Asielzoeker wil meer werken en stapt naar de rechter

Asielzoekers moeten het recht krijgen om meer dan 24 weken per jaar te werken. Dat is de inzet van een bodemprocedure die vandaag dient voor de rechtbank in Arnhem.

De 24-weken-eis staat in de Wet Arbeid Vreemdelingen en is bedacht met als doel dat asielzoekers nooit recht op een werkloosheidsuitkering krijgen. Volgens de regering zou er een ingewikkelde situatie ontstaan als een asielaanvraag wordt afgewezen en de asielzoeker dan nog wel recht op een WW-uitkering heeft.

De procedure is aangespannen door asielzoeker Elvis, die niet met zijn achternaam in dit artikel wil, en Maarten van Panhuis. Hij helpt als werkgever asielzoekers en statushouders aan werk. Van Panhuis gaat aanvoeren dat in de Werkloosheidswet staat dat iemand die niet in Nederland woont, sowieso geen recht heeft op een WW-uitkering. De regering hoeft dus niet bang te zijn dat asielzoekers er aanspraak op maken, zegt hij.

Elvis en Van Panhuis hopen dat een positieve uitspraak een precedent schept voor alle werkende asielzoekers.

Al langer discussie over de 24-weken-eis

In 2020 stelde de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk orgaan, voor om de wet te wijzigen. De 24-weken-eis is volgens de raad in strijd met de opvangrichtlijn die in Europees verband is vastgesteld.

Een jaar later onderzocht de landsadvocaat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken of de 24-weken-eis inderdaad in strijd is met Europese wetgeving. De conclusie was dat geen enkele rechter zich heeft uitgesproken, maar ingeschat werd dat het Hof van Justitie van de EU zich desgevraagd kritisch zou opstellen, omdat de toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijk recht is.

Met deze adviezen in de hand onderzoekt het ministerie momenteel, nogmaals, de belemmeringen van asielzoekers op de arbeidsmarkt. Het hoopt dit voorjaar met een advies te komen, maar wil daar nu niet op vooruitlopen.

Van Panhuis kan niet langer wachten. “In 2020 en in 2021 concludeerden juristen dat de eis in strijd is met Europese wetgeving, het is ondertussen 2023 en asielzoekers die willen werken zitten nog altijd het grootste deel van het jaar duimen te draaien.”

‘Ik voel me minder mens’

In 2020 vlucht de 25-jarige Elvis met zijn partner uit Nigeria. Sinds 2021 woont hij in een asielzoekerscentrum in Harderwijk. Kort daarna vindt hij werk bij een slachterij in de buurt.

In 2021 en in 2022 werkt hij het maximum van 24 weken, maar hij wil meer werken. “Als ik werk krijg ik energie, het is fijn om onder de mensen te zijn.” Elvis stelt dat het werk goed is voor zijn integratie. Een deel van zijn verdiende geld moest hij afdragen, voor kost- en inwoning in het asielzoekerscentrum. “Het voelde nuttig om zo wat bij te dragen aan Nederland.”

Elvis hoopt dat de rechter snel een uitspraak doet, niet alleen voor hem, maar ook voor de andere asielzoekers. “Werken is goed voor je, je komt onder de mensen en leert de taal, dat is heel fijn en belangrijk.” Nu hij niet werkt zegt hij zich nutteloos te voelen: “Ik voel me minder mens.”

Bron: https://nos.nl/artikel/2469285-asielzoeker-wil-meer-werken-en-stapt-naar-de-rechter

Vrijwilligersmiddag

Vanmiddag organiseerde de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis een middag om onze vrijwilligers te bedanken en kennis en vaardigheden op te laten doen die zij kunnen inzetten tijdens ons taalcafé.

Spelling\ grammatica

Na een gezellige inloop met koffie/thee en heerlijke door Margot gebakken koekjes, kon Henk als eerste spreker beginnen.
Op verzoek van velen gaf hij een korte opfriscursus grammatica. 
Oefeningetjes met o.v.t, o.t.t., de persoonsvorm, het gezegde, bijvoeglijk naamwoord enz, alles kwam aan bod. Fijn, weer even opfrissen van wat we vroeger geleerd hebben.
Als klapper had Henk een “grammatica lied” gemaakt op een melodie van drs P. Een prachtig lied en een knap staaltje werk! Onderaan dit bericht kunt u de gehele tekst van dit lied terugvinden.

Vragen aan de advocaat

Tot voor kort werkte Lydia Mentink als asiel- en vreemdelingenrecht advocaat. Ze is nu docent bij Vluchtelingenwerk. 
Naar aanleiding van door ons ingediende vragen vertelde zij iets over de asielprocedure. De Dublinverordening, veilige landen, het moeten bewijzen wie je bent. Het steeds verplaatsen van asielzoekers en de impact op kinderen. De inburgeringscursus en gezinshereniging. En alle problemen die daarbij komen kijken. De tijd was veel te kort om alle vragen te beantwoorden.

Tijd voor een traktatie van Huizhen en Guicheng

Daarna was het tijd voor ontspanning. Onze Chinese bezoekers Huizhen en Guicheng hebben voor ons gekookt. Er waren dumpings, Ba Pao en Xian Bing. De recepten vindt u tussen de foto’s hieronder.

Workshops

Na de pauze waren er drie workshops:

1. De escape-koffer

Marielle Harte en Suzanne Zwaan van het taalhuis Bibliotheek Kennemerland begeleidden een ontzettend leuk spel waarin we konden ervaren hoe lastig het is om laaggeletterd te zijn. Er waren stukjes tekst in spiegelbeeld geschreven en achterste voren en één stukje kon je pas goed lezen door twee voorwerpen op elkaar te leggen. Door het maken van puzzeltjes konden alle groepen uiteindelijk de koffer openen en de puzzel oplossen. Het was ontzettend leuk om te doen!

2. Grenzen aangeven

Corine Mooijer van (Ed)Inova zette in haar workshop met de deelnemers op een rij waar zij tegenaan lopen als ze met hun taalmaatje werken. Wat vertel je wel, wat niet, hoe ga je ermee om als er vragen gesteld worden waar je het antwoord niet op weet of dit antwoord liever niet wil geven? Soms is ‘nee’ ook een antwoord waarmee je iemand weer verder helpt, bijvoorbeeld door een bezoeker door te sturen naar iemand die wel kan helpen. Als taalmaatje fungeer je als een soort wegwijzer, waarin je, door het bewaken van je eigen grenzen, de bezoekers toch zo goed mogelijk probeert te helpen.

3. Taalniveau van je bezoeker bepalen

Wim Meyles van het open leercentrum (OLC) verzorgde deze boeiende workshop en legde uit hoe je snel kunt bepalen wat het taalniveau is van je taalmaatje.

Hij vroeg ons in het Frans, Duits en Engels te vertellen over een praatplaat. In het Frans wisten we slechts een paar woorden. Dat niveau noem je niveau 0. In het Duits kwamen we al ietsje verder. We bedachten korte zinnetjes over wat er op de praatplaat te zien was. Dat niveau noem je niveau 1. Tot slot vroeg Wim ons om in het Engels te vertellen over de praatplaat. Hier bleken we beter in te zijn. Er kwamen details voorbij, bijvoorbeeld over de kleur van het bedsprei, de mensen die er woonden, hoe laat het was. Dit noemen we niveau 3.

Wim gaf alle deelnemers een aantal voorbeelden van wat je met bezoekers in elk taalniveau kunt doen. Heel praktisch en handig!

Alle sprekers en workshopleiders hebben we hartelijk bedankt met een klein presentje.

De middag eindigde rond 16.45 uur. Samen hebben we de zaal opgeruimd en vertrok iedereen met een glimlach om de mond en een rugzak vol nieuw verworven kennis!

Hieronder vindt u een foto- impressie van de middag en onderaan dit bericht vindt u de tekst van het lied dat Henk Pielage speciaal voor ons heeft geschreven.

Het lied:

Alkmaar Taal Thuis werkwoordspelling

(Melodie: De dodenrit, drs. P)

De spelling van het werkwoord, daar zit je wel eens mee

want eindigt het nou op een d , een t of zelfs dt?

Wanneer gebruik je o.v.t. en wanneer v.v.t.?

Het is zo lastig allemaal, je hebt soms geen idee.

Ik kom daarom vandaag met tips en ook wat theorie

dus na het zingen hebben wij wat meer neerlandici.

En mocht u dat al zijn, geen nood, en zing dan vrolijk mee

al is het slechts bij het refrein van doctorandus P.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

We leerden vroeger van de stam als ik het doe in ’t nu.

Als jij het doet is ’t stam plus t, dat heb je ook met u.

Dus als ik moord, schrijf je een d, dat lijkt me nogal glad.

Als jij de moord pleegt, stam plus t (en van het rechte pad).

De onvoltooid verleden tijd kan sterk zijn of zwak.

Een sterk voorbeeld: ging, kwam, deed, dat gaat met veel gemak.

Bij deed een d, omdat je ’t hoort wanneer je ’t langer maakt

Je hoort dan duidelijk deden, die zaak is uitgemaakt. 

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Bij zwakke werkwoorden pas je andere regels toe

Je let dan op ’t kofschip of ’t fokschaap, snappez-vous? 

Bij brommen wordt het bromde, dus dat eindigt op d-e,

Bij kussen wordt het kuste, dus daar schrijf je weer een t.

Maar suisde komt van suizen, want het kofschip heeft geen z.

En wuifde komt van wuiven, want het fokschaap is niet vet. 

Let op, hij doodde krijgt twee o’s en ook nog dubbel d

en stootte heeft dezelfde o’s, maar dan met dubbel t.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Het voltooid deelwoord komt aan bod wanneer iets is gebeurd

of als de slager heeft geslacht, zijn eigen vlees gekeurd.

Dit noem je dan de v.t.t. want het is afgerond,

maar vóór die tijd was ’t dier gekocht, dat toen dus nog bestond.

Dat noem je dus de v.v.t., voorafgaand aan het feit

dat werd genoemd in v.t.t., ‘k leg uit die moeilijkheid:

Bijvoorbeeld als ik heb gedouchtwas ik al opgestaan

en voor ik heb gegeten, had ik boodschappen gedaan.

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

ATT, doe maar mee,

werkwoordspelling, ach en wee,

Soms wordt het voltooid deelwoord niet als werkwoord gebruikt

maar als bijvoeglijk naamwoord als je enkel is verstuikt.

Je zegt verstuikte enkel en je zegt geleden pijn,

Pas op voor het gedode hert, hij doodde niet het zwijn.

Tenslotte zijn er woorden die vaak fout worden gespeld:

het is vermeld, dus met een d, maar hij of zij vermeldt,

(persoonsvorm, dus stam plus t), zo ook in: hij bewoont,

terwijl als voltooid deelwoord hij ‘t al jaren heeft bewoond.

ATT, doe maar mee,

wordt eindigt soms op dt.

ATT, doe maar mee,

maar word jij is weer met een d.

ATT, doe maar mee,

miste is soms met één t.

ATT, doe maar mee,

maar het mistte, dubbel t.

ATT, doe maar mee,

‘k heb gezongen: v.t.t.

ATT, doe maar mee,

‘k had gedicht, dus v.v.t.

ATT, doe maar mee,

nooit meer fouten, hupsakee!

ATT, doe maar mee,

ik beloof teveel, o jee…

ATT, doe maar mee,

’t blijft heel lastig, ach en wee.

29-03-2023, geschreven door Henk Pielage

KOOK zoekt vrijwilligers

Een van onze vrijwilligers vroeg ons het volgende oproepje te plaatsen:

KOOK is een kringloopwinkel. Een organisatie die tweedehands goederen inneemt en verkoopt.
De opbrengst gaat naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
Bij deze stichting werken alleen vrijwilligers, dus niemand verdient er geld.

KOOK is op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Als vrijwilliger werk je samen met een team van enthousiaste mensen die jou helpen om te leren wat jij gaat doen bij KOOK.

Wat kun je bij KOOK als vrijwilliger doen?

  1. Inname en Sortering Goederen:

Je neemt de goederen aan die bij de ingang worden afgeleverd en brengt deze naar de verschillende sorteerplekken. Daar worden de spullen op hun kwaliteit beoordeeld en klaargemaakt voor de winkel.

  • Transport:

Je haalt samen met een collega goederen op voor de winkel en levert grotere artikelen bij mensen thuis af.

  • Winkel:

In de winkel hebben we verschillende afdelingen: Elektra, Meubelen, Boeken, CD’s & DVD’s, Kleding & Schoenen, Galanterie, speelgoed en sieraden.

               Je helpt klanten en zorgt dat de afdeling er altijd netjes uitziet.

  • Keuken:

Je zorgt op gezette tijden voor koffie, thee e.d. en deelt deze tijdens winkeluren rond aan de medewerkers. Op dinsdagen en donderdagen drinken de aanwezige vrijwilligers gezamenlijk koffie/thee. Je zorgt de keuken er altijd spic en span uitziet en dat de vaatwasser op tijd aangaat en uitgeruimd wordt.

Lijkt het je leuk om in deze kringloopwinkel te komen helpen?

Het telefoonnummer van KOOK is 072 5117891

Je kunt ook mailen naar kook_alkmaar@outlook.com

Het adres van KOOK is Zijperstraat 36a
1823 CX Alkmaar

Openingstijden:
KOOK is op maandag en woensdag geopend van 10 tot 15 uur. Ook op de eerste zaterdag van de maand open van 10 tot 15 uur.

Premiere ‘Ook mijn plek’

Gisterenavond (21 maart 2023) was de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis aanwezig bij de première van ‘Ook mijn plek’. In deze korte documentaire spreken wijkmoeders en nieuwkomers in Alkmaar over de discriminatie die zij ervaren en over het niet ten volle benutten van het eigen potentieel.

We discrimineren allemaal, onbewust. Deze film die op verschillende locaties in Alkmaar zal worden vertoond, biedt een opening om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken en te komen tot oplossingen.

Voor meer informatie klik hier

Ook mijn plek

Korte documentaire: Ook mijn plek

Hoe maken we van Alkmaar een gemeente zónder racisme en discriminatie?

Korte documentaire: Ook mijn plek

Op 21 maart 2023 – de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie – start het nieuwe Alkmaarse project Ook mijn plek. Het is een korte documentaire die tussen 21 maart en 20 mei door de wijken van Alkmaar reist en inwoners de kans biedt om actief mee te denken over hoe we een gemeente kunnen worden waar iedereen zichzelf kan zijn – een gemeente zonder racisme en discriminatie. De uitkomsten worden (anoniem) gebundeld en aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Documentaire
In Alkmaar werken al veel mensen met veel passie aan meer verdraagzaamheid in hun wijk, ze worden wel ‘pioniers’ genoemd, of ‘wijkmoeders’ en ’wijkvaders’. Twee van deze pioniers werden voor de documentaire gevolgd: Zahra en Sefanja. Zij vertellen wat ze tegenkomen, dagelijks in hun wijken, en hoe zij denken dat het anders kan.

Motie
Ook mijn plek volgt uit een motie die in 2020 door de Alkmaarse gemeenteraad werd aangenomen. Daarin is afgesproken dat in kaart gebracht wordt hoe racisme en discriminatie spelen door met elkaar in gesprek te gaan – en te blijven. Met als doel om een gemeente te worden waarin meer verdraagzaamheid is voor elkaar. En daarbij gaat het om alles vormen van racisme en discriminatie, op grond van kleur, geaardheid, sociale status, uiterlijk, geloofsovertuiging, beperking, sekse enzovoort.

Wethouder Diversiteit Gijsbert van Iterson Scholten, staat volledig achter het project: “Racisme en discriminatie horen niet thuis in Alkmaar. Het is hoog tijd dat we onze nek uitsteken en de problemen rond racisme en discriminatie onder ogen zien. Het gesprek met elkaar aangaan en verbinding zoeken is daarbij het allerbelangrijkste. Ik realiseer me dat discriminatie en racisme niet van de ene op de andere dag de wereld uit zijn. Maar laten we dit jaar, waarin Alkmaar 450 jaar Ontzet viert, belangrijke stappen zetten, zodat iedere Alkmaarder zichzelf kan zijn.”

Iedereen kan gratis meedoen met Ook mijn plek. De data nu bekend (er volgen er meer):
21 maart : Première TAQA Theater de Vest – Alkmaar (besloten)
26 maart : Stadsstrand De Kade – Alkmaar
20 april : De Rietschoot – Koedijk
21 april : Wijkcentrum De Blauwe Boom – Alkmaar
3 mei : De Groene Zwaan – Graft-de Rijp
11 mei : Wijkcentrum Mare Nostrum – Alkmaar
12 mei : PCC Het Lyceum – Alkmaar (besloten)
16 mei : Wijkcentrum Mare Nostrum – Alkmaar
17 mei : Wijkcentrum Overdie Ontmoet – Alkmaar
20 mei : Skatepark STRAAT – Oudorp (samen met Safe Space)

Houd de socials in de gaten voor updates, tijden en nieuwe locaties: LinkedIn: Ook mijn plek en Instagram: @ookmijnplek. Wil je met je eigen omgeving, wijkcentrum, buren, vrienden, collega’s in gesprek over racisme en discriminatie en de film daarvoor gebruiken – ook na 20 mei? Dat kan! Neem contact op via ookmijnplek@gmail.com.

Bureau Stennis
Ook mijn plek is een project van het Alkmaarse productiehuis Bureau Stennis in opdracht van Gemeente Alkmaar. Bureau Stennis, opgericht door o.a. filmmaker/impact-producent Chris Vijn, stelt programma’s samen die gesprek over maatschappelijke kwesties op gang te brengen. Het bureau zit onder meer achter de productie van VPRO’s Tegenlicht Meet-ups in Alkmaar, filmproject 072doc en randprogrammering bij tentoonstellingen van onder meer het Stedelijk Museum en HAL 25. Bureau Stennis is verbonden aan de Urban Nomads Club, Laat 49 in Alkmaar.

bron: https://flessenpostuitalkmaar.nl/korte-documentaire-ook-mijn-plek/

Artikel Wijkkrant Alkmaar Noord

In de Wijkkrant van Maart 2023 heeft columniste Theodora Klaver haar rubriek ‘Op het bankje’ gewijd aan ons taalcafé. Het is een prachtig verhaal geworden, waarin onze bezoekers Meral en Ruhia vertellen over wat ze bij Alkmaar Taal Thuis doen.

U kunt het hele artikel hier inzien.

Internationale vrouwendag- markt

Vandaag is er in Alkmaar een internationale vrouwendag-markt. Alkmaar Taal Thuis heeft ook een kraampje! Kom je even langs?

Zondag 5 maart van 13:00 tot 17.00 uur

Dit jaar is het thema ‘Onbeperkt leefbaar’. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we een onbeperkte leefomgeving creëren?

Het festival vindt plaats bij de Urban Nomads Club (Laat 47) en Laatmakers (Laat 27). Twee locaties op 1 minuutje loopafstand van elkaar.

Het programma bestaat uit 2 workshoprondes en doorlopend een markt. Verder is er kunst te zien, is er eten en drinken en aan de kids is ook gedacht.

Het event is gratis toegankelijk.

Nog meer lekkers!

Wat boffen wij met onze bezoeker Meral! Als chefkok weet zij alles van lekker eten en van gastvrijheid! Deze jarige Job heeft op maandag EN op donderdag getrakteerd!

We hadden op maandag ook bezoek van mensen van het Taalhuis in Heerhugowaard en van Zaffier (nieuwe naam, voortgekomen uit fusie van Haltewerk en WNK personeelsdiensten). Onze gasten vielen met hun neus in de boter!