Mee en de Wering

Contactpersoon statushouders

Via het wijkcentrum kregen wij onderstaande info voor Nieuwkomers in Alkmaar. We willen het u allen onder de aandacht brengen en zullen het ook opnemen op onze pagina ‘Nuttige adressen’

De contactpersoon van Mee en de Wering voor statushouders is de spin in het web tussen alle samenwerkingspartners die te maken hebben met statushouders. De contact- persoon is bekend bij de diverse hulpverleners, en die weten op hun beurt waar ze de contactpersoon voor kunnen inzetten; ze kennen de breedte van de taak van de contactpersoon.De contactpersoon creëert een samenwerkings- relatie met organisaties die een rol kunnen spelen in het leven van status-houders, zoals taalscholen, wijkcentra, het CJG en Halte Werk.

De contactpersoon is op de hoogte van het hulp- aanbod van deze organisaties en kan indien nodig daarnaartoe verwijzen en/of een warme overdracht verzorgen. De lijnen naar de hulpverlening worden zo korter en organisaties en instellingen die te maken hebben met statushouders kunnen elkaar beter vinden. De contactpersoon kan beter doorverwijzen, doordat zij de kennis over en een relatie met de organisaties heeft.De contactpersoon kan bovendien worden inge- schakeld als sparringpartner bij het levensbreed verhelderen van de hulpvraag van de statushouder en deze vervolgens uitzetten bij de juiste organisatie.

De contactpersoon zoekt naar de juiste aansluiting voor statushouders na het eerste jaar Vluchte- lingenwerk. Er is duidelijkheid over de bestaande hulpverlening waar statushouders na het eerste jaar begeleiding door Vluchtelingenwerk gebruik van kunnen maken. Door breed te kijken naar de hulpvraag van de statushouder is er een betereaansluiting tussen de voorzieningen van Vluchte- lingenwerk en de tijd daarna.

De contactpersoon organiseert spreekuren op plekken waar statushouders komen, ook op andere plekken dan bij de gemeente. Deze spreekuren zijn laagdrempelig en goed bereikbaar voor status- houders. Hierbij kijkt de contactpersoon ook of het bestaande aanbod kan worden aangepast aan de hulpvraag en/of nieuw aanbod kan worden opgezet.

De contactpersoon heeft een signaalfunctie als de toegang naar voorzieningen niet goed gaat. Ze laat deze signalen weten aan de Beleidsmedewerker bij de gemeente Alkmaar.

De contactpersoon is aanspreekpunt voor er-varingsdeskundigen, die op den duur ook ingezet kunnen worden voor (gedeeltelijke) cliënt- ondersteuning voor zolang het project duurt. Met hen bouwt de contactpersoon een (vertrouwens-) relatie op, waardoor de ervaringsdeskundigen makkelijk contact kunnen opnemen.

De contactpersoon is ook aanspreekpunt voor de tolken en begeleidt hen bij het eventueel bieden van (gedeeltelijke) cliëntondersteuning.

De contactpersoon statushouders is een pro- ject in het kader van het koplopersproject Proeftuinen Onafhankelijke Cliënt- ondersteuning. Neem voor meer informatie of overleg contact op met Nursen Sahin,

of klik hier