ATT betekent…

Wij hebben bezoekers van ATT gevraagd om ons te vertellen wat ons gratis taalcafé voor hen betekent. Hieronder leest u hun antwoorden:

“Ik ben naar Alkmaar Taal Thuis gekomen om Nederlands te leren, want mijn cursus is nog niet begonnen. De mensen hier zijn aardig en helpen me goed. Ik kan nu al een beetje Nederland praten!”

“Alkmaar Taal Thuis is belangrijk voor mij omdat ik hier de taal leer en met anderen kan communiceren. De docenten hier doen erg hun best om ouderen zoals ik Nederlands spreken, schrijven en lezen, te leren. Ik dank hen, omdat zij hun tijd aan ons besteden.”

“Ik vind oefenen belangrijk en de contacten onderling. Mijn leraar heeft me altijd goed geholpen. Ik dank haar.”

“Alkmaar Taal Thuis is heel goed. Ik voel me welkom vanaf de eerste keer. Het gaat steeds beter met mij. Het maakt me heel blij. Ik heb veel van de vrijwilligers geleerd door hun manier van ‘les geven’”

“Ik vind de gezelligheid en dat ik kan oefenen heel belangrijk en de contacten onderling.”

“Voor mij is Alkmaar Taal Thuis belangrijk, want ik leer gratis Nederlands. Ik heb hier de kans Nederlands te oefenen. Ik kan met andere mensen Nederlands praten. Ik ontmoet hier veel mensen.”

“Ik wil oefenen en met elkaar praten.”

“Bij Alkmaar Taal Thuis:

  • Heb ik contact met andere mensen
  • Kan ik mijn woordenschat vergroten en gebruiken
  • Kan ik mijn hersenen en geheugen trainen

Google en woordenboek helpen niet.

Door veel te praten, kan ik het beter begrijpen.”

Wilt u meer lezen over wat Alkmaar Taal Thuis onze vrijwilligers en bezoekers brengt? Lees dan verder op deze pagina.

NOS Nieuws van de week

Experiment: NOS Nieuws van de Week - Over NOS

De NOS is begonnen met een proef. Het NOS Nieuws van de Week: drie onderwerpen in makkelijke taal.

Dit is een journaal voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal (NT1’ers en NT2’ers), waarin drie nieuwsonderwerpen van die week aan bod komen.

Het NOS Nieuws van de Week is een journaal van 10 minuten in makkelijke taal voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.

Elke week verschijnt er een nieuwe video op YouTube. Klik hier om naar het nieuwe YouTube kanaal te gaan.

Koekenbakker

koekjes gebakken door Rahima

In de Nederlandse taal gebruiken we het woord ‘koekenbakker’ om iemand te omschrijven die een prutser is, ondeskundig, iemand die iets niet goed kan.

Onze bezoeker Rahima is ook een koekenbakker maar dan een hele goede! Ze trakteerde ons vanmiddag op heerlijke zelfgemaakte chocoladekoekjes. Wat ontzettend lief!

De donderdaggroep heeft geluk, want er zijn nog veel koekjes over. Eet smakelijk en Rahima, ontzettend bedankt!

Voorstellen nieuw werkgroep lid

Solveigh (links) aan het werk met een bezoekster

Na het vertrek van Carla hebben we Solveigh bereid gevonden om ons team te komen versterken. We zijn heel blij dat we haar als nieuw werkgroep lid mogen verwelkomen. Ze stelt zich hieronder aan u voor;

Voorstellen Solveigh van Zaal

Ruim 30 jaar heb ik als juridisch secretaresse gewerkt op een vreemdeling- en vluchtelingenrecht advocatenkantoor.  Vooral het contact met mensen uit al die andere culturen, het soms met handen en voeten moeten communiceren, de schrijnende verhalen, het gevoel dat je vaak echt iets voor hen kon betekenen, dat alles maakte dat mijn hart bij dat rechtsgebied lag. 
Zowel taal als andere culturen hebben mijn warme belangstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik mij als vrijwilliger heb aangemeld voor het taalcafé. Daar ben ik iedere donderdagmiddag present. 
Ik hoop een extra bijdrage aan ons taalcafé te kunnen leveren in de werkgroep.


Hartelijke groeten, Solveigh van Zaal

Afscheid van onze voorzitter

Wil met het cadeau voor Guus

Vanmiddag heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis afscheid genomen van onze Guus. Guus Keilman was vanaf het begin van de oprichting van het Alkmaar Freedom House betrokken bij het taalcafé. Talloze mensen (nieuwkomers maar ook vrijwilligers) zijn door hem geholpen of geïnspireerd. Na de sluiting van Alkmaar Freedom House nam hij het initiatief tot een doorstart en zo ontstond Alkmaar Taal Thuis.

Wil had een toepasselijk cadeau voor Guus meegebracht en onze Sybren schreef speciaal voor Guus een afscheidslied.

Uiteraard gaat Alkmaar Taal Thuis door. We hebben een nieuwe voorzitter gevonden; Carla Vermeulen. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan we weer werken vanuit wijkcentrum de Rekere.

Guus verhuist binnenkort naar Overijssel. We wensen hem en zijn vrouw Alette nog vele gelukkige en gezonde jaren toe in het nieuwe huis!

uitpakken en genieten in de zon

Onze Guus in het nieuws

Onze voorzitter, Guus Keilman, komt vanavond op TVNoord Holland samen met bezoeker Natsnet, in een programma over huisvesting van statushouders. Dit wordt van 17u tot 19u op ieder hele uur uitgezonden.

Om 18.15u vanavond is er een interview op radio Noord Holland, in het kader van voorbereiding op verkiezingen. Ook hierin is onze Guus te gast.

Woningnood versus huisvesting statushouders: wie krijgt er een huis?

ALKMAAR – De verkiezingen komen eraan en in deze regio is er één politiek thema veelbesproken: de huisvesting van statushouders, want de woningnood is al zo hoog. Gemeenten gaven middels een brandbrief al het statement dat het geven van sociale huurwoningen aan statushouders ’ten koste gaat van van de huisvesting van de hardwerkende Nederlander’. 

Eerst even over de achtergrond van het probleem: opgelopen vertragingen bij de IND zorgen voor overvolle asielzoekerscentra. Daardoor is het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten dit jaar verdubbeld. Dit was voor regio Alkmaar reden om de noodklok te luiden.

“De taakstelling komt bovenop de stapel van de groep mensen die al een woning onderzoeken”, reageerde waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer. VVD-kamerlid Daniël Koerhuis koppelt dit aan de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning

Volgens hem worden te veel woningen aan statushouders gegeven. “Nu geven veel gemeenten deze doelgroep voorrang en dat is oneerlijk.” Hij pleit voor tijdelijke woningen in buitengebieden. 

Natsnet (30) uit Eritrea studeert hard om uiteindelijk Nederlands staatsburger te worden. Ze had het geluk dat ze redelijk snel een socialehuurwoning kreeg toegewezen, binnen een jaar. “Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ken ook veel mensen die pas na 4 of 5 jaar aan de beurt zijn voor een huis.”

Vanavond verschijnt er een reportage met Natsnet, want wat betekent de discussie voor de driehonderd statushouders uit de regio die nu noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen? 

Hoe je het ook wendt of keert: deze mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen en hebben daarmee recht op een woning. Omdat gemeenten natuurlijk weten dat deze mensen niet op magische wijze zijn weg te toveren, wordt er vanuit de politiek gekeken naar alternatieven. 

Oplossingen door gemeenten

In Castricum loopt momenteel een pilot voor flexwoningen: omgebouwde luxe containers, op industrieterrein de Castricummerwerf, waarvan een derde voor mensen met een verblijfsvergunning is bedoeld. Veel omwonenden en ondernemers uit de omgeving zien dat alleen niet zitten. Eerdere beoogde locaties in Akersloot zijn na veel protest vanuit de buurt ook al van de kaart geveegd.

Ook in Alkmaar wordt gezocht naar manieren om deze doelgroep – ondanks de hoge woningnood – woonruimte te bieden. Na een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekijkt het college nu de mogelijkheid om een paar honderd statushouders gemengd te laten wonen met economisch daklozen in het voormalig belastingkantoor en tevens oude asielzoekerscentrum.

Janine Visser van Partij voor de Dieren is erg te spreken over deze manier van huisvesting. “Wij zien vooral de meerwaarde van mengvormen. Verschillende doelgroepen in wooncomplexen bevordert de integratie.”

Ze begrijpt de bestaande zorgen en onderbuikgevoelens, gezien andere spoedzoekers, zoals jongeren en gezinnen, ook moeite hebben met het vinden van een passende woning. “De woningdruk is inderdaad groot, maar daar hebben wij een plan voor. Door een forse krimp van de veestapel en een klein deel van die landbouwgrond beschikbaar te stellen voor woningbouw, kunnen we één miljoen huizen bijbouwen.”

“Flexwoningen is op zich niets mis mee, maar deze mensen wegstoppen in containers op industrieterreinen is natuurlijk uit den boze.”JANINE VISSER – PARTIJ VOOR DE DIEREN

Over de tijdelijke flexwoningen die in Castricum komen te staan is ze minder positief. Zij stelt dat het plaatsen van statushouders in buitengebieden alleen maar voor meer sociale polarisatie zorgt. “Flexwoningen is op zich niets mis mee, maar deze mensen wegstoppen in containers op industrieterreinen is natuurlijk uit den boze.”

Voor een betere integratie pleit Visser daarom voor humane opvang met goede begeleiding, taalcursussen, zorg en onderwijs. “Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor psychische hulp. Zo kunnen mensen die een verblijfsvergunning krijgen snel volledig meedoen in de maatschappij: dit stimuleert ook wederzijds begrip.”

Klik hier voor het artikel op de website van NH nieuws

Tweede video over online taalhulp, 18 juni 2020

In deze tweede video leggen we uit hoe er door onze vrijwilligers GRATIS online taalhulp wordt gegeven (in verband met de Coronacrisis). Wil jij ook videobellen met een van onze vrijwilligers? Mail dan naar alkmaartaalthuis@gmail.com

Voor onze vrijwilligers zijn er aanvullende suggesties te zien in deze`video. Allemaal even kijken dus!

Vanaf 1 september hopen we weer vanuit wijkcentrum de Rekere te kunnen gaan werken.

Gezellige drukte

gezelligheid, gastvrijheid en een luisterend oor

Vanmiddag was het weer een gezellige drukte bij Alkmaar Taal Thuis! steeds meer mensen vinden de weg naar wijkcentrum de Rekere waar we elke dinsdag en donderdag van 14-16 uur werken met iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken.

We zijn van start!!!

Op 18 juni kwam de eerste groep vrijwilligers en bezoekers bijeen in wijkcentrum de Rekere. Ondanks het warme weer hadden we een goede opkomst! Het was al met al een feestelijke, gezellige en zeer geslaagde dag!

We zijn van start
feestelijke versnaperingen voor bij de thee of koffie