Nieuws

We zijn weer open!

Vanaf 13 juli is ATT weer elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 open! U hoeft zich NIET vooraf aan te melden.

Ons adres: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar in zaal 401\ 403

Het is niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar het mag wel. We hebben ook gelaatsmaskers die u kunt gebruiken. Wilt u in het lokaal blijven zitten? De coördinator komt vragen hoe het met u gaat. U moet uw naam en telefoonnummer opschrijven op een lijst.

In de pauze wordt koffie en thee naar de lokalen gebracht. 

We hopen u allemaal weer te zien in wijkcentrum De Rekere! Vertelt u aan vrienden en bekenden dat we weer open zijn?

Twee jarig jubileum


Er is er een jarig hoera, hoeradat kun je wel zien, dat zijn wij!


Vandaag precies twee jaar geleden starten drie oud-vrijwilligers van het Alkmaar Freedom House, met een nieuw GRATIS taalcafe!Iedere dinsdag en donderdag waren we aanwezig in wijkcentrum de Rekere, van 14-16u.Door Corona zijn we anderhalf jaar geleden overgestapt op videobellen met onze bezoekers, maar vanaf dinsdag 13 juli zijn we weer terug in de Rekere, Drechterwaard 16 in Alkmaar.

Twee laptops gekregen!

Kim Bakkum overhandigt de laptops aan Wil Bos

Gisteren, 24 mei 2021, lag er bij ICT vanaf morgen, een donatie klaar voor Alkmaar Taal Thuis! 

Kim Bakkum, van ICT vanaf morgen, overhandigde twee gereviseerde laptops aan onze Wil. 

Begin februari 2020 werden we ook al blij verrast door ICT vanaf morgen. Toen kregen wij van hen een printer\ kopieerapparaat die we dankbaar in gebruik hebben genomen. Zodra we weer open zijn, zal er elke week weer dankbaar gebruik van worden gemaakt.

ICT vanaf morgen is een bijzonder bedrijf met een bijzonder doel; het is een social enterprise. Bij sociaal ondernemers staat de maatschappelijke missie voorop: impact first! Net als gewone bedrijven leveren zij producten en diensten, maar geld verdienen is geen hoofddoel; het is een middel om de wereld een beetje beter te maken. Bij ICT vanaf Morgen werken jongeren die om uiteenlopende redenen niet (meer) voor een opleiding in aanmerking kwamen. 

Wij zijn ontzettend dankbaar dat ICT vanaf morgen ons wederom helpt om straks als we weer open zijn, up to date te kunnen werken met laptops en zo onze bezoekers nog beter te kunnen helpen met het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving!

Kim Bakkum en collega’s; ontzettend veel dank!

voor meer informatie over ICT vanaf morgen, klik hier.

Adviescommissie: zorg heeft asielzoekers nodig voor vervullen vacatures

NOS/JEROEN VAN EIJNDHOVEN

Asielzoekers en erkende vluchtelingen met een zorgopleiding kunnen helpen het personeelstekort in de zorg terug te dringen. Voorwaarde is wel dat zij beter worden begeleid naar de arbeidsmarkt. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Op dit moment is er een tekort van meer dan 56.000 mensen in de zorgsector. In 2030 groeit dat naar meer dan 100.000.

Volgens de commissie kunnen asielzoekers en vluchtelingen die al erkend zijn goed bijspringen. Er zijn niet alleen artsen, verpleegkundigen en tandartsen nodig, maar ook tolken en zorgconsulenten, die nieuwkomers wegwijs kunnen maken in het Nederlandse zorgstelsel.

Pandemie

Er zijn nu te veel barrières voor mensen die in hun thuisland een zorgopleiding hebben gevolgd om hier aan de slag te gaan. Ook na jaren in Nederland lukt het ze amper om hun beroep uit te oefenen. Ook in de coronacrisis worden ze te weinig ingeschakeld, constateert de commissie.

Aan het begin van de pandemie boden 173 artsen en 23 verpleegkundigen hun diensten aan via de Vereniging van Buitenlandse Gediplomeerde Artsen. Uiteindelijk werd een van hen opgeroepen. Het asielzoekersorgaan COA vond nog 37 asielzoekers die voldeden aan de eisen op het gebied van taal en opleiding. Zij werden aangeboden bij het ministere van VWS.

Uiteindelijk zijn drie van hen via het Rode Kruis als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.

Belemmeringen

De commissie ziet in Nederland drie belangrijke belemmeringen voor de inzet van migranten in de zorg. Struikelblok is onder meer de lange asielprocedure. Heeft iemand eindelijk een status, dan staan gemeenten niet altijd toe dat iemand zich inwerkt in de zorgsector, met behoud van uitkering.

Ook worden buitenlandse diploma’s en werkervaring hier vaak niet erkend. Mensen die in het buitenland werkten als arts of verpleegkundige moeten in Nederland een traject van zeker vier jaar doorlopen, met allerlei toetsen en hoge kosten.

Wat het ook lastig maakt is de cultuur op de werkvloer, stelt de commissie. Daarbij gaat het om hiërarchie, omgangsvormen, en initiatief nemen De adviescommissie zegt verder dat migranten in de zorg vaak te maken hebben met vooroordelen. Ook komt discriminatie voor door cliënten en collega’s.

Volgens voorzitter Monique Kremer van de adviescommissie lukt het asielzoekers in onder meer België en het Verenigd Koninkrijk beter om toe te treden tot de zorg. Wat daarbij helpt is de taal. Zo wordt in een deel van België Frans gesproken, waardoor het voor meer mensen makkelijker is snel in te stappen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2380236-adviescommissie-zorg-heeft-asielzoekers-nodig-voor-vervullen-vacatures

Afscheid van onze voorzitter

Wil met de cadeautjes voor Guus

Vanmiddag heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis afscheid genomen van onze Guus. Guus Keilman was vanaf het begin van de oprichting van het Alkmaar Freedom House betrokken bij het taalcafé. Talloze mensen (nieuwkomers maar ook vrijwilligers) zijn door hem geholpen of geïnspireerd. Na de sluiting van Alkmaar Freedom House nam hij het initiatief tot een doorstart en zo ontstond Alkmaar Taal Thuis. 

Wil had een toepasselijk cadeau voor Guus meegebracht en onze Sybren schreef speciaal voor Guus een afscheidslied.

Uiteraard gaat Alkmaar Taal Thuis door. We hebben een nieuwe voorzitter gevonden; Carla Vermeulen. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan we weer werken vanuit wijkcentrum de Rekere.

Guus verhuist binnenkort naar Overijssel. We wensen hem en zijn vrouw Alette nog vele gelukkige en gezonde jaren toe in het nieuwe huis!

uitpakken en genieten in de zon

Oproep; taalmaatje gezocht

hulp gevraagd

Sinds maart 2020 zijn onze vrijwilligers wekelijks bezig met het bieden van online taalhulp aan onze bezoekers. 

In de afgelopen week ontvingen we een aanvraag van een nieuwkomer die graag online taalhulp wil. Echter, we hebben geen vrijwilligers meer in beeld die hiermee zouden kunnen of willen helpen. Vandaar dus deze oproep; 

Bent u of kent u iemand die met deze jongeman online aan de slag zou willen, mailt u dan naar alkmaartaalthuis@gmail.com. Bij voorbaat dank!

Onze Guus in het nieuws

Onze voorzitter, Guus Keilman, komt vanavond op TVNoord Holland samen met bezoeker Natsnet, in een programma over huisvesting van statushouders. Dit wordt van 17u tot 19u op ieder hele uur uitgezonden.

Om 18.15u vanavond is er een interview op radio Noord Holland, in het kader van voorbereiding op verkiezingen. Ook hierin is onze Guus te gast. 

Woningnood versus huisvesting statushouders: wie krijgt er een huis?

ALKMAAR – De verkiezingen komen eraan en in deze regio is er één politiek thema veelbesproken: de huisvesting van statushouders, want de woningnood is al zo hoog. Gemeenten gaven middels een brandbrief al het statement dat het geven van sociale huurwoningen aan statushouders ‘ten koste gaat van van de huisvesting van de hardwerkende Nederlander’. 

Eerst even over de achtergrond van het probleem: opgelopen vertragingen bij de IND zorgen voor overvolle asielzoekerscentra. Daardoor is het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten dit jaar verdubbeld. Dit was voor regio Alkmaar reden om de noodklok te luiden.

“De taakstelling komt bovenop de stapel van de groep mensen die al een woning onderzoeken”, reageerde waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer. VVD-kamerlid Daniël Koerhuis koppelt dit aan de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning

Volgens hem worden te veel woningen aan statushouders gegeven. “Nu geven veel gemeenten deze doelgroep voorrang en dat is oneerlijk.” Hij pleit voor tijdelijke woningen in buitengebieden. 

Natsnet (30) uit Eritrea studeert hard om uiteindelijk Nederlands staatsburger te worden. Ze had het geluk dat ze redelijk snel een socialehuurwoning kreeg toegewezen, binnen een jaar. “Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ken ook veel mensen die pas na 4 of 5 jaar aan de beurt zijn voor een huis.”

Vanavond verschijnt er een reportage met Natsnet, want wat betekent de discussie voor de driehonderd statushouders uit de regio die nu noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen? 

Hoe je het ook wendt of keert: deze mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen en hebben daarmee recht op een woning. Omdat gemeenten natuurlijk weten dat deze mensen niet op magische wijze zijn weg te toveren, wordt er vanuit de politiek gekeken naar alternatieven. 

Oplossingen door gemeenten

In Castricum loopt momenteel een pilot voor flexwoningen: omgebouwde luxe containers, op industrieterrein de Castricummerwerf, waarvan een derde voor mensen met een verblijfsvergunning is bedoeld. Veel omwonenden en ondernemers uit de omgeving zien dat alleen niet zitten. Eerdere beoogde locaties in Akersloot zijn na veel protest vanuit de buurt ook al van de kaart geveegd.

Ook in Alkmaar wordt gezocht naar manieren om deze doelgroep – ondanks de hoge woningnood – woonruimte te bieden. Na een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekijkt het college nu de mogelijkheid om een paar honderd statushouders gemengd te laten wonen met economisch daklozen in het voormalig belastingkantoor en tevens oude asielzoekerscentrum.

Janine Visser van Partij voor de Dieren is erg te spreken over deze manier van huisvesting. “Wij zien vooral de meerwaarde van mengvormen. Verschillende doelgroepen in wooncomplexen bevordert de integratie.”

Ze begrijpt de bestaande zorgen en onderbuikgevoelens, gezien andere spoedzoekers, zoals jongeren en gezinnen, ook moeite hebben met het vinden van een passende woning. “De woningdruk is inderdaad groot, maar daar hebben wij een plan voor. Door een forse krimp van de veestapel en een klein deel van die landbouwgrond beschikbaar te stellen voor woningbouw, kunnen we één miljoen huizen bijbouwen.”

“Flexwoningen is op zich niets mis mee, maar deze mensen wegstoppen in containers op industrieterreinen is natuurlijk uit den boze.”JANINE VISSER – PARTIJ VOOR DE DIEREN

Over de tijdelijke flexwoningen die in Castricum komen te staan is ze minder positief. Zij stelt dat het plaatsen van statushouders in buitengebieden alleen maar voor meer sociale polarisatie zorgt. “Flexwoningen is op zich niets mis mee, maar deze mensen wegstoppen in containers op industrieterreinen is natuurlijk uit den boze.”

Voor een betere integratie pleit Visser daarom voor humane opvang met goede begeleiding, taalcursussen, zorg en onderwijs. “Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor psychische hulp. Zo kunnen mensen die een verblijfsvergunning krijgen snel volledig meedoen in de maatschappij: dit stimuleert ook wederzijds begrip.”

Klik hier voor het artikel op de website van NH nieuws

Friend 4 friend

Over friend4friend

Ben je nieuw, of kom je juist hier vandaan?

Friend4friend is er voor jonge Nederlanders en nieuwkomers. Na een intakegesprek word je gekoppeld aan je buddy.

Woon je in of in de buurt van AmstellandHaarlemmermeerAlkmaarHoornHilversum of Sùdwest-Fryslân? Dan zoeken we samen met jou en je buddy vrijwilligerswerk dat jullie allebei leuk en belangrijk vinden om te doen. Kom je uit een andere plaats? Dan doe je mee met friend4friend Nederland.

Samen spreek je – online en/of offline – wekelijks met elkaar af en doe je samen vrijwilligerswerk.

In het kort

 • Voor mensen tussen 16 en 27 jaar
 • Maximaal 6 maanden
 • Gemiddeld 4 uur per week
 • Tijd en plaats zijn flexibel
 • Met leeftijdsgenoten
 • Goede begeleiding
 • Voor een nieuw netwerk
 • Voor nieuwe vrienden!
 • Europees erkend certificaat
Uitleg friend4friend

Tijdens het half jaar dat je samen optrekt word je goed begeleid door onze coördinatoren. Er zijn bijeenkomsten waar je andere deelnemers ontmoet, en na afloop is er een feestelijke afsluiting waar je je Europese certificaat krijgt uitgereikt.

Na zes maanden heb je nieuwe connecties, een paar woorden in een andere taal, inzicht in een andere leefwereld en misschien wel… een nieuwe vriend.

Waarom friend4friend?

friend4friend is een project in de proeftuinen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), en wordt dus gefinancierd door de overheid. De maatschappelijke diensttijd wil jongeren op jonge leeftijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en investeert dus in de samenleving van de toekomst.

Wij geloven dat de samenleving beter wordt als je elkaar leert kennen, en dat je zelf gelukkiger wordt als je iets doet voor een ander. friend4friend brengt deze twee aspecten samen. Met jouw buddy ga je aan de slag als vrijwilliger. Je leert elkaars leefwereld kennen, terwijl je tegelijk, zinvolle aan de slag bent. Daardoor heb je bovendien meteen iets om over te praten!

Met friend4friend willen we deze doelen bereiken:

 • Jonge mensen maken kennis met vrijwilligerswerk.
 • Nieuwkomers vinden makkelijker hun weg, zowel qua taal als netwerk. Hopelijk voelen ze zich daardoor sneller thuis in Nederland.
 • Nederlandse jongeren maken kennis met nieuwkomers, zodat ze hun wereldbeeld verrijken.

voor meer info klik hier

Verkiezingskrant

Op 17 maart zijn er tweede kamer verkiezingen. Maar… hoe werkt dat eigenlijk in Nederland? In bijgevoegd document lees je er alles over!

Oud vluchtelingen op kandidatenlijsten

Op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer staan dit keer opvallend veel mensen met een vluchtelingen-achtergrond. Zeker tien van hen zijn ooit met hun ouders naar Nederland gevlucht. De meeste in de jaren 90, vooral uit het Midden-Oosten. Wat zijn hun drijfveren en ambities?

Ulysse Ellian EIGEN FOTO

Iemand die verzekerd lijkt van een Kamerzetel is Ulysse Ellian. Hij staat op plaats 22 op de lijst van de VVD. Ellian, advocaat van beroep, woont in Almere. Hij vluchtte als baby met zijn ouders uit Afghanistan. Zijn vader, rechtsgeleerde en publicist Afshin Ellian, vluchtte daar eerder al heen vanuit Iran.

“Ik stel mij verkiesbaar voor de VVD omdat die partij voor vrijheid en eigen verantwoordelijkheid staat”, verklaart hij zijn keus. “Het idee: je kan er wat van maken als je echt wilt, zonder continu hulp te vragen. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Dat idee leeft sterker bij de VVD dan bij andere partijen.”

Het beschermen van die vrijheid is zijn belangrijkste drijfveer om de landelijke politiek in te gaan. “Dat heeft te maken met mijn persoonlijke verleden”, legt hij uit. “Ik wil het Nederland beschermen waar mijn ouders naartoe kwamen, het land van vrijheid en verlichting. Ik zie dat dat niet meer vanzelfsprekend is. En ik ken de gevaren daarvan, mijn tantes in Iran en Afghanistan konden bijvoorbeeld vroeger vrij leven. Dat is nu niet meer zo.”

Omdat mijn ouders als vluchtelingen naar Nederland kwamen, krijg ik vaak te horen dat ik niet kritisch over de opvang van asielzoekers kan zijn. Maar dat is wel zo.Ulysse Ellian, VVD

Ellian wil een voorstel indienen dat de versterkte gebedsoproep vanuit moskeeën aan banden legt. “In Almere gebeurde dit het afgelopen jaar, en dat bleek niet uniek. Waarom vinden wij het normaal dat dergelijke geloofsbelijdenissen op straat, tot ver in de wijk, te horen zijn? Het is anders dan het luiden van een kerkklok. Hier wordt gezegd: ‘Allah is groot. Er is geen andere god dan Allah.’ Ik zou bij wet willen regelen dat zulke uitingen niet versterkt in de openbare ruimte horen. Voor mij is dit een voorbeeld van verdrukking van de verlichte Nederlandse traditie.”

Abassin Nessar EIGEN FOTO

Abassin Nessar wil de Tweede Kamer in voor de PvdA. Hij vluchtte in 1994 als 9-jarige met zijn ouders en zusje vanuit Afghanistan, via Oezbekistan, naar Nederland. Hij staat op plek 28. Ook hij woont in Almere en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Nessar voelt zich thuis bij de PvdA, “omdat die partij staat voor een positief mensbeeld en al 75 jaar strijdt tegen segregatie, ongelijkheid en onrecht, zowel nationaal als internationaal. Ongeacht je opleiding, sekse en afkomst. De PvdA zet zich in voor een beter bestaan voor iedereen”, legt hij zijn keuze uit.

Hij vertelt van zijn ouders te hebben geleerd dat je altijd moet strijden tegen onrecht en ongelijkheid. “Ik vind het voor de ontwikkeling van mezelf belangrijk om me in te zetten voor de samenleving. Dat deed ik met mijn werk eerder binnen ontwikkelingssamenwerking, het sociale domein en nu bij Binnenlandse Zaken, maar ook als politicus. Ik denk dat de politiek het meest effectieve platform is om werkelijk fundamentele veranderingen te brengen.”

Ik wil me inzetten voor de huidige generatie jongeren. Het is de eerste generatie in decennia die het minder heeft dan hun ouders.Abassin Nessar, PvdA

Nessar zou zich in de Kamer willen inzetten voor de huidige generatie jongeren. “Het is de eerste generatie in decennia die het minder heeft dan hun ouders. De coronacrisis treft deze doelgroep onevenredig hard. Er is veel onzekerheid over hun toekomst. Ik wil me hard maken voor het recht op een minimumloon voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat minimumloon moet bovendien naar 14 euro per uur.”

Het Nederlands en Europees asielbeleid moet “eerlijker en fatsoenlijker”, vindt Nessar. “De asielprocedure duurt op dit moment veel te lang. Ook worden veel politieke vluchtelingen – zoals wij dat ooit ook waren – nu veelal onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen in de regio. Nederland moet de asielprocedures sneller verwerken en iedereen die daar recht op heeft helpen integreren.”

Maar mensen die veilig terug kunnen naar hun eigen land, moeten volgens Nessar zo snel mogelijk op een humane manier terugkeren. “Daarvoor moet er op Europees niveau veel beter worden samengewerkt.

Hind Dekker-Abdulaziz SEBASTIAAN TER BURG

Hind Dekker-Abdulaziz kwam in 1997 naar Nederland, vanuit Irak. Ze was toen 15. Het Utrechtse gemeenteraadslid doet nu een gooi naar het Kamerlidmaatschap voor D66. Ze staat op plaats 28.

“Ik ben opgegroeid in een dictatuur. Voor mij is het heel belangrijk dat mensen in vrijheid kunnen leven, je leven inrichten zoals je zelf wilt. Dat spreekt me aan in D66. Het liberalisme, maar ook de sociale kant”, legt ze uit. Dat is voor haar ook het grote verschil met de VVD. “Je kunt niet in vrijheid leven als je geen huis hebt. Dat zijn basisvoorwaarden die goed moeten zijn geregeld, net als gratis kinderopvang.”

Als ze in de Tweede Kamer wordt gekozen, wil ze één ding zeker veranderen. “Ik wil af van het label ‘migratieachtergrond’ bij mensen die hier geboren zijn, de tweede generatie. Dat label krijgen mijn kinderen ook bijvoorbeeld, terwijl ze hier geboren zijn. Ik kan dat niet aan ze uitleggen.”

Ik mocht op dag één in het azc al Nederlands leren. Dat heeft me enorm geholpen. Meedoen vanaf dag één staat nu ook in het verkiezingsprogramma.Hind Dekker-Abdulaziz, D66

Dekker-Abdulaziz vindt dat dit label in statistieken verkeerd wordt gebruikt, als iets negatiefs. “Kijk naar de leefbarometer. Als er in een wijk veel migranten wonen, weegt dat in de leefbarometer negatief. Dat is raar in 2021 met zoveel gemixte gezinnen. Waarom moeten we generaties lang bij mensen blijven volgen hoe ze het doen? Gelijke behandeling begint bij gelijke labels.”

Dekker-Abdulaziz studeerde aan de TU in Eindhoven. Haar technische kennis zou ze in de Kamer ook willen inzetten om aandacht te vragen voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Maar ook het gebruik van discriminerende algoritmes is haar een doorn in het oog.

Het asielbeleid volgt ze niet op de voet. Wel hoort ze van haar ouders, die vluchtelingen begeleiden, hoe ingewikkeld de participatie- en integratietrajecten zijn. “Ik ben blij met de nieuwe inburgeringswet, waarin is geregeld dat iemand niet zijn eigen taalaanbieder hoeft te zoeken. Dat is straks de rol van gemeenten. Ik mocht op dag één in het azc al Nederlands leren. Dat heeft me enorm geholpen. Meedoen vanaf dag één staat nu ook in het verkiezingsprogramma.”

klik hier voor het hele artikel op de NOS website

Verhalen van taalcoaches

Ton Baakman is taalcoach bij Vluchtelingen Werk Nederland en begeleidt de Syrische Yasan 

Yasin hikt nog aan tegen het spreken en begrijpen van gesproken taal. Ik stimuleer hem zoveel mogelijk met andere Nederlanders te praten. Hij vindt dat lastig, want hij schaamt zich een beetje als hij een fout maakt. Toch bewonder ik zijn moed, want ondanks zijn huiver voor fouten zoekt hij het contact met Nederlanders wel op. 

Laatst kregen zijn buren een kind. Mooi nieuws en ik vroeg hem hoe je dat viert in Syrië. ‘Nou’, zei Yasin, ‘dan geef je een visje.’ Een visje? Als je in Syrië een kind krijgt komt iedereen langs met een meerval of een makreel? Ik hing aan zijn lippen, visioenen van huiskamers vol baby’s en bakken vol met kabeljauw in de keuken bouwden zich op. ‘Ja’, zei Yasin, ‘gewoon met veel mensen een visje met snoep.’ 

Wilt u nu het woord visje, en daarna het woord feestje eens hardop uitspreken? Hoort u de subtiele nuance in de klinkers in deze twee woorden? En de ‘t’ in feestje, waar is die gebleven als we het woord hardop zeggen? Spreek die twee woorden maar uit. Ik heb het gedaan, tientallen keren. En iedere keer nam mijn bewondering voor Yasin en alle vluchtelingen die het volhouden om onze taal te leren toe. 

Bij deze stel ik voor om elke vluchteling die het inburgeringsexamen met goed gevolg heeft afgelegd een mooie zalm cadeau te doen. Of zullen we ze een mooi vestje cadeau doen? Pffff. 

Dit is een fragment uit een column van taalcoach Ton Baakman. Lees zijn hele column op vluchtelingenwerk.nl/visje 

Hier een link naar tal van leuke verhalen van taalcoaches van vluchtelingenwerk.https://www.vluchtelingenwerk.nl/column/eind-goed-al-goed-column-taalcoach-irene-wing-easton

Gezondheid Ron Biesot

In deze ‘feestelijke’ decembermaand bereikte ons het nieuws dat ‘onze’ Ron (die de meesten van ons nog kennen als dagcoördinator en ‘verhuis-hulp’ van Alkmaar Freedom House) naar een verpleeghuis zal verhuizen na een beroerte eerder dit jaar. We wensen hem en zijn familie heel veel sterkte en beterschap! 

De vrouw van Ron vroeg ons, mede namens haar man, de groeten te doen aan alle bezoekers en vrijwilligers en u te laten weten dat u allen heel veel voor Ron heeft betekend in de afgelopen jaren. Bij deze.

Opkikker X op X

Om de paar maanden doneert kringloopwinkel X op X uit Limmen een fiks bedrag aan diverse goede doelen in binnen- en buitenland.
Tevens worden er vaste donaties geschonken….en dit alles door de verkoop van de bij hen ingebrachte spullen en inzet van vele vrijwilligers.


Wij vinden het geweldig dat de opkikker van week 47 (november 2020) wordt gedoneerd aan Alkmaar Taal Thuis! Onze hartelijke dank hiervoor!

Schrijfhulp voor anderstaligen

Vanaf vandaag is de Schrijfassistent Nederlands voor anderstaligen beschikbaar, een gratis digitale schrijfhulp voor al wie het Nederlands niet als moedertaal heeft. De website is ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en Wablieft, de krant in eenvoudig Nederlands.

Hoe werkt het? De schrijver schrijft of plakt een tekst in de webpagina en haalt hem door een reeks checks: spelling, verkeerd gebruik van lidwoorden en verschillende voornaamwoorden, geen overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord, enzovoort. Daarna duidt de tool een aantal mogelijke fouten aan. De Schrijfassistent geeft daarbij beknopt taaladvies of reikt een alternatief aan. 

Klik hier voor meer informatie over deze taalhulp.

Alkmaarse koren zetten zich in voor de familie Rustamli

Dit protestlied van het Alkmaars Straat Orkest wordt gezongen samen met leden van andere koren ter ondersteuning van de familie Rustamli. Zij komen oorspronkelijk uit Azerbeidzjan maar zijn al zes jaar volledig in Heerhugowaard geïntegreerd. Daar horen zij wat ons betreft geheel thuis. Aan de rafels van Europa heet het nummer. Het is te vinden op Spotify en op Youtube. Klik hier voor een link naar dit lied op YouTube

Kaartje familie Rustamli

Begin oktober jl hebben we op onze website aandacht besteed aan het gezin van onze vaste bezoeker Gunay. Alle informatie over de situatie waarin zij verkeren kunt u hier vinden.

Zij (en haar gezin) heeft het heel moeilijk daar in het AZC in Emmen. De woonruimte is ellendig en het hele kamp (want dat is het) depressief makend. 

Achter de schermen wordt door verschillende mensen hard gewerkt om ze terug te krijgen naar hun thuis, maar niemand weet of en wanneer dat kan gebeuren. Er is heel weinig om naar uit te kijken.

We zijn hen niet vergeten en elke keer dat ze weer iets van ons horen is dat een opstekertje. Daarom roepen we u allen op, hen een kaartje te sturen.

Hier is het adres:

De familie Rustamli

AZC Emmen

Wilhelmsweg 85

7814 VG Emmen

Gelaatsmaskers

Hieronder een bericht voor onze vrijwilligers: 

Een aantal van u heeft de afgelopen tijd met uw taalmaatje in de buitenlucht afgesproken om op alternatieve wijze toch door te kunnen gaan met ons taalcafé. Nu we echt in de herfst zijn beland willen mensen misschien toch ook een keer binnen afspreken. Wij hebben nog een aantal gezichtsmaskers in de kast liggen. Wie daar gebruik van zou willen maken kan contact opnemen met Wil Bos of Guus Keilman. Zolang beschikbaar kunt U er daarna 1 of 2 per vrijwilliger ophalen in De Rekere.

Corona- nieuws in de eigen taal:

Minister- President Rutte en minister van Volksgezondheid de Jonge doen elke twee weken op maandag (19u) een persconferentie op de tv.

Zodra de persconferentie is afgelopen kun je deze in eenvoudige (makkelijke) taal terugkijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober

Een paar dagen na de persconferentie kun je op deze website in zes verschillende talen terugkijken wat er is gezegd in je eigen taal. (nagesynchroniseerd) https://www.globaltalk.nl/persconferentie/

Klik hier voor de laatste maatregelen\ routekaart

Voor alle vrijwilligers die videobellen

We ontvingen van Marja Foppema, van Stichting Lezen en schrijven een hand-out vol tips en tricks over videobellen met onze bezoekers. Bij deze delen we deze graag met u! 

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die er nog een taalmaatje bij willen begeleiden, door met hen te videobellen. Voor info of aanmelding, graag mailen naar alkmaartaalthuis@gmail.com

Fam Rustamli toch weg uit AZC

HEERHUGOWAARD – De familie Rustamli (vader en moeder vaste bezoeker van ons taalcafé) woont al zes jaar in een asielzoekerscentrum en is verwikkeld in een slopende asielprocedure: morgen moeten ze verhuizen naar een gezinslocatie in Emmen, waar het gezin wordt ‘voorbereid’ op de terugkeer naar Azerbeidzjan. Met de steun van de lokale gemeenschap, de burgemeester en een nieuwe advocaat, wapent de familie zich in de finale strijd tegen het besluit van de IND. “Dit is ons thuis, zo voelen wij dat allemaal.”

Familie Rustamli - Foto: Jeroen Ruisklous
Familie Rustamli – Foto: Jeroen Ruisklous

Dat zegt de zeer geëmotioneerde vader Mehman tegen NH Nieuws. Van de oververmoeide gezichten van beide ouders en kinderen Rufat (21) en Aygun (14) valt af te lezen dat het vijf voor twaalf is. Vanmiddag leverden ze, samen met bondgenoot Martin, een dossier in bij het azc met alle al ondernomen acties voor de familie. “Ik hoop dat jullie begrijpen wat voor impact hun vertrek op onze gemeenschap zal hebben.”

Tekst gaat door onder de foto.

Het gezin is met het dossier onderweg naar het AZC - Priscilla Overbeek / NH Nieuws
Het gezin is met het dossier onderweg naar het AZC – Priscilla Overbeek / NH Nieuws 

Eerst even terug in de tijd: Mehman Rustamli vluchtte uit angst voor de autoriteiten in 2014, samen met zijn vrouw Gunay weg uit Azerbeidzjan. Inmiddels wonen ze alweer zes jaar in deze regio: eerst in het azc in Alkmaar en tegenwoordig op de locatie in Heerhugowaard. Rufat volgt een opleiding in Haarlem en Aygun zit in Alkmaar op het Dalton College.

Beide kinderen halen goede cijfers en hebben veel vrienden. Moeder Gunay staat graag in de keuken en toont regelmatig haar kookkunsten tijdens culturele bijeenkomsten. Daarnaast biedt ze altijd een helpende hand aan de medewerkers van het azc.  

Ondanks dit alles, oordeelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het gezin terug moet naar Azerbeidzjan. Volgens meerdere mensen zijn er zowel fouten gemaakt door de IND als door de vorige advocaat van de familie. Gunay: “We hebben alles geprobeerd om te bewijzen dat we in gevaar zijn, maar we kunnen niet meer. Al jaren zijn we aan het vechten om hier te mogen blijven.”

Acties van Heerhugowaarders

Er zijn al meerdere campagnes geweest: met de actie ‘Hou ze thuis‘, een petitie waar meer dan 3.000 handtekeningen op staan, en een videoclip (zie hieronder), wil de Heerhugowaardse gemeenschap laten zien hoeveel impact de dreigende uitzetting van het gezin heeft. 

Zanger Jacob Young, de familie en leerlingen van het Stedelijk Dalton College in Alkmaar brachten deze clip uit. Tekst gaat door onder de video.https://www.youtube.com/embed/u_qNtogyqnU?feature=oembed

“Het doel is dat de familie een eerlijke en zorgvuldige behandeling van haar asielaanvraag krijgt, en dat ze de nog lopende procedures af mag wachten in de gemeenschap waar ze zes jaar lang een leven heeft opgebouwd”, vertelt familievriend en bondgenoot Martin aan NH Nieuws.

‘Fouten van IND’

Hij raakte nauw betrokken bij de zaak, nadat hij via zijn dochter, die elke dag met Aygun naar school fietste, vernam dat de asielprocedure van haar gezin was afgewezen. Hij omschrijft één van de fouten van de IND: 

“Zij claimden dat Mehman helemaal geen politiek vluchteling zou zijn. Volgens hun informanten loog Mehman en was hij nooit lid van de oppositiepartij. Nadat de voorzitter van diezelfde politieke partij het bewijs overhandigde aan de Nederlandse ambassade, erkenden ze dat ze fout zaten. Maar vanwege zijn onbelangrijke functie zou hij volgens de IND geen gevaar lopen.”

Volgens hem is alle bewijslast daarvoor geheim. “Waarom? Hoe kan dan worden aangetoond dat je een eerlijk proces hebt gekregen? Wij vragen alleen om binnen de bestaande mogelijkheden de familie rust en stabiliteit te geven in afwachting van alle procedures”, smeekt Martin het azc voor een laatste keer, terwijl hij het dossier overhandigt. 

“De asielprocedure heeft twee jaar langer geduurd omdat het eerste onderzoek de prullenbak in kon”EX-ADVOCAAT ERWIN VAN DE GLIND

Martin heeft het gezin geholpen met het vinden van een nieuwe advocaat. De inmiddels ontslagen advocaat Erwin van de Glind bevestigt aan NH Nieuws dat er in het onderzoek naar de familie veel fouten zijn gemaakt en dat dit ook erkend is door de IND.

“De informanten zijn onbetrouwbaar gebleken. De asielprocedure heeft twee jaar langer geduurd omdat het eerste onderzoek de prullenbak in kon. De IND is regelrecht in de val van Azerbeidjan getrapt.”

Een IND-woordvoerder spreekt dat tegen, maar wil verder niet ingaan op individuele zaken (de volledige reactie van de IND vind je onderaan). 

Hulp van burgemeester

Ook de burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase kreeg lucht van de zaak. Hij schreef een brief naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). “We hebben de situatie van het gezin en de actie vanuit en impact op de samenleving geschetst, en vragen om met deze blik en kennis nogmaals naar de zaak te kijken en de beslissing te heroverwegen. De procedures duren allemaal veel te lang, daarom ontstaan er zulke situaties”, aldus Blase.

“Ik hoop dat jullie begrijpen wat voor impact hun vertrek op onze gemeenschap zal hebben”FAMILIEVRIEND MARTIN

Ondanks dat er nog verschillende procedures lopen die invloed kunnen hebben op de asielprocedure, wordt het gezin morgen overgeplaatst naar een gezinslocatie in Emmen.

Aygun moet noodgedwongen naar een nieuwe school en voor Rufat is het onmogelijk om vanuit Emmen zijn opleiding in Haarlem voort te zetten. 

Ontroostbaar

De jarenlange onzekerheid eist bij het hele gezin z’n tol. Vader Mehman heeft een ernstige hartkwaal, waardoor zijn hartfunctie zorgelijk afneemt en Gunay loopt al enige jaren bij een psycholoog.

“Onze dochter neemt het ons kwalijk dat we hier geen huis kunnen kopen. Ze is ontroostbaar en wil zelfs niet meer eten. Het doet zo’n pijn als je kinderen lijden. Alle steun en warmte van de gemeenschap en nu ook van de burgemeester, geven ons de kracht om door te blijven vechten.”

Martin: “Dit laatste gesprek met het azc toont aan hoe onmenselijk het systeem is geworden. Ik hoop dat het gezin weet hoeveel mensen hen steunen. De gemeenschap zegt: hou ze thuis. En daar zullen we tot het einde voor vechten.”

Reactie COA en IND

NH Nieuws heeft meerdere malen contact gezocht met beide instellingen/diensten. Het COA stelt tegen NH Nieuws slechts een uitvoerende dienst van de IND te zijn en geen invloed te kunnen uitoefenen op de opvanglocatie van het gezin. Maar volgens de IND heeft het COA wel degelijk de verantwoordelijkheid over de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

Als verweer daartegen gaf het COA toe inderdaad die verantwoordelijkheid te dragen, maar bleef onverbiddelijk in haar antwoord: “Dit gezin heeft geen recht meer op asielopvang. Dat is het besluit van het proces. Op dit moment is besloten dat zij terug moeten en daarom wordt het gezin overgeplaatst naar Emmen. We gaan niet in op wat we wel en niet kunnen doen met betrekking tot deze individuele zaak.”

Aan de balie bij het azc vandaag, reageerden ook medewerkers ven het COA: “We nemen het (dossier, red.) in ontvangst, maar kunnen hier niets mee. Wij hebben geen invloed om het gezin hier te houden.”

Ook dat het gezin zou worden voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst is volgens een medewerker van het azc niet correct. “In dat geval zouden ze worden verhuisd naar een doorgangslocatie. Op deze locatie zou het gezin nog jaren kunnen verblijven”, stelt een vrouwelijke medewerker.

Op de vraag waarom ze het proces dan niet in Heerhugowaard mogen afwachten, wilden de azc-medewerkers niet reageren. 

meer info hierover vindt u op http://www.houzethuis.nl

(bron NH nieuws 30-9-20)

Ex-bezoeker Tasar Isskreah in het nieuws

Tasar Isskreah, uit Broek op Langedijk maar oorspronkelijk Syrische, kwam toen ze nog in het AZC in Alkmaar woonde, elke week naar het Freedom House. Veel van ónze vrijwilligers, kennen haar nog. Een aantal is zelfs goed met haar bevriend. We zijn ontzettend trots op deze bijzondere vrouw! 

Blij met gelaatsmasker!

vrijwilliger Solveigh en bezoeker zijn blij met het gelaatsmasker

Na afloop van het taalcafé van donderdag 10 september jl. ontvingen we bijgevoegde foto. Zowel vrijwiligers als bezoekers hebben zeer positief gereageerd op de gelaatsmaskers die we tijdens het gratis taalcafé hebben uitgedeeld en gebruikt. Iedereen krijgt één keer zo’n masker dus ofwel goed bewaren en de volgende keer weer meenemen, ofwel (met een naamsticker) achterlaten bij de dagcoördinator (nadat het gelaatsmasker gereinigd is) voor een volgend bezoek aan Alkmaar Taal Thuis.

Oud-bezoeker schrijft autobiografie

Een oud-bezoeker van (AFH en) Alkmaar Taal Thuis presenteerde op 22 augustus haar autobiografie. Veel vrijwilligers van Alkmaar Taal Thuis zullen Tasar nog wel kennen. We zijn ontzettend trots op haar!

Tasar Isskreah

De gouden littekens van mijn hart
Autobiografisch verhaal over een Syrische vluchteling
  SamenvattingTasar is opgegroeid in Syrië, getrouwd in Dubai en met haar kinderen gevlucht naar Nederland. Of haar toekomst hier ligt, weet zij niet. Maar wat wil ze graag ergens wortelen. 

Geboren in Syrië, dromen van meer… Het bracht haar ver weg en nu kan ze niet meer terug. Opgegeven nog voor ze het levenslicht zag, heeft ze al wat tegenslagen overwonnen. Nu strijd ze ze door, ook in voor haar kinderen.
Genre: Biografieën
ISBN: ISBN: 978-94-640-3535-3
Aantal pagina’s: 220
Prijs: € 20,99 incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België 
 Over de auteur
De auteur is de hoofdpersoon in het drama van haar leven. Toch ziet zij het leven als een geschenk. Er zijn dagen waar zij huilend naar bed gaat en de volgende ochtend lachend weer opstaat. Na regen komt immers zonneschijn en andersom.
Er komt een moment in je leven waarop je terugkijkt op je beproevingen en beseft dat ze hebben geholpen om je te maken tot de persoon op wie je trots kunt zijn. ‘Soms moet er iets kapot gaan om nóg mooier te kunnen worden.’
Tasar
Lees hier alvast een stuk uit het boek van Tasar Isskreah

Mijn leven voelt soms als een malende molensteen. Hij verplettert me. Ik ben de tarwekorrel tussen de draaiende stenen. Ik lach, maar van binnen voel ik mij niet goed. Het is mijn opdracht om de stukken te lijmen en mezelf weer tot een geheel te maken in de maalstroom van het routinematige leven. Mensen worden soms dronken van alcohol, ik word dronken van het huilen over mijn zorgen. Ik verloor soms het contact met de buitenwereld. Na huilen en zuchten kan ik weer ademhalen en voel ik me beter. Ik kijk naar mijn evenbeeld in de spiegel en vertel mijzelf: wow, wat een sprankelende groene ogen. Voor even zijn mijn zorgen weg. Ik knipoog naar mezelf en geniet van een moment van geluk. 

Het leven is één groot avontuur en ik heb het geluk gehad om veel te kunnen reizen. De moeilijkste reis die ik echter ooit heb gemaakt, is de reis diep in mijzelf. Mijn leven kent veel uitdagingen. De grootste uitdaging is wanneer ik mezelf uitdaag, omdat ik worstel tussen wat goed en fout is, wat verboden is en wat is toegestaan, wat mijn hart wil of wat mijn verstand zegt. Ik lijk soms wel verdwaald te zijn in mijn eigen wereld. Het leven is ook vermoeiend en soms ben ik uitgeput. Op zo’n moment vraag ik mezelf af of het leven nog meer onplezierige verrassingen voor mij in petto heeft. Ik ben klaar met alle tegenslagen en heb besloten dat het mij niet meer zo hard zal raken. Ik ben het zat om geduldig te moeten wachten tot er een oplossing komt. Het doet pijn om te beseffen dat mijn leven van mij afgenomen is en ik er niets aan kan doen. Dat is waarom ik weg moest uit Dubai, ik wilde mijn waardigheid niet verliezen. Ik loog tegen mijn jongens en onderschatte hun intelligentie. Wanneer ze mij zagen huilen en vroegen; “Mam, waarom huil je?” zei ik dat ik pijn in mijn rug had. Ik weet zeker dat ze wisten dat dit is niet de waarheid was, maar heb nog altijd niet de kracht gevonden om hen eerlijk te zeggen wat ik voel en wat er speelt. Ik sta nog te wachten op een trein die mij naar de innerlijke vrede en veiligheid zal brengen, wat de hereniging met mijn man en mijn familie zou zijn. Maar die trein is nog niet op het perron aangekomen. Toen ik mijn vader en broer verloor, kon ik mijn rouw, troost en verdriet niet met mijn kinderen en man delen. 

Verder lezen? Bestel het boek hier!

Petitie vaste bezoekers ATT

UPDATE 8 JULI Goed nieuws. Gunay en familie kunnen de rechtbank in Heerhugowaard afwachten. Dit betekent dat de kinderen in ieder geval naar school kunnen. De familie is heel blij. Er is voorlopig weer rust in de tent.

We kregen het verzoek binnen om deze petitie steunen en bekend maken bij iedere vrijwilliger, bezoeker en geïnteresseerde. Deze familie moet volgens COA verhuizen naar Amersfoort terwijl zij hun leven in en om Alkmaar|Heerhugowaard allang hebben opgebouwd. Zij wachten al zes jaar op een verblijfsvergunning. Verhuizen is niet in hun belang.

Hartelijk dank namens Gunay en haar gezin en Joke Wullings. 
Een hoopvolle groet,
Harry en Joke Wullings

https://petities.nl/petitions/houd-de-familie-in-heerhugowaard?locale=nl

Tweede video over online taalhulp, 18 juni 2020

In deze tweede video leggen we uit hoe er door onze vrijwilligers GRATIS online taalhulp wordt gegeven (in verband met de Coronacrisis). Wil jij ook videobellen met een van onze vrijwilligers? Mail dan naar alkmaartaalthuis@gmail.com.

Voor onze vrijwilligers zijn er aanvullende suggesties te zien in deze`video. Allemaal even kijken dus!

Vanaf 1 september hopen we weer vanuit wijkcentrum de Rekere te kunnen gaan werken.

Alkmaar Taal Thuis ! jaar!

Hoera! Alkmaar Taal Thuis bestaat vandaag precies 1 jaar!

Nadat Alkmaar Freedom House in mei 2019 haar deuren sloot ging een groep van 50 vrijwilligers door op een nieuwe locatie en onder een nieuwe naam. Op 18 juni 2019 werd Alkmaar Taal Thuis geboren!

Elke dinsdag en donderdag van 14-16uur kwamen bezoekers (van buitenlandse afkomst) en vrijwilligers samen in zaal 412 van wijkcentrum de Rekere. Elke week was het gezellig, stonden er koffie\thee met koekjes klaar in de bar, werd en veel gelachen en veel Nederlands gepraat. Vriendschappen werden gesmeed. Iedereen was welkom om samen te zorgen dat de bezoekers een betere start kunnen maken in het nieuwe Vaderland. 

Op vrijdag 13 maart sloot het wijkcentrum vanwege de Coronacrisis en kon er geen gratis taalcafé meer plaatsvinden in zaal 412.

Er werd een YouTube video gemaakt waarin de werkgroep van ATT-bezoekers en vrijwilligers opriep om te zoeken naar een vorm van online taalhulp (https://youtu.be/qJB3E4kroYY).

Inmiddels krijgen 23 bezoekers elke week 1 a 2x per week taalhulp als ATT-vrijwilligers met hen videobellen. 

Zo laten we onze bezoekers weten, dat we hen echt niet zijn vergeten in deze bizarre tijden. We staan, net als altijd, voor hen klaar.

Waarschijnlijk gaat Alkmaar Taal Thuis per 1 september een herstart maken in wijkcentrum de Rekere. Er wordt door bezoekers maar zeker ook door vrijwilligers naar uitgekeken.

WhatsApp Hulplijn Corona voor anderstaligen

Het Rode Kruis is gestart met een WhatsApp-hulplijn voor anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Op deze manier kunnen anderstaligen op een laagdrempelige manier contact opnemen bij vragen over het coronavirus. 

Telefoonnummer

De hulplijn is (vooralsnog) bereikbaar in het Turks via het telefoonnummer 06 481 580 53 en in het Marokkaans-Arabisch en –Tamazight (Berbers) via het telefoonnummer 06 481 580 55. Laaggeletterden kunnen via een spraakbericht contact opnemen en het Rode Kruis kan hen vervolgens op eenvoudige wijze van afbeeldingen en filmpjes voorzien. Bij behoefte aan een gesprek, belt het Rode Kruis terug in de juiste taal.

https://www.heiloo.nl/nieuwsberichten/whatsapp-hulplijn-corona-voor-anderstaligen

Voedselbank

Door de Coronacrisis komen mensen financieel in de knel. Gelukkig is er de voedselbank; 

Wie kan klant worden bij Voedselbank Alkmaar (en omgeving)?
Voorwaarde is dat de klant na aftrek van alle vaste lasten (huur, gas, licht, water, verzekeringen, etc.) voor voeding en kleding per maand minder over houdt dan:

€ 230,- indien 1-persoons huishouding
€ 95,-  meer per volwassene vanaf 18 jaar
€ 95,-  meer per kind tot 18 jaar.

Dus bijvoorbeeld voor een huishouding van twee volwassenen en twee kinderen tot 18 jaar is € 230,- + € 95,- + € 190,- is € 515,- de grens.

De toelatingsnormen zijn gebaseerd op het NIBUD minumumbegroting 2019 en aangepast voor 2020 aan de normen voor huishoudens.

Als vaste lasten hanteert de Voedselbank Alkmaar, Heerhugowaard e,o, uitgebreidere aftrekposten in de sfeer van de persoonlijke verzorging, wasmiddelen en vervoer.

Ook moet u inwoner zijn van de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Heiloo, of Bergen (Schoorl, Egmond en Groet).

Waar kunt u zich aanmelden?
Via één van de volgende hulpverlenende instanties:

Leger des Heils Alkmaar                            072-5616020
Brijder Verslavingszorg                              088-3583434
Stg Mee en De Wering NW Holland        088-6522522
MET Welzijn Heerhugowaard                   088-8876971
Saldo Plus Alkmaar                                     072-5640174
Budgetwinkel Alkmaar Haltewerk          06-11042012

Bewindvoerders inzake Schuldsaneringen

Waar kunt U uw pakket ophalen?
Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket, krijgt u een brief waarin staat waar en wanneer u het pakket kunt ophalen. Vergeet de eerste keer niet om uw legitimatiebewijs mee te brengen.
Uitdeelpunten:
De uitdeling van de voedselpakketten geschiedt één keer per week op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur op de volgende afhaalpunten:

 • Voedselbank Alkmaar, Pettemerstraat 39 B, 1823 CW Alkmaar (Overstad)
 • De Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar
 • Schoolgebouw, Stationsweg 47, Heerhugowaard (achter de Protestantse kerk aan de stationsweg 49)

Privacy
We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben deze gegevens nodig om vast te stellen of u recht op hulp heeft. Ze worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.
Hoe lang kan men klant zijn bij de voedselbank?
In principe wordt deze noodhulp verstrekt gedurende maximaal 6 maanden. In uitzonderlijke situatie en ter beoordeling van de Voedselbank kan hiervan worden afgeweken tot een periode van maximaal 3 jaar.
Wat zit er in een voedselpakket?
Het gaat om eerste levensbehoeften. De samenstelling van het pakket hangt af van de voorraad. Ze proberen er in elk geval de volgende producten in de kratten te doen: pasta (plus saus), aardappelen of rijst, verse groente en fruit, iets voor het ontbijt, blik soep, één maal in de drie weken koffie of thee, brood, een snoepje/koekje. Eventueel zuivel of eieren en 1x per maand afwasmiddel of wasmiddel en tandpasta en tandenborstel.

Zij proberen voor drie maaltijden (zonder vlees) te zorgen. Het blijft een aanvulling op wat men zelf aan voedsel moet kopen.

Voor meer informatie klik hier

Vluchteling Ashraf helpt in ziekenhuis als vrijwilliger: “Ik word betaald met een glimlach”

Geplaatst op: 5 juni 2020

Met een brede glimlach staat hij voor de ingang van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Als er bezoekers op hem afkomen wijst hij waar ze naartoe moeten. Sommigen mogen zelf doorlopen. Anderen moeten eerst langs de screening. De 30-jarige Ashraf is niet zomaar een Ready2Helper van het Rode Kruis. Hij vluchtte zelf vanuit Syrië naar Nederland. Toen er een oproep kwam voor hulp, meldde hij zich aan. “Het is heel fijn als je wat nuttigs kunt doen.”

Autobom

Ook in Syrië was hij actief bij onze zustervereniging de Rode Halve Maan. Het waren de hulpverleners die als eerste ter plaatse kwamen als er iets was gebeurd. Zo moesten ze een keer uitrukken toen er een autobom ontploft was. Overal lag bloed en Ashraf zag ledematen van mensen op straat liggen. Hij vertelt het rustig. “Het was heel schokkend. Familieleden stonden te schreeuwen en kwamen kijken of hun geliefden nog leefden. Dan was het niet makkelijk om maar gewoon te gaan handelen.”

Wat hij zich herinnert is dat er altijd angst was. Hij komt uit een dorp niet ver van Homs, de stad die hard getroffen werd tijdens het conflict. In zijn dorp was het rustiger. “Toch was iedereen bang. Soms viel er een bord of werd er vuurwerk afgestoken. Dan werden we allemaal gek, we waren heel angstig voor dat soort geluiden. Je wilde niemand verliezen en ook niet dat er iemand in je familie zwaar gewond of zelfs gehandicapt zou raken.”

Angst als overeenkomst

Ashraf vluchtte, zonder zijn familie. Hij is nu veertien maanden in Nederland en woont in een asielzoekerscentrum. “De overeenkomst tussen de situatie in Syrië en die nu in Nederland is dat mensen bang zijn. Bang voor wat er komen gaat, voor het onbekende. Daarmee omgaan vinden we lastig.” Het helpt wel, zegt hij, dat het een mondiaal probleem is. “We hebben er allemaal mee te maken, dus we moeten dit ook met z’n allen aangaan.”

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat patiënten worden gescreend en begeleidt naar de juiste afdeling. (foto: Jessica van Spengen/Rode Kruis)

Overbetaald

Omdat hij in afwachting is van zijn procedure mag hij niet werken. Toch wilde hij graag iets doen. In het asielzoekerscentrum werd mensen gevraagd of ze vrijwilligerswerk wilden doen. Ashraf heeft zich toen gelijk opgegeven. Inmiddels is hij vier weken aan het werk bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam als  Rode Kruis Ready2Helper. Daar wijst hij mensen de weg, brengt ze soms in een rolstoel op de plek waar ze zijn moeten of pakt spullen aan van mensen die iets af komen geven en het ziekenhuis niet in mogen of durven.

Het geeft hem voldoening. “Mensen zeggen dat het Rode Kruis werkt met onbetaalde vrijwilligers. Daar ben ik het absoluut niet mee eens,” lacht hij en voegt eraan toe. “Ik word betaald met elke glimlach die ik krijg. Eigenlijk word ik dus overbetaald!”

(bron: www.rodekruis.nl)

Babbelbakkie

Onze partner, stichting de Zwaan, heeft een leuke actie bedacht om hun doelgroep te bereiken.

‘Met ons ‘babbelbakkie’ komen we naar de mensen toe’ 

ALKMAAR – Met pijn in het hart moesten Aanloophuis De Steiger en Inloophuis De Zwaan halverwege maart besluiten om vanwege het coronavirus voorlopig de deuren te sluiten. “Het motto: ‘wij zijn er ALTIJD’ laten wij niet los en daarom geven wij onze bezoekers nu op alternatieve manieren onze aandacht”, zegt Marieke van Westen, een van „ de coördinatoren van Aanloophuis De Steiger. 

V.l.n.r. Marleen Kramer, Sietske Muurling, Marieke van Westen en George. (FOTO, VINCENTDEVRIESFOTO.NL)

BAKFIETSPROJECT DE STEIGER EN DE ZWAAN VAN START IN AlKMAAR 

Aanloophuis De Steiger en Inloophuis De Zwaan zijn gezellige huiskarners in Alkmaar. Iedereen is er welkom voor een gratis kopje koffie of thee, een luisterend oor en ontmoeting. Vrijwilligers staan er klaar om te zorgen voor de koffie, het gesprek en een fijne sfeer. Voor wie behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kunnen bezoekers ook terecht bij de coördinatoren van de beide inloophuizen. Dankzij de aanvullende openingstijden en het gezamenliike verlangen om mensen 

een luisterend oor te willen bieden, is er een uitstekende onderlinge samenwerking tussen De Steiger en De Zwaan ontstaan. 

Pag 8 Met ‘babbelbakkie’ naar de mensen toe …

Vervolg van de voorpagina. 

De coördinatoren van De Steiger (Sietske Muurling en Marieke van Westen) en van De Zwaan (Marleen Kramer} zijn er om te zorgen voor die goed functionerende huiskamers en alles wat daarbij komt kijken. Dat doen zij niet alleen; maar met de inzet van veel vrijwilligers. Zonder hen zou dit werk niet gedaan kunnen worden. Marieke: “Onze taken bestaan verder uit het werven en begeleiden van vrijwilligers; een luisterend oor bieden aan gasten; doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties; deelnemen aan overleggen met andere vrijwilligersorganisaties. En misschien nog wel het belangrijkste: externe partijen blijven vertellen over het belang van onze laagdrempelige inloopvoorzieningen voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.” 

Hartverwarmend

In deze tijden van het coronavirus moesten ook de medewerkers van De Steiger en De Zwaan hun creativiteit ten toon spreiden om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. “We hebben gezorgd voor matches tussen vrijwilligers en bezoekers zodat zij gebeld worden; er is direct aan het begin van de maatregelen een ansichtkaartenactie opgezet; en rond Pasen kregen al onze bezoekers een paasstol thuis aan de deur uitgedeeld. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er wilden helpen met al onze acties.” 

Nieuw project 

Zoals het ernaar uitziet gaan de deuren van beide ‘huiskamers’ niet meteen weer open en daarom werd een nieuw project bedacht. Marieke: 

“Omdat bezoekers nu niet naar onze inloon kunnen komen, leek het ons een goed idee om naar hén toe te komen. Op een bakfiets en met thermoskannen met koffie, thee en lekkers. Maar geld voor zo’n bakfiets was er niet, daarom hebben we een fondsaanvraag ingediend. Op de donderdag voor Pasen hebben wij deze aanvraag gedaan bij Netwerk DAK (Het noodfonds van Netwerk DAK is voor acute hulp aan 100.000 mensen in de knel; zonder uitgebreide intake, en gericht op hulp bij basisvoorzieningen in de coronacrisis. red.). Een dag later kregen we een goedkeuring voor het project en de dinsdag na Pasen stond het geld al op de rekening. Geweldig toch?” 

Babbelbakkie 

Met het ‘babbelbakkie ‘ willen de medewerkers van De Steiger en De Zwaan hun bezoekers naast een luisterend oor een ‘bakkie’ koffie aanbieden. “Dat doen wij net zoals in de huiskamer, maar dan op straat. Uiteraard op de veilige afstand van 1,5 meter. En om te zorgen dat niet iedereen tegelijk bij de fiets staat, gaan wij naar mensen toe. En vragen wij of mensen zich bij ons willen opgeven.” 

Op straat 

In de afgelopen week is er hard gewerkt om te zorgen dat de ‘babbelbak’ de straat op kan. Afgelopen woensdag konden de coördinatoren van De Steiger en De Zwaan de bakfiets van Theo Schilder in ontvangst nemen. Een logo werd ontworpen door Michel van der Zwan en Reclamebureau Jong heeft de fiets bedrukt. “Deze mensen hebben ons financieel onwijs gesteund en met ons meegedacht”, zeg Marieke. De komende tijd is het babbelbakkie te vinden op plekken waar mensen een luisterend oor en wat gezelligheid kunnen gebruiken. Ook in de toekomst wordt het ‘babbelbakkie’ ingezet. 

Meer informatie Babbelbakkie een project van: 

De Steiger, info@aanloophuisdesteiger. 

(06) 21638766 of (06) 43866990. 

De Zwaan, inloophuisdezwaan185@gmail.com. (06) 28 66 86 46. 

Meer over Netwerk DAK noodfonds: https://netwerkdak.nl/ nieuws/laatste-vangnet-opentnoodfonds-voor-100.000 mensen-in-de-knel/ 

Tip: filmpje van NRC

Op de website van het NRC verscheen een filmpje over Ali en Amadu die al bijna twintig jaar in Nederland wonen en nog steeds geen verblijfsvergunning hebben. Goed om even te bekijken. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/14/illegaal-met-vrienden-het-leven-van-ali-en-amadu-a3987736?fbclid=IwAR0k5_bP9ZX1ZK_6MHfBg22pN07QrI449rdSo4li95n_Y6mNacAlDDzEeaw

Update online taalhulp

Nadat wijkcentrum de Rekere haar deuren sloot (vanwege het Coronavirus) en we ons taalcafé niet langer in zaal 412 konden organiseren, hebben we gezocht naar een andere manier om met onze bezoekers contact te houden en online taalhulp te organiseren. 

De dagcoördinatoren maakten een filmpje waarin ze uitlegden op welke manier Alkmaar Taal Thuis online door wilde gaan. Dat filmpje vind je hier.

Inmiddels zijn er 23 bezoekers wekelijks aan het videobellen met onze vrijwilligers. Het is voor de meesten niet echt een les-moment, er is ruimte om met elkaar te praten over wat er allemaal in de wereld gebeurt, wat voor effect dat heeft op het leven, etc. Sommige mensen begrijpen niet helemaal wat de maatregelen van de regering inhouden, ook dan is het goed om met elkaar te praten zodat het wél duidelijk wordt. 

Verder hebben we nog van een aantal bezoekers niet gehoord of zij in deze periode online begeleidt willen worden. 

Wil jij ook met onze vrijwilligers videobellen? Stuur ons dan een email

Oproep start online taalcafé

videoboodschap van de werkgroep ATT

Beste bezoekers en vrijwilligers van Alkmaar Taal Thuis,

Wij willen, nu de social distancing waarschijnlijk nog een tijd gaat duren, beginnen om de (taal)hulp die we bij Alkmaar Taal Thuis bieden, online gaan organiseren.

We hebben telefoonnummers nodig van bezoekers zodat we hen (desgewenst zonder nummerherkenning) door vrijwilligers kunnen laten bellen. De vrijwilligers kunnen kiezen voor FaceTime, Videobellen of telefoneren. Mail je contactgegevens naar:

alkmaartaalthuis@gmail.com

Online vergaderen

Omdat er voorlopig nog geen zicht is op wanneer we door kunnen met ons taalcafé (vanwege het coronavirus en de social distancing), heeft de werkgroep van Alkmaar Taal Thuis (minus onze Wil, want die kon niet meedoen), gisteren voor het eerst een online vergadering gehad. Een zeer bijzondere gewaarwording! Het duurde wel een half uur voordat we eindelijk hadden uitgevonden hoe dit werkte, maar uiteindelijk hebben we een zeer productieve vergadering kunnen houden. Binnenkort meer informatie over de plannen om onze bezoekers via een online verbinding te gaan helpen. Wordt vervolgd!

Nog meer informatie over Coronavirus, in diverse talen

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) hebben een website gemaakt waar alle informatie over het Coronavirus te vinden is in diverse talen. Via deze link kom je op hun website.

Helpdesk ‘vragen over Corona’ voor statushouders

Er is een speciale coronahelpdesk in het leven geroepen voor statushouders die Arabisch of Tigrinya spreken. Deze talen komen het meest voor onder de huidige statushouders in Nederland. Syriërs spreken Arabisch, Tigrinya wordt gesproken door mensen uit Eritrea en een deel van Ethiopië.

De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen en is een initiatief van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS).

Volgens dit comité is er bij statushouders onduidelijkheid hun werksituatie, de bereikbaarheid van overheidsinstanties zoals de sociale dienst, IND en het COA. Maar ook thuisonderwijs voor hun kinderen roept veel onzekerheid op. De Corona Helpdesk Statushouders beantwoordt dit soort vragen telefonisch. In geval van complexe vragen zijn er tweedelijns specialisten die begeleiding bieden.

De helpdesk is dagelijks tussen 14 en 16 uur bereikbaar via 085-5808800 en wordt bemand door vrijwilligers die vanuit huis werken.

Syrische arts mag in Nederland werken!

De Syrische arts Feisal staat al jaren te springen om aan het werk te gaan. Juist de afgelopen weken waren voor hem extra moeilijk. ‘Het is pijnlijk om op de tv alle coronapatiënten te zien, terwijl ik niet mijn stethoscoop mag gebruiken om hun pijn te verlichten.’ Feisal wil dolgraag iets terugdoen voor het land dat hem een veilige haven bood. En dat mag! Vorige week besloot het ministerie dat in het buitenland gediplomeerde artsen nu ook aan de slag mogen. -> vluchtelingenwerk.nl/artsfeisal

(bron: vluchtelingenwerk Nederland)

Corona- nieuws

1 Sinds gisteren is er een nieuwe website met informatie over de Coronacrisis. Deze website is speciaal gemaakt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed begrijpen. 

Www. Corona.steffie.nl


2 Ook op deze website staat nieuws over Corona en vluchtelingen\ statushouders\ nieuwkomers. Net in Nederland biedt Nederlandse televisieprogramma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling, om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.


Op deze website staat nieuws over Corona en vluchtelingen\ statushouders\ NieuwkomersNet in Nederland biedt Nederlandse televisieprogramma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling, om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.


2 Ook op deze website staat nieuws over Corona en vluchtelingen\ statushouders\ nieuwkomers. Net in Nederland biedt Nederlandse televisieprogramma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling, om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving.

www.netinnederland.nl

Toch de Nederlandse taal blijven oefenen

Nu Alkmaar Taal Thuis tijdelijk gesloten is vanwege de CoVid19 uitbraak, kunnen onze bezoekers op de pagina ‘Meer oefenen’ op deze website allerlei oefeningen vinden waar ze mee aan de slag kunnen. Klik op deze link om bij de oefen-pagina te komen.

ATT tijdelijk gesloten (temporary CLOSED)

Alkmaar Taal Thuis is vanaf vandaag tijdelijk gesloten vanwege maatregelen die de regering gisteren heeft besloten! Houd onze website en Facebook pagina in de gaten, daar melden we zo snel mogelijk wanneer we weer open gaan!

Kinderen uit kamp Lesbos naar Alkmaar?

Een van onze vrijwilligers stuurde onderstaande petitie. Door deze te ondertekenen kunt u burgemeester en wethouders van Alkmaar laten weten dat u vindt dat zij een rol moeten spelen in het opvangen van vluchtelingenkinderen die nu in kampen op Lesbos verblijven.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/bied-vluchtelingenkinderen-uit-griekenland-een-veilige-plek-burgemeester-van-alkmaar?bucket&source=facebook-share-button&time=1583919407&utm_campaign&utm_source=facebook&share=a0fe6564-8d9f-468f-8c93-5754bfe23dba&fbclid=IwAR3TQOuuxps_G05_UOtEQFnhy9Y-QRKZCjD4QmKUjTfS0dqIOWL-rR7eqDE

Fietsles wijkcentrum Overdie

Datum/Tijd
08/03/2019 – 24/05/2019
13:00 – 14:30

Praktijk: buiten
Theorie: Toneelzaal

Data:
8, 15, 22 & 29 maart
5, 12 & 26 april
10, 17 & 24 mei

Wijkcentrum Overdie start op 8 maart weer met een nieuwe cursus “leren fietsen”.
De cursus vindt wekelijks plaats op vrijdagmiddag; u leert fietsen, maar krijgt ook theorieles.

Voor deelname kunt u zich inschrijven in het wijkcentrum!

Dag            : vrijdag
Tijd            : 13.00-14.30 uur
Kosten     : € 20,00 voor 10 lessen

Data         : 8 maart t/m 24 mei met uitzondering van feestdagen
Info          : voor meer informatie kunt u bellen naar

Ria Hoogeboom 06-20717238

Syriërs lopen vast in taal en bureaucratie bij inburgering

Syrische statushouders willen graag inburgeren, maar lopen vast in de Nederlandse bureaucratie en taalscholen die niet goed presteren. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De onderzoekers spraken 49 Syrische statushouders die zich na 2014 in Nederland vestigden en vroegen ze naar hun ervaringen met het participatiebeleid in het land.

Deze statushouders willen graag inburgeren, wat volgens de onderzoekers onder meer bleek uit de tijd die ze steken in het leren van de Nederlandse taal. Ze zien het leren van de Nederlandse taal als een voorwaarde voor goede inburgering.

Het leren van de taal wordt bemoeilijkt door de markt van de taalscholen. Het is voor de Syriërs, die nieuw zijn in het land en de taal nog niet spreken, lastig om een taalschool te kiezen. Ook laat de kwaliteit van de taalscholen vaak te wensen over: zo bieden de taalscholen te weinig contacturen aan en stellen de Syriërs vraagtekens bij de kwaliteit van de docenten.

De statushouders vragen zich ook af of het A2-niveau Nederlands dat ze leren wel voldoende is om goed in te kunnen burgeren.

Diploma’s niet erkend of ondergewaardeerd

Daarnaast snappen de Syriërs het spreidingsbeleid in Nederland niet. Uit het rapport van SCP blijkt dat ze zouden willen dat er bij de toewijzing van de woonplaats meer rekening wordt gehouden met de leefstijl en vaardigheden.

Door het spreidingsbeleid hebben de statushouders het gevoel dat ze zelf weinig vorm kunnen geven aan hun participatie in Nederland. Zo lopen ze vast in het zoeken van werk omdat in het Nederlandse bureaucratische systeem veel nadruk wordt gelegd op het hebben van de juiste papieren. Vanwege hun oorlogsverleden hebben veel Syriërs geen papieren, of worden hun diploma’s ondergewaardeerd hier niet erkend.

Omdat de Syriërs wel druk ervaren om diploma’s te halen en werk te hebben, nemen ze hierdoor examens op een lager niveau af of nemen ze lager gekwalificeerd werk aan.

Ondanks de kritieken zijn de statushouders ook tevreden over bepaalde aspecten van het participatiebeleid. Zo vinden ze de beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen in het land goed, en roemen ze het ontbreken van corruptie in Nederland.

bron NOS: https://nos.nl/artikel/2326784-syriers-lopen-vast-in-taal-en-bureaucratie-bij-inburgering.html

Coronavirus, Alkmaar Taal Thuis, instructies en GEEN koekjes

Zolang als de scholen en de meeste bedrijven in Noord-Holland nog open zijn, is het niet nodig om ATT te sluiten. We hebben stromend water, handzeep en tissues beschikbaar in de zaal en geven elkaar bij binnenkomst GEEN hand. Tot nader order blijven we dus gewoon geopend! Als vrijwilligers of bezoekers het vanwege hun eigen gezondheid raadzamer vinden om thuis te blijven is dat natuurlijk hun eigen keuze.

Wel houden we ons aan de strikte instructies die we van het beheer van de Rekere hebben gekregen:

Beste vrijwilligers,
Ook De Rekere wil er alles aan doen om besmettingen te voorkomen. Naast dat we de informatie van de RIVM volgen, vragen we alle vrijwilligers het volgende goed in acht te nemen:
Ben je de afgelopen 14 dagen in één van de volgende risicogebieden geweest:
 China
 Singapore
 Zuid-Korea
 Iran
 De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emigla Romana,
Piëmont, Aostavallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië
en heb je verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact hebt met anderen. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar kan ook een verkoudheid zijn. Veel mensen blijven voor de zekerheid thuis als ze verhoging of verkoudheid hebben.
Zodra de klachten voorbij zijn, kun je de werkdag erna weer gewoon naar het werk. Worden de klachten juist erger, krijg je koorts, hoesten of benauwdheid, en ben je ook in een “risicogebied ”geweest of heb je contact gehad met iemand met het virus? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.
Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Dus wij vragen een periode van 14 dagen in acht te nemen als je in een risicogebied bent geweest of contact hebt gehad met een coronapatiënt.
EXTRA INFO HORECA:


 GEEN KOEKJES EN NOOTJES
 Geen losse suikerklontjes
 Geen gevulde melkkannetjes


Op advies van het RIVM zullen wij voorlopig geen nootjes en koekjes aan onze bezoekers aanbieden. Ook geen verpakte koekjes. Dit om eventuele besmetting te voorkomen via de handen. Hetzelfde geldt voor het serveren van losse suikerklontjes en gevulde melkkannetjes bij koffie/thee!

Coronavirus

Ook bij Alkmaar Taal Thuis proberen we zo goed mogelijk te letten op voorkomen van besmetting met het coronavirus. Daarom geven we elkaar even geen handen en wassen we onze handen goed met zeep.

Kinderen moeten weg uit vluchtelingenkampen in Griekenland

Hulporganisaties: gemeenten moeten 500 vluchtelingenkinderen opvangen – https://nos.nl/l/2325852

Eenzame senioren met migratie achtergrond delen koffie en soep uit

Ook bezoekers van Alkmaar Taal Thuis deden mee aan deze actie:

https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/170537/eenzame-senioren-in-overdie-delen-soep-en-koffie-uit?fbclid=IwAR3B5rcGHWuMlzTBX_v5ZaunpJi5Il9ldQWqYn4d8doZfOYklmXc-6MsT98

Bezoekers van ATT in het nieuws (bron: wijkkrant Alkmaar Noord)

Internationale vrouwendag

Eén van onze vrijwilligers nam vorige week bijgaand nieuwsbericht mee uit de krant. Leuk en interessant. Herkent u een of meerdere bezoekers? 

https://www.rodi.nl/reader/24588/72485/we-hebben-de-kracht-in-eigen-hand

Uitbreiding werkgroep ATT

Vanaf maandag 24 februari 2020 heeft de werkgroep Alkmaar Taal Thuis versterking gekregen in de persoon van Carla Vermeulen.

Carla (vrijwilliger op de donderdag) heeft ruime ervaring in het vrijwilligerswerk en diverse bestuursfuncties vervuld. Ook heeft zij jarenlange ervaring als fysiotherapeute en als GGZ-coördinator. We zijn ontzettend blij dat zij onze werkgroep komt versterken!

Van harte welkom Carla!

Ook Sybren van Rozendal (vrijwilliger op de donderdag) zal in de hoedanigheid van voorzitter van stichting de Zwaan regelmatig aanschuiven bij vergaderingen van de werkgroep Alkmaar Taal Thuis. Zoals bekend valt ATT bestuurlijk onder de Zwaan en Sybren vervult een verbindende rol tussen beide organisaties.

Bedankt!

prachtige hoes gemaakt door Joke

Nadat we (na bemiddeling van RPA-nhn) van ICT vanaf Morgen een prachtig kopieerapparaat kregen, vroegen we onze vrijwilligers om hulp. We willen het apparaat zo goed mogelijk te beschermen tegen vuil. Onze vrijwilliger Joke maakte de hoes op de foto. Ontzettend bedankt voor je hulp Joke!

Geen Bach zonder Luther

muzikale lezing, vermelding op onze website vanwege samenwerkingsverband met inloophuis de Zwaan. Zie ook https://www.dezwaan-alkmaar.nl/programma

luther en bach

Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd. Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de overeenkomsten tussen beiden. Ook gaat hij zijdelings in op de vraag hoe het komt dat de Matthäus Passion en andere religieuze muziek zo razend populair zijn, ook onder mensen die zichzelf niet als gelovig beschouwen. De voordracht word afgewisseld met muziek van Bach die op het orgel ten gehore wordt gebracht door Pieter van Dijk. Ook zingen we samen een enkel lied van de hand van Luther en Bach en is er gelegenheid om met Govert Jan Bach en Pieter van Dijk in gesprek te gaan.

Govert Jan Bach heeft gewerkt als pastoraal psycholoog en schrijft en vertelt tegenwoordig over klassieke muziek. Pieter van Dijk is stadsorganist van Alkmaar en hoofdvakdocent orgel aan meerdere conservatoria. Hij is ook organist van de Grote of Sint Laurenskerk en de Lutherse kerk in Alkmaar. Deze activiteit wordt aangeboden samen met de Lutherse Kerk, de parochie HH. Matthias-Laurentius, De Protestantse Gemeente Alkmaar en de Laatdiensten.

 • Leiding: Govert Jan Bach
 • Datum en tijd: zaterdag 28 maart, 14.30 – 17.00 uur
 • Locatie: Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar
 • Kosten: € 7,50.

Leven naar de dood

Gezien het feit dat we een samenwerkingsverband hebben met inloophuis de Zwaan, ook op de website van Alkmaar Taal Thuis, informatie over de dialoogmiddag. Deze kunt u ook terugvinden op de website van de Zwaan

Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat daarna? Mijn lieve hemel…
De dood heeft een plek in ieders leven. Welke vragen heb je? Welke teksten en rituelen vind je dan passend, om de dood te aanvaarden? Om het leven uit handen te geven? Wat troost je, wat verheugt je?
Spannende vragen, waarover vele opvattingen en antwoorden in de wereld en de religies en levensovertuigingen te vinden zijn. 
Daarover willen we gezamenlijk nadenken en spreken op de dialoogmiddag van 21 maart. Er zullen inleidingen van diverse kanten zijn en er is gesprek mogelijk over deze menselijke vragen rond leven en dood. 
Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA-3Boekengroep) belicht het thema vanuit de drie boeken: Tenach, Bijbel en Koran. En ook vanuit Boeddhistisch en Humanistisch perspectief zal er een inleiding worden verzorgd. Organisatie in samenwerking met De Zwaan.

 • Zaterdag 21 maart, 14.30 -16.30 uur
 • Surinaamse Sunni-Razvi Moskee, Mesdaglaan 194, Alkmaar

met geld

Wegens succes biedt wijkcentrum de Mare Nostrum in samenwerking met het Taalhuis deze cursus aan,  om meer mensen de kans te geven om de cursus te volgen. Deze zal plaatsvinden in wijkcentrum Mare Nostrum vanaf 19 maart t/m 23 april 2020 om 19.00 uur tot 20.30 uur. Het is een laagdrempelige cursus, waarbij deelnemers onder andere allerlei tips en tricks krijgen inzake hun financiën. De cursus is gratis!

De tekst op deze foto klopt niet helemaal, de cursus vindt plaats op de avonden van 19-20.30uur.

Nieuw kopieerapparaat

Vandaag waren we bij ICT vanaf morgen.

Een duurzaam ITBedrijf dat kansarme jongeren een werkervaringsplaats biedt om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Zij repareren computer- en printapparatuur en doneren 10% daarvan aan goede doelen.

We hebben vandaag een prachtige Kyocera multifunctional printer\ kopieerapparaat in ontvangst mogen nemen, waarvoor uiteraard ontzettend veel dank! Vanaf morgen zullen we er bij ons taalcafé dankbaar gebruik van gaan maken! 

Een speciaal woord van dank aan Cynthia Boorsma van RPA-NHH voor het regelen van dit waardevolle kado!

Van zo’n bijzondere donatie worden wij heel stil…

75 jaar Vrijheid

HERDENKING CONCENTRATIEKAMP AUSCHWITZ-BIRKENAU IN BEELD

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren maandag aanwezig bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

Ook premier Mark Rutte was erbij. Op onderstaande foto’s zie je hoe de herdenking eraan toeging.

75 JAAR VRIJHEID

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid en vinden diverse vieringen en herdenkingen plaats. In 2005 is 27 januari uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust.

koningin-maxima-koning-willem-alexander-in-Auschwitz-herdenking-75-jaar-vrijheid-Polen
koning-willem-alexander-premier-rutte-koningin-maxima-in-auschwitz-75-jaar-vrijheid-herdenking-polen

AANWEZIGEN

Ook de Zweedse minister-president Stefan Lofven, kroonprinses Victoria van Zweden en koning Filip van België waren aanwezig in Polen.

Koning-Filip-van-Belgie-in-Auschwitz-herdenking-Polen
Kroonprinses-en-minister-president-van-Zweden-aanwezig-in-Polen-Auschwitz-herdenking

HOLOCAUST-OVERLEVENDEN

Veel oud-gevangenen en Holocaust-overlevenden zijn bij de jaarlijkse herdenking aanwezig. Tijdens de ceremonie worden ook de andere slachtoffers van de naziperiode herdacht. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau organiseerde de herdenking.

75 jaar vrijheid herdenking AUschwitz.
75 jaar vrijheid herdenking AUschwitz.

HERDENKINGSDAG

Ook in Londen en Berlijn werd de Holocaust herdacht. Prins William en Kate Middleton waren aanwezig bij de Holocaust Memorial Day in Westminster. Hier ontmoetten ze overlevenden. Daarnaast hield Duitse bondskanselier Angela Merkel een toespraak in het Operagebouw.

Kate-William-herdenking-Auschwitz-75-jaar-vrijheid-Londen
Duitse-bondskanselier-Angela-Merkel-spreekt-tijdens-herdenking-Auschwitz-in-Berlijn

AUSCHWITZ-BIRKENAU

Paragraaf

Concentratiekamp Auschwitz-Birkenau staat bekend als het grootste concentratie- en vernietigingskamp van nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger.

27.01.2020 | 22:42 UUR | tekst: ANNELOES SCHOHAUS. foto’s:  ANP/GETTY IMAGES (Bron: Linda.nl)


prijswinnende documentaire For Sama, in filmhuis Alkmaar

For Sama is een hartverscheurend en moedig verslag van het leven in een belegerde stad.

Sama wordt begin 2016 geboren in Aleppo, Syrië, het strijdtoneel van een burgeroorlog die in 2012 is begonnen met protesten tegen het regime van Bashar al-Assad. Het meisje is nog geen half jaar oud als de Syrische regering de stad wil heroveren op de rebellen en Oost-Aleppo belegert. Bij de luchtaanvallen die volgen komen honderden burgers om en worden ziekenhuizen, scholen en woningen verwoest.

In For Sama probeert Sama’s moeder, journalist Waad al-Kateab, haar dochter uit te leggen waarom ze niet is gevlucht. Want waarom heeft ze haar baby niet in veiligheid gebracht toen het nog kon? Waarom krijgen mensen überhaupt kinderen onder deze omstandigheden? Pijnlijke maar legitieme vragen.

For Sama geeft daar duidelijke antwoorden op. Al-Kateab werd zwanger in een tijd van hoop: ‘We geloofden dat we zouden winnen.’ Later, toen de hoop op vrijheid begon te vervliegen, wilde ze niet vluchten. Het zou egoïstisch zijn, legt ze uit, want haar man Hamza is een van de weinige artsen die nog is achtergebleven in de belegerde stad. Wanneer alle ziekenhuizen zijn vernield, zet hij samen met vrienden een provisorisch hospitaal op. Daar proberen ze de gewonden te helpen die na elk bombardement worden binnengebracht.

Zelf ziet Al-Kateab het als haar missie om vast te leggen wat er in Oost-Aleppo gebeurt. Journalisten hebben niet of nauwelijks toegang tot de belegerde gebieden. Al-Kateab filmt alles: haar dagelijks leven, maar ook de bebloede en met stof bedekte slachtoffers van de luchtaanvallen. Nooit wendt ze haar camera af; de verwoesting die zij ziet, moet ook door de rest van de wereld worden gezien.

De documentaire For Sama is niet alleen een vlammende rechtvaardiging van Al-Kateabs keuzen, de film is veel meer dan dat. Het is een historisch document dat de Syrische oorlog van binnenuit toont, een verslag van heldenmoed, van gruwelijke verwondingen, van leven onder onmenselijke omstandigheden. 

Lees hier het interview met Al-Kateab over haar motivatie om te blijven filmen: ‘Je móet doorfilmen, hoe erg het ook is. Want er kan zich iets hoopvols voordoen, iets belangrijks.’

Daarnaast is het een ontzettend knap gemaakte film. Samen met de Brit Edward Watts, een ervaren televisieregisseur, stelde Al-Kateab For Sama samen uit honderden uren aan opnamen die ze uit Syrië wist te smokkelen, daterend van 2012 tot eind 2016. De montage was een monsterklus die jaren in beslag nam. Het resultaat is vlekkeloos; de film springt heen en weer in de tijd, zonder een moment onoverzichtelijk te worden.

Het is even terecht als onvermijdelijk dat For Sama voor een Oscar is genomineerd, net als The Cave, die andere Syrische documentaire over artsen in een noodhospitaal. Beide films zijn voor even concurrenten, maar boven alles geven ze de oorlog een gezicht. For Sama is het indringende en hartverscheurende bewijs dat getuigen nodig zijn, ook als ze beter zouden kunnen vertrekken.

Filmagenda: vr 24 jan18:40 za 25 jan13:10. zo 26 jan14:10 ma 27 jan18:40. wo 29 jan15:25. do 30 jan15:55. vr 31 jan19:00. ma 3 feb18:30. wo 5 feb15:50

voor meer informatie en kaarten: https://www.filmhuisalkmaar.nl/films/for-sama

Benefietavond Shower Power

Op 29 februari organiseert een van onze vrijwilligers een benefietavond voor Showerpower op Lesbos. Showerpower is een badhuis voor vrouwen en kinderen die leven in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Showerpower zorgt ervoor dat de vrouwen en kinderen kunnen douchen, thee kunnen drinken, ontspannen en zich weer even mens kunnen voelen.

Onze vrijwilliger heeft vrijwilligerswerk gedaan op Lesbos en heeft een deel van haar hart op Lesbos gelaten 💙 Showerpower is een prachtige organisatie en draait volledig op donaties en giften.

Op 29 organiseert zij een prachtige benefiet avond in de kerk van Dirkshorn. Het wordt een avond met muziek, zang en verhalen over moed, liefde en showerpower.

De avond is voor iedereen die het leuk vindt om te komen .
We vragen een vrijwillige bijdrage, er is een bus.

We gaan verhalen vertellen en er zijn 2 zangeressen .
Er is ook gelegenheid tot vragen stellen.
Het wordt vooral een avond om aandacht te vragen voor de stichting showerpower en de situatie op lesbos.
Maar vooral zal het die avond gaan over moed .. hoop en liefde

Wanneer: Zaterdag 29 februari, 19-21.30u Waar: Protestantse kerk, Raadhuisstraat 5, Dirkshorn Kosten: geen, vrijwillige bijdrage gevraagd

Iedereen bedankt!

De kledinginzamelingsactie die eind december is georganiseerd voor zuid Irak\ noord Syrië (in het kader van ‘Geef Warmte’) is een groot succes geworden. Alle bezoekers en vrijwilligers bedankt! De dozen zijn inmiddels onderweg naar het vluchteingenkamp in Irak\Syrië.

Lezing asielbeleid

Asielbeleid in Nederland

Het asielbeleid is een politiek gevoelig onderwerp waar iedereen een mening over heeft, maar hoe zit het nu precies? Wanneer krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning? Hoe zat het met Lily en Howick en het kerkasiel van de familie Tamrazyan in de Haagse Bethelkerk? Bestaat er nog een kinder- pardon? Hoe zit de Turkije -deal in elkaar en wat hebben we te verwachten van de Europese Unie?

Frans Willem Verbaas is asieladvocaat en voormalig bestuurslid van de beroepsgroep van asieladvocaten, de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland (VAJN). Eerder publiceerde hij artikelen over het asielrecht; ook schreef hij een boek over asielbeleid. Hij zal ingaan op al de vragen over asiel die leven bij het publiek

Lezing door: dhr. Frans-Willem Verbaas Wanneer : dinsdag 14 januari 2020, om 20.00u Waar : Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo Kosten : 3 EUR per persoon

Opleiding bij de Omring gaat door!

De opleiding tot Verzorgende IG met extra taalondersteuning, verzorgd door de Omring in Hoorn, gaat DEFINITIEF DOOR!

Dit maakt ons heel blij! Er doen sowieso twee (oud) bezoekers van AFH\ATT mee. Heel veel succes toegewenst! 

https://www.werkenbijomring.nl/vacatures/142433-leerling-verzorgende-ig-met-extra-nederlands-taalonderwijs

Kerstmis 2019

Een Tibetaans spreekwoord luidt: “Overal waar je vrienden hebt, is je vaderland, en overal waar je liefde ontvangt, ben je thuis.” 

(Uit; Het boek van Vreugde, door Dalai Lama, Desmond Tutu en Douglas Abrams)

🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄

Wij wensen al onze bezoekers en vrijwilligers; vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2020! 


🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄🍀🎄

Kerstborrel

Vanmiddag was er bij Alkmaar Taal Thuis een kerstborrel. 

Er was allerlei lekkers, hartig en zoet, fris, wijn. Mensen wilden praten, een kaartspelletje doen en sjoelen was ook een groot succes. Het was een heel gezellige middag!

Theorieles door Klaas, start op 10 januari 2020

Vanaf vrijdag 10 januari 2020 gaat onze vrijwilliger Klaas theorieles voor het auto-rijexamen geven, bij Alkmaar Taal Thuis. Om 11 uur start hij in de Rekere, zaal 412. Het duurt tot 12.30uur.

Klaas heeft voorheen bij Alkmaar Freedom House theorielessen verzorgd en we merken dat veel van onze bezoekers graag willen dat hij hier weer mee zou beginnen.

De lessen van Klaas zijn uiteraard GRATIS. Het is op 10 januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14 februari, 21 februari en 28 februari. Of de theorieles daarna nog doorgaat, hangt af van de ervaringen in de eerste 8 weken.

Guus Keilman, held van Alkmaar 2019!

Vandaag, op vrijdag 13 december 2019 werden in wijkcentrum de Rietschoot te Koedijk de penningen uitgereikt aan 41 helden van Alkmaar. Deze vrijwilligers werden in het zonnetje gezet door wethouder van Zon. 

Onze eigen Guus verdient deze titel omdat hij al vanaf het prille begin (van de oprichting) van Alkmaar Freedom House betrokken was bij het bieden van (taal)hulp aan vluchtelingen, statushouders en nieuwkomers in Alkmaar. 

Nadat het Alkmaar Freedom House haar deuren sloot, nam hij het initiatief om Alkmaar Taal Thuis op te richten, in wijkcentrum de Rekere. Daar is hij in de rol van voorzitter druk met het leggen en uitbreiden van contacten en in de rol van vrijwilligerscoördinator elke dinsdagmiddag aanwezig om ons taalcafé in goede banen te leiden.

Daarnaast reist hij, samen met zijn vrouw Alet, de wereld rond om mensen in de zorg te inspireren, vanuit Healthcare Christian Fellowship Nederland.

Guus wilde deze onderscheiding alleen accepteren, onder de voorwaarde dat hij deze namens ALLE vrijwilligers bij Alkmaar Taal Thuis in ontvangst mocht nemen. Voor hem zijn zij allen HELDEN!

Guus, van harte gefeliciteerd! 

foto van Rob Glas
foto van Rob Glas

In de herhaling; inschrijven Opleiding Verzorgende IG

We ontvingen een nieuwe brief van de Omring, waar alle informatie over de opleiding nog eens in staat. Speciaal voor onze bezoekers. 

Aanmeldingen moeten binnen zijn voor 20 december, dus maak er haast mee!

Wil je graag in de ouderenzorg werken, maar heb je nog niet het juiste diploma?

Spreek en schrijf je de Nederlandse taal nog niet zo goed?

Wij helpen je!
 
Het Horizon College en Omring organiseren 

een opleiding tot Verzorgende IG

Als Verzorgende IG verzorg en help je oudere mensen in een verzorgingshuis of thuis.

Het is een opleiding op MBO-3 niveau.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de Nederlandse taal.

Je krijgt ook veel extra begeleiding.

De opleiding duurt 3 jaar.


Waar je komt te werken

Omring is een grote zorgorganisatie.

Veel oudere mensen zijn onze cliënt.

Wij leren oudere mensen zolang mogelijk zelfstandig te blijven.

Wij hebben veel nieuwe collega’s nodig, omdat de mensen in Nederland steeds ouder worden en verzorging nodig hebben.

Je komt te werken in een verzorgingstehuis of bij de mensen thuis.

Wat je gaat doen

Het 1e schooljaar ga je 20 weken 3 of 4 dagen naar school.

Daarnaast loop je 1 dag per week stage bij Omring of een andere zorgorganisatie.

Daarna ga je 20 weken 2 dagen per week naar school.

 Je loopt dan 2 dagen per week stage.

Tijdens het eerste jaar krijg je veel Nederlandse les.

Vanaf het 2e leerjaar ga je gemiddeld 1 dag per week naar school.

Op de overige dagen werk je in onregelmatige diensten: in de avond, in de nacht of in het weekend.

Oudere mensen hebben natuurlijk 24 uur per dag zorg nodig!

Vanaf het tweede jaar krijg je salaris voor dit werk.

Tijdens je opleiding ga je werken bij verschillende organisaties.            

Het is goed om veel ervaring te krijgen.                                                  

Om die reden is het wenselijk (maar niet verplicht) dat je beschikt over eigen vervoer.

Ook is het belangrijk dat je flexibel bent.

Goed om te weten 

Het volgen van deze opleiding is intensief.

Dit betekent dat je drie jaar lang heel hard moet werken, vijf dagen per week en op onregelmatige tijd.

Het is belangrijk dat je veel van oudere mensen houdt en dat je heel hard wilt en kunt werken.

Jij …

 • Hebt een basisopleiding of werkervaring op Mbo-niveau 2;
 • Houdt van werken met oudere mensen en kunt ons goed vertellen waarom
 • Kunt hard werken en wilt graag alles goed doen; ook kun je goed samenwerken;
 • Hebt een fiets of auto om naar je werk te kunnen gaan
 • Wilt graag in de zorg werken en ziet dit als een begin van jouw carrière in de zorg

Jij bent …

 • In het eerste jaar minimaal 32 uur per week beschikbaar voor school en stage
 • Vanaf het tweede leerjaar minimaal 24 uur per week beschikbaar voor leren en werken.
 • Flexibel

Wij zorgen voor

 • het college- en boekengeld;
 • een stagevergoeding volgens de CAO in het eerste jaar;
 • een leer/arbeidsovereenkomst van 24 uur per week in het tweede en derde jaar,
 • een salaris conform CAO VVT;
 • een werkgarantie voor een volwaardige baan als Verzorgende IG bij de organisatie waar je je opleiding hebt gevolgd; je moet dan natuurlijk wel je diploma gehaald hebben
 • een goede werk- en leeromgeving, waar je veel kunt leren

Direct solliciteren of meer weten?

Wil je direct op solliciteren op deze vacature? Fantastisch!

Klik zo snel mogelijk op de knop ga direct naar het sollicitatieformulier. Lukt dit niet? Bel ons dan.

Heb je vragen? Bel dan met Mariska Mol en Ilse de Lange, flying.nurses@omring.nl of via telefoonnummer 06-83500813.

Wil je werken in de zorg? Dan is het nodig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. Omring helpt hierbij.

Bezoek aan OLC Edinova

Vanmiddag waren we aanwezig bij het Open Leercentrum van Edinova. Daar zaten vijf gemotiveerde studenten en twee kundige docenten van Inova bij elkaar om te oefenen met de Nederlandse taal. Het ging vandaag over het verschil tussen de Voltooid Tegenwoordige Tijd (VTT) en de Onvoltooid Verleden Tijd (OVT). Het was nog best ingewikkeld, wanneer gebruik je nu welke vervoeging? 

De docenten deden hun uiterste best, er werd veel gelachen en hard gewerkt om dit onder de knie te krijgen. 

In het Open Leercentrum (dat gratis te bezoeken is) wordt geoefend met het Spreken en Schrijven van de Nederlandse taal, Woordenschat en Grammatica. De docenten wisselen elkaar af. 

Op maandagen werken ze in de Rekere, zaal 501 met mensen op A1+ niveau en op de woensdagen in zaal 502 voor mensen op A2+ niveau. Het is van 13u. tot 15.30u.

We hebben uiteraard onze flyers achtergelaten en geprobeerd uit te leggen dat wij van Alkmaar Taal Thuis vooral gaan voor de ontmoeting, waarbij Taal het middel is. Bij Edinova is het goed leren van de Nederlandse Taal het doel. In dat opzicht vullen deze twee activiteiten elkaar heel goed aan. Zij op maandagen en woensdagen, wij op dinsdagen en donderdagen en dat allemaal in wijkcentrum de Rekere!

Wil je ook eens komen kijken? Zowel vrijwilligers als bezoekers zijn van harte welkom

Spoed! Deelnemers gezocht voor Opleiding tot Verzorgende IG

Wil je graag in de ouderenzorg werken, maar heb je nog niet het juiste diploma?

Spreek en schrijf je de Nederlandse taal nog niet zo goed?

Wij helpen je!
 
Het Horizon College en Omring organiseren een opleiding tot

Verzorgende IG.

Als Verzorgende IG verzorg en help je oudere mensen in een verzorgingshuis of thuis.

Het is een opleiding op MBO-3 niveau.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de Nederlandse taal.

Je krijgt ook veel extra begeleiding.

De opleiding duurt 3 jaar.


Waar je komt te werken

Omring is een grote zorgorganisatie.

Veel oudere mensen zijn onze cliënt.

Wij leren oudere mensen zolang mogelijk zelfstandig te blijven.

Wij hebben veel nieuwe collega’s nodig, omdat de mensen in Nederland steeds ouder worden en verzorging nodig hebben.

Je komt te werken in een verzorgingstehuis of bij de mensen thuis.

Wat je gaat doen

Het 1e schooljaar ga je 20 weken 3 of 4 dagen naar school.

Daarnaast loop je 1 dag per week stage bij Omring of een andere zorgorganisatie.

Daarna ga je 20 weken 2 dagen per week naar school.

 Je loopt dan 2 dagen per week stage.

Tijdens het eerste jaar krijg je veel Nederlandse les.

Vanaf het 2e leerjaar ga je gemiddeld 1 dag per week naar school.

Op de overige dagen werk je in onregelmatige diensten: in de avond, in de nacht of in het weekend.

Oudere mensen hebben natuurlijk 24 uur per dag zorg nodig!

Vanaf het tweede jaar krijg je salaris voor dit werk.

Tijdens je opleiding ga je werken bij verschillende organisaties.            

Het is goed om veel ervaring te krijgen.                                                  

Om die reden is het wenselijk (maar niet verplicht) dat je beschikt over eigen vervoer.

Ook is het belangrijk dat je flexibel bent.

Goed om te weten 

Het volgen van deze opleiding is intensief.

Dit betekent dat je drie jaar lang heel hard moet werken, vijf dagen per week en op onregelmatige tijd.

Het is belangrijk dat je veel van oudere mensen houdt en dat je heel hard wilt en kunt werken.

Jij …

 • Hebt een basisopleiding of werkervaring op Mbo-niveau 2;
 • Houdt van werken met oudere mensen en kunt ons goed vertellen waarom
 • Kunt hard werken en wilt graag alles goed doen; ook kun je goed samenwerken;
 • Hebt een fiets of auto om naar je werk te kunnen gaan
 • Wilt graag in de zorg werken en ziet dit als een begin van jouw carrière in de zorg

Jij bent …

 • In het eerste jaar minimaal 32 uur per week beschikbaar voor school en stage
 • Vanaf het tweede leerjaar minimaal 24 uur per week beschikbaar voor leren en werken.
 • Flexibel

Wij zorgen voor

 • het college- en boekengeld;
 • een stagevergoeding volgens de CAO in het eerste jaar;
 • een leer/arbeidsovereenkomst van 24 uur per week in het tweede en derde jaar,
 • een salaris conform CAO VVT;
 • een werkgarantie voor een volwaardige baan als Verzorgende IG bij de organisatie waar je je opleiding hebt gevolgd; je moet dan natuurlijk wel je diploma gehaald hebben
 • een goede werk- en leeromgeving, waar je veel kunt leren

Direct solliciteren of meer weten?

Wil je direct op solliciteren op deze vacature? Fantastisch!

Klik zo snel mogelijk op de knop ga direct naar het sollicitatieformulier. Lukt dit niet? Bel ons dan.

Heb je vragen? Bel dan met Mariska Mol en Ilse de Lange, flying.nurses@omring.nl of via telefoonnummer 06-83500813.

Wil je werken in de zorg? Dan is het nodig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. Omring helpt hierbij.

Inzamelingsactie

De dochter van een van onze vaste bezoekers, is een inzamelingsactie begonnen voor de vluchtelingen in Noord-Syrië. Het idee is om op dinsdag 17 dec en\of donderdag 19 dec winterkleding mee te nemen voor Syrië (alles is welkom, kinderkleding, kleding voor volwassenen, als het maar lekker warm is) 

Wij zorgen ervoor dat de kleding bij deze lieve, ondernemende dochter terecht komt, zij zorgt voor vervoer naar het Noorden van Syrië. Dus heeft u kleding over; graag meenemen naar ATT in de week van 17-19 december 2019!

Rectificatie Nieuwsbrief nov 2019

Vanmiddag merkte een van onze vrijwilligers terecht op dat de informatie over de verschuiving van de verantwoordelijkheid omtrent participatiewet van landsniveau naar lokaal niveau gaat, niet juist is. De juiste formulering moet zijn:

1)     De IND is verantwoordelijk voor de afhandeling van de asielaanvragen, op welke manier een vreemdeling van asielzoeker, statushouder kan worden en hij\zij dan de verplichting krijgt om een inburgeringstraject te volgen. 

2)     Het doel van de Participatiewet uit 2015 is om zoveel mogelijke mensen, met of zonder arbeidsbeperking, aan betaald werk te helpen. Dat geldt dus voor groepen gehandicapten, o.a. Wajongers en ook voor de asielzoekers en statushouders. In de bijgaande factsheet uit de huidige Participatiewet is aangegeven onder welke voorwaarden asielzoekers en statushouders in Nederland nu vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk  mogen doen.  

3)     In de praktijk veroorzaken deze regels heel veel problemen voor statushouders bij het vinden van werk. Bij de nieuwe Participatiewet, die in 2021 moet ingaan, zou door combinatie van taal en werktraject de inburgering sneller kunnen verlopen. Daarbij komt er nog meer de verantwoordelijkheid bij de gemeentes te liggen. De Gemeente Alkmaar heeft ATT uitgenodigd om in een werkgroep mee te denken over de ontwikkeling van een leerroute B1 voor statushouders.

Excuses voor de ontstane verwarring

Zenmeditatie (via Programma de Zwaan)

nov 6,2019Een reactie plaatsen

Zenmeditatie vindt haar oorsprong in het boeddhisme. Al een jaar of vijftig wordt deze vorm van meditatie ook in christelijke kringen beoefend. Velen kunnen in deze tijd weinig meer met de overgeleverde geloofswaarheden. Zij zijn op zoek naar de levende ervaring van het mysterie, God, het ‘niet ik, maar Christus in mij’ of hoe men de bron in zichzelf ook wil noemen. Zenmeditatie, die het lichaam als uitgangspunt neemt om tot stilte en inkeer te komen, kan een steun zijn op deze weg.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die vertrouwd zijn met zenmeditatie of de basiscursus zenmeditatie bij De Zwaan hebben gevolgd. We mediteren tweemaal 25 minuten zittend, afgewisseld met tien minuten loopmeditatie. Ook luisteren we naar teksten uit de christelijke mystiek en het zenboeddhisme en naar een kort commentaar hierop door de begeleider die een verband legt tussen christendom en zen.

 • Negen keer op de vierde donderdag van de maand m.i.v. 26 september 2019 t/m 25 juni van 19.30 – 21.00 uur. I.v.m. Kerst is de bijeenkomst aan het eind van het kalenderjaar op vrijdag 27 december.
 • De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
 • € 70 voor tien bijeenkomsten
 • Docent: Bert Helmich volgde HBO-MWD en bachelor HBO-Theologie en beoefent en begeleidt al tientallen jaren zenmeditatie.

Recordaantal bezoekers!

okt 18,2019Een reactie plaatsen

Gisteren, donderdag 17 oktober, hebben we een recordaantal bezoekers ontvangen bij ons taalcafé! 

We hebben tafels van de gang bij moeten halen om iedereen van een plaatsje te voorzien!
Het was een heel gezellige middag. Nieuwsgierig? Loop eens bij ons binnen en doe mee!

Nieuwe poster!

okt 10,2019Een reactie plaatsen

Hier is hij dan eindelijk! De nieuwe poster van Alkmaar Taal Thuis! Onze vrijwilligers helpen ons met het verspreiden ervan, zodat deze binnenkort op alle plekken waar onze bezoekers vaak komen, zal hangen! 

Samen bouwen aan een betere toekomst

sep 5,2019Een reactie plaatsen

Initiatief van Wereldvrouwen

Wereldvrouwen is een groep vrouwen die zich inzet voor een beter contact tussen vrouwen met verschillende culturele achtergronden en voor betere kansen voor vrouwen die als vluchteling of op een andere manier hierheen gekomen zijn. De groep Wereldvrouwen is onderdeel van het Oecumenisch Vrouwen Netwerk Noord Holland.

Wij hebben gemerkt dat het voor vrouwen die als vluchteling naar Nederland gekomen zijn en die de ambitie hebben een eigen leven en inkomen op te bouwen, vaak heel moeilijk is om te weten waar zij heen moeten of hoe zij dat moeten aanpakken. Met name geldt dat voor vrouwen die in hun eigen land al een goede opleiding hadden en een goede baan hadden maar hier door alle regeltjes over diploma’s enz. niet verder komen. Of vrouwen die graag willen studeren maar ook niet echt weten hoe ze hier verder kunnen komen.

Een aantal vrouwen met veel werkervaring en een breed netwerk heeft zich bereid verklaard deze vrouwen te steunen en ze een zetje in de goede, door hunzelf gekozen , richting te geven. Het gaat dan vooral om vrouwen die al goed Nederlands spreken en die dus al een aantal jaren hier zijn. 

Mocht je iemand weten die aan deze beschrijving voldoet of die graag meer zou willen dan dat wat haar tot nu toe werd aangeboden dan kun je haar bij ons aanmelden. Na een eerste gesprek kijken wij welke coach haar zou kunnen helpen. 

Neem dan contact op met : Tineke van der Kraan (email: tinekevanderkraan@gmail.comof telefoon 06-44580544) 

Artikel in Huis aan Huiswaard

aug 30,2019Een reactie plaatsen

Redacteur Cock de Vries maakte een prachtig artikel over ons, dat verscheen in de september 2019 editie van bovengenoemd blad. 

Artikel in Huis aan Huiswaard 1
Artikel in Huis aan Huiswaard 2

Alkmaar Taal Thuis succesvol van start

aug 27,2019Een reactie plaatsen

Langzaam maar zeker, verspreidt het nieuws zich, dat er een nieuw taalcafé is gekomen in Alkmaar. Onderstaand artikel verscheen zojuist op de website van het Alkmaars Weekblad. Hopelijk komt dit artikel ook in de papieren versie die huis aan huis wordt verspreid in Alkmaar, op de zondag. 

https://alkmaarsweekblad.nl/lokaal/verenigingen/alkmaartaal-thuis-succesvol-van-start-631284

Vrijwilligers Freedom House door in Taal Thuis

aug 26,2019Een reactie plaatsen

Op de website van de Alkmaarse Vrijwilligerscentrale (de VCRA) staat sinds juni onderstaand artikel over ATT

Vrijwilligers, die actief waren bij het Freedom  House, zijn een nieuw project gestart: Alkmaar Taal Thuis in Wijkcentrum De Rekere. Vanaf 18 juni kunnen nieuwkomers hier twee keer per week terecht.  

Van mei 2016 tot mei 2019 was de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2 te Alkmaar de lokatie van het Alkmaar Freedom House. Elke doordeweekse middag van 14 tot 16 uur konden vluchtelingen en Alkmaarders elkaar treffen in het Taalcafé. Het laagdrempelige en de vrijblijvendheid bleek een succes. In de hoogtijdagen waren er meer dan 100 bezoekers, met een vrij regelmatige bezetting van 20/25 vrijwilligers.

Nadat het AZC definitief gesloten werd, is besloten om ook het Freedom House te sluiten. Omdat de vrijwilligers, net als de bezoekende nieuwkomers, toch graag door wilden gaan, is er een nieuw initiatief ontstaan: Het Alkmaar Taal Thuis. Deze heeft sinds kort haar deuren geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 14-16 uur in Wijkcentrum De Rekere, Drechterwaard 16. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken.

Op de facebookpagina van Alkmaar Taal Thuis en op de website wordt je op hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes omtrent het nieuwe initiatief. Je vindt hier ook de verschillende activiteiten en verslagen van vrijwilligers en bezoekers.

Meer informatie of vragen? Mail dan naar: alkmaartaalthuis@gmail.com

Gezellige drukte

jul 18,2019Een reactie plaatsen

gezelligheid, gastvrijheid en een luisterend oor 

Vanmiddag was het weer een gezellige drukte bij Alkmaar Taal Thuis! steeds meer mensen vinden de weg naar wijkcentrum de Rekere waar we elke dinsdag en donderdag van 14-16 uur werken met iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren spreken. 

Studiedag voor Taalvrijwilligers

jul 1,2019Een reactie plaatsen

We zijn van start!!!

jun 18,2019Een reactie plaatsen

Op 18 juni kwam de eerste groep vrijwilligers en bezoekers bijeen in wijkcentrum de Rekere. Ondanks het warme weer hadden we een goede opkomst! Het was al met al een feestelijke, gezellige en zeer geslaagde dag! 

We zijn van start
feestelijke versnaperingen voor bij de thee of koffie

Onze viertalige flyer is klaar!!

mei 31,2019Een reactie plaatsen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.