Nieuwe poster!

Hier is hij dan eindelijk! De nieuwe poster van Alkmaar Taal Thuis! Onze vrijwilligers helpen ons met het verspreiden ervan, zodat deze binnenkort op alle plekken waar onze bezoekers vaak komen, zal hangen!

Samen bouwen aan een betere toekomst

Initiatief van Wereldvrouwen

Wereldvrouwen is een groep vrouwen die zich inzet voor een beter contact tussen vrouwen met verschillende culturele achtergronden en voor betere kansen voor vrouwen die als vluchteling of op een andere manier hierheen gekomen zijn. De groep Wereldvrouwen is onderdeel van het Oecumenisch Vrouwen Netwerk Noord Holland.

Wij hebben gemerkt dat het voor vrouwen die als vluchteling naar Nederland gekomen zijn en die de ambitie hebben een eigen leven en inkomen op te bouwen, vaak heel moeilijk is om te weten waar zij heen moeten of hoe zij dat moeten aanpakken. Met name geldt dat voor vrouwen die in hun eigen land al een goede opleiding hadden en een goede baan hadden maar hier door alle regeltjes over diploma’s enz. niet verder komen. Of vrouwen die graag willen studeren maar ook niet echt weten hoe ze hier verder kunnen komen.

Een aantal vrouwen met veel werkervaring en een breed netwerk heeft zich bereid verklaard deze vrouwen te steunen en ze een zetje in de goede, door hunzelf gekozen , richting te geven. Het gaat dan vooral om vrouwen die al goed Nederlands spreken en die dus al een aantal jaren hier zijn. 

Mocht je iemand weten die aan deze beschrijving voldoet of die graag meer zou willen dan dat wat haar tot nu toe werd aangeboden dan kun je haar bij ons aanmelden. Na een eerste gesprek kijken wij welke coach haar zou kunnen helpen. 

Neem dan contact op met : Tineke van der Kraan (email: tinekevanderkraan@gmail.comof telefoon 06-44580544) 

Vrijwilligers Freedom House door in Taal Thuis

Op de website van de Alkmaarse Vrijwilligerscentrale (de VCRA) staat sinds juni onderstaand artikel over ATT

Vrijwilligers, die actief waren bij het Freedom  House, zijn een nieuw project gestart: Alkmaar Taal Thuis in Wijkcentrum De Rekere. Vanaf 18 juni kunnen nieuwkomers hier twee keer per week terecht. 

Van mei 2016 tot mei 2019 was de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2 te Alkmaar de lokatie van het Alkmaar Freedom House. Elke doordeweekse middag van 14 tot 16 uur konden vluchtelingen en Alkmaarders elkaar treffen in het Taalcafé. Het laagdrempelige en de vrijblijvendheid bleek een succes. In de hoogtijdagen waren er meer dan 100 bezoekers, met een vrij regelmatige bezetting van 20/25 vrijwilligers.

Nadat het AZC definitief gesloten werd, is besloten om ook het Freedom House te sluiten. Omdat de vrijwilligers, net als de bezoekende nieuwkomers, toch graag door wilden gaan, is er een nieuw initiatief ontstaan: Het Alkmaar Taal Thuis. Deze heeft sinds kort haar deuren geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 14-16 uur in Wijkcentrum De Rekere, Drechterwaard 16. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken.

Op de facebookpagina van Alkmaar Taal Thuis en op de website wordt je op hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes omtrent het nieuwe initiatief. Je vindt hier ook de verschillende activiteiten en verslagen van vrijwilligers en bezoekers.

Meer informatie of vragen? Mail dan naar: alkmaartaalthuis@gmail.com

Gezellige drukte

gezelligheid, gastvrijheid en een luisterend oor

Vanmiddag was het weer een gezellige drukte bij Alkmaar Taal Thuis! steeds meer mensen vinden de weg naar wijkcentrum de Rekere waar we elke dinsdag en donderdag van 14-16 uur werken met iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken.

We zijn van start!!!

Op 18 juni kwam de eerste groep vrijwilligers en bezoekers bijeen in wijkcentrum de Rekere. Ondanks het warme weer hadden we een goede opkomst! Het was al met al een feestelijke, gezellige en zeer geslaagde dag!

We zijn van start
feestelijke versnaperingen voor bij de thee of koffie