun je, wat wil je, wat past bij je en wat juist niet? Dat zijn vragen die je aan jezelf moet stellen als je wilt weten welk beroep en dus welke opleiding voor jou het meest geschikt is.

Loopbaanadviseurs
Als je hier zelf niet helemaal uitkomt, kun je voor een advies contact opnemen met het Studie Informatie Punt. Daar zijn loopbaanadviseurs die je met gesprekken en testen helpen een goede keus te maken. Ook als je al aan een opleiding bij het Horizon College bezig bent en ontdekt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, kun je dit doen.

Meld je uiterlijk 1 april aan voorafgaande aan het schooljaar waarin je de opleiding wilt gaan volgen. Dan word je in principe geplaatst in de opleiding van jouw keuze, mits je voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. En dat helpt ons alles tijdig te organiseren en je zo nodig te begeleiden bij je studiekeuze. 

Adres: Kruseman van Eltenweg 4 1817 BC Alkmaar
tel: 072- 547 66 00 https://www.horizoncollege.nl/locaties/alkmaar/

Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

Het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (RSR) geeft advies bij complexe vragen op het gebied van vreemdelingenrecht. Het uitgangspunt is dat ze overal een basisaanbod voor rechtsbescherming willen bieden, ook in die gemeenten waar Vluchtelingenwerk geen maatschappelijke begeleiding uitvoert.

Juridische begeleiding is een kernactiviteit van VluchtelingenWerk. Wat doen zij? Ze bieden ondersteuning bij

 • gezinshereniging;
 • (niet-) verlenging verblijfsvergunning;
 • intrekking verblijfsvergunning;
 • nieuwe aanvragen/ doorverwijzing bij terugkeer van uitgeprocedeerden;
 • naturalisatie.

Daarnaast hebben zij een steunpunt-functie voor medewerkers  in de regio en externe organisaties.

Advies

Het steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar; op een aantal locaties in het werkgebied is namelijk veel kennis opgebouwd over de begeleiding van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingen.

Met het steunpunt wil VluchtelingenWerk de juridische kwaliteit bewaken van hun juridische begeleiding. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van advies in individuele dossiers aan leidinggevenden van VluchtelingenWerk of externe partners. Zij bieden begeleiding en ondersteuning bij lastige juridische vragen en complexe dossiers.

Wie ondersteunen zij?

 • mensen met een asielachtergrond/vluchtverleden;
 • onze cliënten tijdens maatschappelijke begeleiding;
 • ex-cliënten van onze maatschappelijke begeleiding;
 • uitgeprocedeerden/ongedocumenteerden;
 • slachtoffers van mensenhandel.

Voor meer informatie over RSR kunt u contact opnemen met de RSR coördinator:
Rafael Baroch, rbaroch@vluchtelingenwerk.nl

STICHTING GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie.

Werkwijze

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat doen we op verschillende manieren.

Stichting Gave (religieus) informatie, ondersteuning, advies en toerusting 
website: www.gave.nl

STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN

Het project Halte Taal van Halte Werk, Taalhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Stichting Lezen & Schrijven is een succes gebleken. Daarom wordt Halte Taal verder uitgebreid naar Taalpunt Stadskantoor. Naast Halte Werk gaan nu ook de gemeente Alkmaar en alle andere organisaties in het Stadskantoor, laaggeletterde klanten doorverwijzen naar het Taalpunt.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Dit heeft grote gevolgen voor gezondheid, werk en geldzaken. Daarom zijn Halte Werk, Taalhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Stichting Lezen & Schrijven,  in oktober 2018 het project ‘Halte Taal’ gestart. Klantmanagers kunnen voor hun klanten die extra ondersteuning nodig hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden een afspraak maken bij het Taalpunt. Ruim een half jaar later zijn circa 120 mensen doorverwezen naar o.a. het ROC Kop van Noord-Holland, een taalmaatje, taalcafé of digitale cursussen in de bibliotheek. Naar aanleiding van het succes doen nu álle organisaties in het Stadskantoor Alkmaar mee aan het project. 

Opening Taalpunt Stadskantoor

Op 6 juni 2019 werd het Taalpunt Stadskantoor feestelijk, officieel geopend. Sectormanager Innovatie & Ontwikkeling, Jan Kaldenbach van Bibliotheek Kennemerwaard verwelkomde de aanwezigen en gaf aan blij te zijn met het Taalpunt in het Stadskantoor en de samenwerking met de verschillende organisaties in het Stadskantoor.

Adres:

Bibliotheek Alkmaar Centrum,
Gasthuisstraat 2
1811 KC Alkmaar www.lezenenschrijven.nl

THOBS

Uitzendbureau dat van de gemeente opdracht krijgt om veel statushouders naar een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk te begeleiden. Voornamelijk hoogopgeleiden.

Adres: Rogier van der

Weijdestraat 2 1815 MJ Alkmaar tel: 085-2101070 www.thobs.nl

TEAM VRIJWILLIG

De Vrijwilligers Centrale geeft samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties vorm en inhoud aan een samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. 

Team Vrijwillig richt zich ons niet alleen op vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn, maar ook bij het wijkcentrum om de hoek, bij een cultureel evenement en bij je favoriete sportvereniging. Voor een korte klus, groot project of langdurige hulp. Teamvrijwillig.nl brengt alle vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk bij elkaar. Kijk maar eens rustig rond. Kun je niet gelijk iets vinden dat bij je past? Geen zorgen. Neem contact met hen op. Dan gaan zij samen met jou op zoek naar iets waar jij energie van krijgt. Of plaats je eigen aanbod op hun website. Hulpvragers kunnen dan met jou contact opnemen. Het gebruik van het platform is net zoals hun ondersteuning daarbij helemaal gratis.


Nieuwkomers met een verblijfsvergunning zijn soms nog niet toe aan een opleiding of een betaalde baan. Vrijwilligerswerk kan dan een mooie opstap zijn. Zij bemiddelen en begeleiden hen naar vrijwilligerswerk. Meer informatie of meedoen? 

Adres:

Bagijnenstraat 11 www.teamvrijwillig.nl
1811 KA  Alkmaar
tel. 072 519 16 00

info@teamvrijwillig.nl

UWV Arbeidsjuridische Dienstverlening 

tel:       088 89 82 070

Asielzoekers die meer dan zes maanden in de procedure zitten mogen gedurende 24 weken per jaar werken. Ze moeten zelf werk zoeken en de werkgever moet een tewerkstellingsvergunning voor hen aanvragen bij het UWV in Zoetermeer. De behandeling van de aanvraag kan tot vijf weken duren. De asielzoeker die nog in een AZC woont moet een groot deel van zijn loon afdragen. Het is ook mogelijk gedurende 14 weken als zelfstandig ondernemer te werken. Ook hiervoor toestemming nodig van het UWV. 

VLUCHTELINGENWERK ALKMAAR

Vluchtelingenwerk is oorspronkelijk een vrijwilligersorganisatie die de belangen van vluchtelingen behartigt, juridische hulp geeft en ook (op commerciële basis) het integratieproces begeleidt. Bij de integratie worden statushouder bijgestaan door vrijwillige maatschappelijke begeleiders. Dit wordt gecoördineerd door teamcoördinatoren. 

De teamcoördinatoren van de maatschappelijk begeleiders (vrijwilligers) zijn op bovenstaand adres en telefoon nummer bereikbaar. De maatschappelijk begeleiders hebben dus als taak statushouders te helpen bij de integratie, het leren van Nederlands, het inrichten van huis en afsluiten van abonnementen, het vinden van een opleiding en baan en zo voort. Vragen over de maatschappelijke begeleiding kan men stellen aan de coördinatoren van vluchteingenwerk. 

Adres:

Edisonweg 10
1821 BN Alkmaar
tel. 072- 5315008 www.vluchtelingenwerk.nl

VONK

Nederlandse les – als Nederlands de tweede taal is.

VonkNH is de nieuwe naam van een fusie tussen ROC-kop van Noord-Holland en het Clusiuscollege. Vonk biedt een inburgeringstraject  maar ook NT2 trajecten. Deze laatste zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor inburgering.

Wil je beter leren Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven en meer Nederlandse woorden kennen? Dan kun je bij Vonk een taalcursus volgen.

Je krijgt elke week 1 les. Een les duurt 2 uur en 30 minuten en je hebt een kwartier pauze. Je kunt op verschillende tijden les krijgen:

 • 9.00 – 11.45 uur
 • 13.00 uur – 15.45 uur
 • 18.30 uur – 21.15 uur

Thuis oefen je ook, ongeveer 3 uur per week.

Cursusaanbod

 • Alfabetisering
 • Basiscursus Nederlands (niveau 0 t/m A2)
 • Vervolgcursus Nederlands (niveau A2 t/m B2, ook training staatsexamen)

meer informatie: http://www.vonknh.nl

ZAFFIER

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL).

Ons ideaalbeeld is dat iedere inwoner van de HAL-gemeenten naar eigen kunnen werkt. Want werk brengt inkomen en geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Slaagt u er niet in om zelf werk te vinden? Dan bieden wij hulp. Wij begeleiden en bemiddelen u naar regulier werk waar het kan en beschut werk waar het moet.

Wanneer u meer hulp nodig heeft bij het oplossen van uw schulden geeft Team Schuldhulpverlening u advies. Wij doen dit in één of meerdere persoonlijke gesprekken. Soms is een advies voldoende, soms is er meer nodig. We bekijken met u wat de mogelijkheden zijn om uw situatie op te lossen.

Adres: Mallegatsplein 10 1815 AG Alkmaar tel 14072 en kies ‘Alkmaar’  https://www.zaffier.nl

Reacties zijn gesloten.